torsdag, februar 12, 2009

Revurdering


Jeg revurderer min oppfatning av hijab i politiet.

Motstanden blir for stor, og dette vil medføre en uakseptabel risiko og belastning for de involverte.

Sverige, England og USA har allerede innført ordningen uten problemer. I England får også sikher bære turban. Dette blir naturlig i et multikulturellt samfunn, og en rapporterer om gode resultater. Men problemene vil stå i kø i Norge. Årsaken er først og fremst nordmenns intoleranse og tanken om at vi representerer det verdinøytrale (med en kristen politiuniform?) og perfekte (med snart verdens dårligste politi i forhold til oppklaringsprosent?). Selvsagt er vi hverken verdinøytrale (selv om navlebeskuing ofte fører til slike vrangforestillinger) eller best (ditto), men dårlig selvinnsikt har selvsagt aldri stanset rasistiske tendenser tidligere.

Vi må bare innse det. Vi har altså bevisst tatt inn store andeler muslimer i samfunnet, men offisiellt ønsker vi ikke å sidestille deres kultur på noen som helst måte.

Det er typisk norsk å være egosentrert og selvgod.

12 kommentarer:

kurt sa...

Dårlig selvinnsikt er vel en forutsetning for rasisme?

Aina sa...

Flott at du tør si dette! Det er nok slik at de fleste nordmenn ikke ser på seg selv som rasistiske, men det er nok en illusjon all den tid vi ikke tolererer "annerledeshet" i "annerledeslandet".

Vi vil gjerne fremstå som "gode" og "multikulturelle", bare "de andre" blir akkurat som oss!

Arve sa...

Vi skulle nok forlangt at alle politiuniformer utsyres med et kors? For vi er jo et kristent og hederlig land med en enorm toleranse for andre mennesker med andre religiøse bakgrunner? Bare se hvor flink vi er til å bygge og drive fengsler for småjenter som er blitt voldtatt i Afghanistan! Norge er best på alle fronter!

Helge Samuelsen sa...

kurt,

Det er vel det. Selvsagt finnes den åpenbare rasisme, men den usynlige - ikke så håndfaste kan være vel så farlig.

Aina,

Takk selv :) Ja, mye av problemet er at andre kulturer aksepteres lett når de er speilbilder av oss, men ikke i kraft av sin egen verdi.

Arve,

Politiuniformene har allerede kors. Litt skjulte kanskje, men dog. Kanskje vi burde utstyre politiet med svære krusifikser? Noe a la korsfareruniformen?

Men det er jo sjelden jeg ser noe politi. De fleste sitter jo og flytter papir har jeg inntrykk av.

(Bortsett fra den lokale lensmannen da. Han er en gild fyr som det står respekt av. Selv om han sikkert flytter for mye papir han også)

henrikwl sa...

Jeg er ikke hverken forkjemper for eller motstander av hijab i politiet, men har allikevel noen betraktninger.

Dersom hijab skal være et tillatt unntak til politiuniformen, så bør dette være godt begrunnet. Begrunnelsen jeg har hørt, er at "hijab er en viktig del av deres religion". Denne begrunnelsen er dårlig av flere årsaker.

For det første: dersom en muslimsk kvinne er så prinsippfast at hun føler seg nødt til å bære hijab, finnes det andre prinsipper som muslimske kvinner må forholde seg til som gjør at det å overhodet utføre politiyrket umulig. Altså, kvinner som bære hijab vil aldri bli politi, da det finnes flere aspekter ved politigjerningen som trosser en så konservativ muslimsk linje.

For det andre: dersom muslimer skal få bære hijab på religiøst grunnlag, så må også jøder få bære kalotter, sikher turban, osv. Så vidt meg bekjent, så gjelder saken kun tilfellet hijab, noe som blir feil etter min mening.

Dersom begrunnelsen for at hijab bør være tillatt derimot ikke er av religiøs natur, så må den nødvendigvis være "fordi noen kanskje har lyst til å bruke hijab" - i hvilket tilfelle man strengt tatt bør åpne for at enhver selv velger hva slags hodeplagg man vil bære. Og da mener jeg vi er et godt skritt på veien mot å fjerne hele uniformnen.

