torsdag, juni 08, 2006

Nye avsløringer i kraftmarkedet

(Manipulert logo)

Den svenske kraftprodusenten Vattenfall kan ha manipulert kraftprisene ved å redusere produksjonen ved kjernekraftverk, mener professor ved Universitetet i Lindköping
Bjørn Karlson.

Et regjeringsoppnevnt utvalg i Sverige skal vurdere påstandene, et typisk eksempel på bukken og havresekken, i og med at Vattenfall er statseid. Store deler av inntektene på strøm i Sverige er, i likhet med situasjonen i Norge, direkte inntekter til staten, og må betraktes som mer "skjult" skatt i likhet med for eksempel moms.

Ikke uventet mener avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet i Norge at situasjonen er udramatisk. Årsaken til prisstigningen er mangel på vann.

Det er jo forsåvidt helt korrekt, bortsett fra at årsaken til at det er mangel på vann er at kraftverkene lar produksjonen gå det remmer og tøy kan holde for å selge kraft utenlands! Dette kan leses direkte ut fra tall fra Statistisk sentralbyrå. Som jeg har nevnt i et tidligere innlegg skriver SSB:
"Strømproduksjonen steg med 25 prosent fra 2004 til 2005, til 138 TWh, og har ikke vært høyere siden rekordåret 2000. Dette skyldes uvanlig mye nedbør." (min uthevelse)

Enten lyver SSB, eller kraftprodusentene. Hvem er mest troverdig?

Og hvor er troverdigheten til Konkurransetilsynet?

Uvanlig mye nedbør betyr uvanlig mye vann, ikke mangel på vann.

Bortsett fra i kraftprodusentenes verden. Der får en aldri nok vann. Eller penger, for den saks skyld.

Uansett hva som kommer ut av denne svenske undersøkelsen om prismanipulasjon er det imidlertid også andre områder der forbrukerne blir melket og rundlurt av kraftprodusentene. Alle snakker om kraftprisene, og glemmer at nettleien nå faktisk koster mer enn selve kraften. Den som tror nettleien representerer faktiske utgifter for kraftprodusentene lever i en fantasiverden. I Norge er utbyggingen av strømnettet så forsømt at store deler av landet har for liten overføringskapasitet.

Inntektene fra kraftproduksjon til elektrisitetsprodusentene, stat og kommune, har aldri vært høyere.

Og det til tross for at det er lite vann!?

Her kjører en på samme linje som på samferdsel. Desto mer som kommer inn i bompenger, desto mindre blir brukt på veibygging.

I tillegg kommer nok en "skjult" ekstraskatt for befolkningen ved at staten har lagt høye avgifter på et livsnødvendig gode som energi.

Det totalt feilslåtte markedet for Co2 kvoter på
vannkraft(!) gir nok en grunn til å kreve en total gjennomgang av systemet.

Staten i både Norge og Sverige (og andre land) bruker energimarkedet som melkeku for avgifter,
DET er hovedårsaken til at vi blir "strøm-lurt".

1 kommentar:

Anonym sa...

Your are Excellent. And so is your site! Keep up the good work. Bookmarked.
»