søndag, juni 11, 2006

Internett under angrep


Glem Al-Qaida, glem Bin Laden. Den virkelige trusselen mot demokratiet og menneskers frihet kommer fra andre retninger. Terrorisme har eksistert i tusenvis av år, og selv om individuelle hendelser er avskyelige og må fordømmes på det sterkeste, vil terrorisme i et makroskopisk perspektiv aldri skape annet enn frykt.

Den virkelige trusselen ligger i kontroll av vår infrastruktur. Isolerte hendelser kan aldri bli så alvorlige som en kontinuerlig besittelse av vår fysiske virkelighet. En hvilken som helst monopolsituasjon innen infrastruktur gir en enorm makt, som terrorist-organisasjoner bare kan drømme om å oppnå.

Terroristenes våpen er frykt. Monopolistenes våpen er likegyldighet og løgn.

Hvis vår kollektive likegyldighet overleverer vår infrastruktur til monopolister, har vi gitt fra oss all styring. Selv om utgangspunktet for demokratiet er at makten ligger hos folket (et prinsipp kjent i vårt land i over tusen år, bare avbrutt av en periode etter kristningen), er selve utgangspunktet for monopolisering tvungen underkastelse.

Og, paradoksalt nok, argumentasjonen som brukes av monopolistene er ofte at de står for fri konkurranse. Som i virkelighetens verden er det motsatte av monopol.

Min kompromissløse mening: Infrastruktur kan ikke kommerialiseres hvis demokratisk styring skal opprettholdes. Punktum.

Infrastruktur er svært egnet for monopolisering. Vi bygger skjelden tre forskjellige veier og lar tre forskjellige eiere konkurrere på pris. Likeledes finnes det bare ett internett. Den som kontrollerer veier, strøm-nettene, vann-nettene og informasjons-nettene kunne like gjerne kontrollert vår luft.

Vi er avhengige av det. Monopolisering gir den ultimate gevinstmulighet.

Hvilket forklarer interessen for å danne monopoler innen alle disse områdene. Og som sauer klare for slaktebenken er vi stort sett uvitende om trusselen vi står overfor.

Dette århundre kommer til å bli preget av en stadig snevrere eiergruppe på mange områder. Kanskje spesiellt på informasjonsområdet. Hva annet kan en vente i informasjonssamfunnet? Kunnskap er makt. Makten til å kontrollere informasjon er makten til å manipulere saueflokken. Kontrollerer en saueflokken kontrollerer en også demokratiet.

Paradoksalt nok er vi vår egen verste fiende.

Allerede ser vi en sterk tendens til monopolisering i det internasjonale mediabildet. Neste skritt på veien synes å bli internett. Vi ser at store korporasjoner søker makt til å bestemme også innholdet på nettet under dekke av eiendomsrett og markedskreftenes spill. Nettnøytraliteten forsvinner. Virkeligheten blir at mindre aktører vil marginaliseres, og utviklingen går imot monopolisering og misbruk.

Internett-leverandører har oppdaget at de kan ta betalt ikke bare for tilknytning til nettet, men også for tilgjengeligheten for innholdet på nettet. Dette gir dem i prinsippet rett til å styre informasjonen sluttbrukeren får, og vil bety slutten på det frie internett.

Infrastruktur bør være åpen for alle aktører, nettopp for å sikre frie markedskrefter. Ingen enkeltstående korporasjon er for frie markedskrefter. Dette er en av den frie verdens myter. Ingen maktstruktur deler frivillig av sin makt. Markedskreftene er et gode som må beskyttes ved lov, eller oppgis.

Spesielt internett vil bli skadelidende av en slik monopolisering (eller rettere sagt, oligopolisering) av infrastruktur. Effektiviseringen av informasjonsflyten som internett har bidratt til vil gå i stå, og en liten elite av kapitaleiere vil styre informasjonsflommen i retning av hva som til enhver tid er i deres interesse.

Noen få mobiliserer mot utviklingen. Sannsynligvis er kampen allerede tapt. En dag bestemmer storebror hva du leser på internett. Bloggsfæren som fritt medium går tapt. Og slik kritisk journalistikk endte opp som infotainment, kan vi alle tilslutt ende opp i demokratainment.

Og kanskje er vi lykkelige med det?
6 kommentarer:

Theo sa...

Jeg er i det store og det hele enig med deg. Det offentlige har alt for lenge hatt monopol på drifting av infrastrukturen her landet. Politiske mål gir en (kanskje utilsiktet) ressursallokering som noen ganger er borti alle vegger. Feks bomstasjoner som bare tjener nok til å lønne de som jobber der. Makan!

Men altså, etter at Staten mistet monopolet på Internett har det da vært en eksplosjon i fri meningsbrytning?

Helge Samuelsen sa...

I og for seg er trusselen mot internett ikke avhengig av om det er private eller det offentlige som drifter selve nettet.

Det som er poenget er at vi uansett betaler for bruken av nettet gjennom vår tilknytning. Så langt fungerer markedet fint, og internett er tilgjengelig for de fleste til en ok markedspris.