Helge Samuelsen sa...

Jeg er enig. Poenget er ikke at hijab er del av en religion, men at det er del av en kultur på samme måte som mange av våre tradisjoner har utspring i religion, men nå er del av kulturen.

Det norske flagget kan nevnes som eksempel, det symboliserer et kristent land, men blir idag ikke tolket som om Norge er forbeholdt kristne.

Det finnes retningslinjer for oppførsel i politiet. Oppførsel på grunn av religiøst betinget adferd vil være avskjedigelsesgrunn både for kristne eller muslimer. Derfor er jeg enig i at den som ikke kan respektere retningslinjene for politiet ikke kan være ansatt i politiet. Dette vil selvsagt bli luket ut på politiskolen. Litt tiltro må en ha til dem også. Forutsetningen for at noen bærer hijab er at det ikke vektlegges religiøse verdier i politiarbeidet.

Saken gjelder så vidt jeg har forstått det også andre religioner. Jeg har ingen problemer med at en jøde bærer en yarmulke under politihatten for eksempel. Typisk for norsk mentalitet er at det har kommet en "pressgruppe" på Facebook som ønsker samehatter som del av uniformen. At dette er gjort som en spøk viser til fulle den manglende respekt vi har her i landet for minoriteter - også våre egne.

Og nei, jeg ser ikke at en skal kunne si at fordi enkelte unntak gjøres så kan man like gjerne kutte ut hele uniformen. Mer kosmopolittiske og bedre integrerte samfunn enn det norske har som jeg har nevnt ingen problemer med at politiet bærer diverse andre hodeplagg i tillegg til det offisielle.

Med integrering mener vi imidlertid i Norge at alle skal bli som oss. Det sier også litt om vår underutviklede mentalitet. Ingen velfungerende flerkulturelle samfunn har hatt denne vinklingen. Men svært mange dårlig dungerende flerkulturelle samfunn tenker slik.

Dette handler egentlig om respekt for andre kulturer, ikke om å opprettholde egen kultur. Det klarer vi sikkert selv.

henrikwl sa...

Jo, men hvis hijab skal være tillatt fordi det er en del av kulturen til de som bærer plagget, så bør faktisk også samehatter være tillatt. Det sier jeg i all seriøsitet. Vi kan ikke gjøre unntak kun for visse kulturer.

Og jeg mener heller ikke at vi kan kutte ut hele uniformen bare på grunn av at hodeplagg blir frivillig. Men det er ett skritt i den retningen. De aller synligste elementene ved en politiuniform er hodeplagget, jakka og buksa. Gjøres hodeplagget frivillig, så er faktisk 1/3 av uniformen frivillig. Det er jo et skritt i retning av å fjerne uniformen.

Igjen, jeg har ingen sterke overbevisninger hverken ene eller andre veien her, så jeg argumenterer rent prinsipielt her. Ikke meningen å kverulerer og spikke fliser. ;)

Helge Samuelsen sa...

Samehatter bør jo være tillatt. Poenget med samehatter var at hele forslaget der er useriøst - det kan man ikke ta på alvor.

Men jeg ser ingen grunn til ikke å tillate samehatter.

Jeg synes ikke du spikker fliser, dette er helt reelle problemstillinger, og jeg tenkte også grundig gjennom saken for jeg tok mitt prinsipielle standpunkt.

Hovedårsaken til at jeg landet der jeg landet var at det faktisk lenge har vært slik at forskjellige hodeplagg er blitt tillatt både innen politi og militære i andre land. Jeg synes det blir feil i et multikulturellt samfunn å definere "vår" uniform som nøytral.

Et minimum av innrømmelse i denne saken må uansett være at politilua som idag inneholder kors faktisk bør skrotes til fordel for et mer nøytalt plagg - eventuellt bli frivillig å bære, og da må man nødvendigvis ha alternativer.

Et annet poeng er at den norske politiuniformen er svært gammelmodig og lite egnet i det moderne samfunn etter mitt skjønn. En total gjennomgang av uniformen burde kanskje være på trappene. Uniformen du ser på illustrasjonen til dette innlegget er fra England, og her står ihvertfall dama frem i mengden - politihatt eller ikke!

Helge Samuelsen sa...

Samehatter bør jo være tillatt. Poenget med samehatter var at hele forslaget som det ligger idag er useriøst - det kan man ikke ta på alvor.

Men jeg ser ingen grunn til ikke å tillate samehatter. Forutsetningen til alle slike forslag må være at det er frivillig, at det finnes et reelt ønske om det, og at plagget ikke vanskeliggjør arbeidet. Eksempelvis burka bør ikke tillates uansett slik jeg ser det, fordi vi ikke kan ha politi som skjuler ansiktet.

Jeg synes ikke du spikker fliser, dette er helt reelle problemstillinger, og jeg tenkte også grundig gjennom saken før jeg tok mitt prinsipielle standpunkt.

Hovedårsaken til at jeg landet der jeg landet var at det faktisk lenge har vært slik at forskjellige hodeplagg er blitt tillatt både innen politi og militære i andre land. Jeg synes det blir feil i et multikulturellt samfunn å definere "vår" uniform som nøytral.

Et minimum av innrømmelse i denne saken må uansett være at politilua som idag inneholder kors faktisk bør skrotes til fordel for et mer nøytalt plagg - eventuellt bli frivillig å bære, og da må man nødvendigvis ha alternativer.

Et annet poeng er at den norske politiuniformen er svært gammelmodig og lite egnet i det moderne samfunn etter mitt skjønn. En total gjennomgang av uniformen burde kanskje være på trappene. Uniformen du ser på illustrasjonen til dette innlegget er fra England, og her står ihvertfall dama frem i mengden - politihatt eller ikke!

Desverre er det slik at nordmenn generelt ser ut til å oppfatte hijab ensidig som en religiøs statement - og derfor må jeg forandre mening. Ikke prinsipiellt, men på grunn av at Norge tydeligvis ikke tillater den type integrering ennå.

henrikwl sa...

At politiuniformen fra før av inneholder kristen symbolikk gjør utvilsomt tiden moden for en revurdering av politiuniformen, hijab eller ikke.

Og dersom uniformen skal "redesignes" så ser jeg ikke problemet med at ulike hodeplagg skal kunne få plass. Et problem jeg ser er jo så klart at dersom uniformen tillater personlige uttrykk i noen grad (som jo valg av hodeplagg er), så vil disse divergerende personlige uttrykkene kunne bidra til konflikt i ulike situasjoner. Noe du også tydeligvis har innsett, og som har fått deg til å endre standpunkt.

At Ola Dunk formelig renner over av fordommer og fremmedfrykt er vel skammelig åpenbart.

Anonym sa...

hehe.......... fantastisk engasjement i denne saken.... hijab og bensinpriser, det er saker. Dersom alle kvinner i politiet, muslimer eller ei, bruker hijab skulle ikke dette lenger være noe å diskutere.

Helge Samuelsen sa...

Hele poenget mitt er snarere at hvis noen ønsker å bruke hijab så er det ikke andres oppfatninger om dette som skal være avgjørende.

Hvis noen er "tvunget" religiøst til å bruke hijab er dette feil. hvis noen velger å bruke hijab og ønsker det ser jeg ikke problemet. En løser ikke undertrykkelse (som enkelte er så redde for) ved å forby noe.

Det er heller ikke riktig at hijab i moderne tid i Norge vil kunne bli påtvunget politikvinner.

Alt koker ned til at en skal respektere andre kulturer selv når man ikke nødvendigvis er enig. det blir opp til muslimske politikvinner å bruke hijab eller la vær. Skal man begynne å forby slikt kan man forby det meste, fordi kulturell påvirkning finnes på det meste, også i Norge var skaut engang "påtvunget" kvinner. Uten at jeg ser løsningen ligger i å forby skaut idag av den grunn.

De fleste perspektiver på denne problemstillingen er totalt feil. det handler ikke om religion eller norsk standard overhodet.