Problemet oppstår når private korporasjoner stykker opp nettet i ulike deler, og vanskeliggjør fri bruk av dette nettet. Tenk deg en korporasjon som eier en vei, og samtidig et transportselskap. En måte å vri konkurransen til egen fordel er å ta vesentlig mer betalt for veibruken fra andre brukere enn sine egne.

Her oppstår et misbruk av en monopolsituasjon. Infrastruktur må være blind for hvem brukeren er. Det er hovedpoenget. Og det er dette prinsippet som er under angrep.

Dagens internett er nettopp blind for hvem brukeren er (unntaket er virksomhet som i utgangspunktet er ulovlig), og det er under dette regimet at nettet virkelig er fritt for alle.

Den dagen internettleverandøren gjennom økonomiske sanksjoner kan bestemme innholdet på internett, den dagen mister vi internett og sitter igjen med en serie av intranett.

Den dagen du søker på nettet, og får bare de søkeresultatene som til enhver tid er "godkjent", den dagen mister vi fri informasjonsstrøm.

Theo sa...

En måte å vri konkurransen til egen fordel er å ta vesentlig mer betalt for veibruken fra andre brukere enn sine egne.

Men det er ikke det som skjer idag! De som er villig til å betale (eller som kan, innrømmer jeg) får et raskere nett, men for alle andre blir det ingen endring. De som har betalt kjører over brua raskere enn idag, mens vi 'purister' må holde oss til innholdslevering på samme tempo som nå.

Meningene våre blir ikke sensurert. Verre synes jeg det er med de offentlige monopoler på feks strømleveranser, som er mer som en ekstraskatt å regne. Min ytringsfrihet er jeg ikke bekymret over.

Helge Samuelsen sa...

Det er ikke slikt som skjer idag i Norge, jeg roper et varsku fordi det er sterke krefter som vil ha det slik i morgendagens verden.

Vi har vært heldige til nå. I USA og Canada, derimot, har allerede utviklingen gått over streken, slik jeg ser det.

Følger du linken til save the internet.com, ser en følgende eksempler på misbruk:

* In 2004, North Carolina ISP Madison River blocked their DSL customers from using any rival Web-based phone service.

* In 2005, Canada's telephone giant Telus blocked customers from visiting a Web site sympathetic to the Telecommunications Workers Union during a contentious labor dispute.

* Shaw, a major Canadian cable, internet, and telephone service company, intentionally downgrades the "quality and reliability" of competing Internet-phone services that their customers might choose -- driving customers to their own phone services not through better services, but by rigging the marketplace.

* In April, Time Warner's AOL blocked all emails that mentioned www.dearaol.com -- an advocacy campaign opposing the company's pay-to-send e-mail scheme.

Dette er sannsynligvis bare toppen av isberget.

Det er en selvfølge at vi betaler for tilknytning til nettet, og at vi betaler mer for raskere linjer. AT INNHOLDET og bruken av tjenester utenfor ISP's kontroll blir begrenset er uakseptabelt, slik jeg ser det.

Misbruk av monopolsituasjoner, markeds-rigging og sabotasje av konkurrenter har alltid vært sett på som unfair eller rett og slett ulovlig, og er jo faktisk en undergraving av markedskreftene. Nykapitalismen har visstnok ingen slike moralske kvaler.

Og det er bekymringsverdig.

Lovgivningen i USA gikk nettopp i retning av å tillate slike teknikker.

Resultatet kan bli (ifølge save the internet.com):

* Google users—Another search engine could pay dominant Internet providers like AT&T to guarantee the competing search engine opens faster than Google on your computer.
* Innovators with the "next big idea"—Startups and entrepreneurs will be muscled out of the marketplace by big corporations that pay Internet providers for dominant placing on the Web. The little guy will be left in the "slow lane" with inferior Internet service, unable to compete.
* Ipod listeners—A company like Comcast could slow access to iTunes, steering you to a higher-priced music service that it owned.
* Political groups—Political organizing could be slowed by a handful of dominant Internet providers who ask advocacy groups to pay "protection money" for their websites and online features to work correctly.
* Nonprofits—A charity's website could open at snail-speed, and online contributions could grind to a halt, if nonprofits can't pay dominant Internet providers for access to "the fast lane" of Internet service.
* Online purchasers—Companies could pay Internet providers to guarantee their online sales process faster than competitors with lower prices—distorting your choice as a consumer.
* Small businesses and tele-commuters—When Internet companies like AT&T favor their own services, you won't be able to choose more affordable providers for online video, teleconferencing, Internet phone calls, and software that connects your home computer to your office.
* Parents and retirees—Your choices as a consumer could be controlled by your Internet provider, steering you to their preferred services for online banking, health care information, sending photos, planning vacations, etc.
* Bloggers—Costs will skyrocket to post and share video and audio clips—silencing citizen journalists and putting more power in the hands of a few corporate-owned media outlets.

Det er altså ikke lenger nok å tjene penger på en tjeneste (levere tilgang), fremtiden blir at de store selskapene også skal tjene penger på mafia type virksomhet, muligjort av at de kontrollerer internetts infrastruktur.

Det er altså snakk om å stenge grupper ute fra deler av nettet, uavhengig av om de betaler for selve tilknytningen eller ei.

Helge Samuelsen sa...

Oppdatering. La inn en video om nettnøytralitet.

Anonym sa...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»