onsdag, mars 12, 2008

Jens redder verden!
De fattige skal få penger for å la vær å konkurrere med de rike om energi. Dette er hovedbudskapet til Jens stoltenberg under kvotehandelskonferansen arrangert av Point Carbon, et kommersiellt norsk selskap som lever av kvotehandelsystemet. Med andre ord totalt uhildede og nøytrale i forhold til dette m
arkedet.

I nytalens verden skal kvotehandel avskaffe fattigdom samtidig som det redder verden fra miljøkatastrofe. Etter å ha gitt opp å avskaffe fattigdom i Norge og funnet ut at en heller får komme på banen med noen nye avgifter som dreper fattiges muligheter til å overleve og styrker vår økonom
iske apartheidpolitikk enda mer, skal arbeiderpartiets universalmedisin på banen igjen. Mer avgifter løser alt ifra byllepest til dårlig ånde. Nå to for prisen av en for en begrenset tidsperiode.

En ønsker en liksomverden der alt skal kontrolleres av Staten og der alt tilsynelatende kan løses av Staten. Bare Staten får nok penger.
Mer penger enn de hadde igår. Da de ikke klarte å løse noe selv om de hadde mer penger enn i forgårs.

Men ikke tro Staten bruker sine penger på dette gildet. Nei, det er dine penger som skal kjøpe kvoter slik at vi kan la vær å legge om energipolitikken slik at Statens pensjonsfond utland kan vokse inn i himmelen. Bare ikke tro at denne strategien betyr at du får pengene dine utbetalt i pensjon når den tid kommer... Racketeering er en øvelse bare stater får utøve når en lurer sine borgere trill rundt.

Og selvsagt er kvotehandelen en like stor bløff
som pensjonsfondet. Et utslipp på, la oss si hundretusen tonn CO2 er et utslipp på hundretusen tonn Co2 selv om naboen lar være å slippe ut mer enn han allerede gjør. Og så lenge utslippene ikke går vesentlig ned totalt sett - så er det altså slik at vi i beste fall opprettholder status quo mens vi samtidig hevder vår suverenitet til å ha førsterett på utslipp mens alle de andre får vise moderasjon.

Logikken er vel omtrent den samme som når en bevilger seg rekordlønninger og goder på Stortinget samtidig som en maner
andre til moderasjon. En velprøvd og suksessrik strategi.

Jens Stoltenberg kan matte. Det er derfor ren løgnaktighet når han later som om han er teit nok til ikke å forstå selv elementære sannheter. Read my lips: 100% av dagens utslipp fra den industrialiserte verden er frem
deles 100% utslipp. altså 100% = 100%. Slik er det uavhengig av hvor mye vi betalte for å gjøre disse utslippene. Og det verste er at hvis u-land virkelig reduserer sin evne til å konkurrere med oss, så får vi pengene igjen før eller senere uansett. Penger er uansett bare papir - en stat kan trykke dem opp som den vil. Det som betyr noe i virkeligheten er ressurser. Men det lærte vi jo ikke i enhetsskolen...

Det viktige er uansett at Norge ikke har noen realistiske planer om å kutte i utslipp. Den eneste planen vi har er å bygge mer gasskraft og at du skal betale CO2 kvoter også for vannbasert elektrisk kraft. Genial bu
siness.

Hva betyr kvotehandelen for deg - tenker du. Vel - en antar prisen på kvoter kommer opp mot 37$ per tonn allerede i 2010. Tror du dette kommer til å bli betalt av Staten eller deg? Tror du staten fremdeles vil søke å holde på dagens samfunn som er avhengig av en stor del persontransport sam
tidig som borgere vil måtte ta regningen for dette? Da tror du rett. En holder selvsagt beskatningen på det nivå at Staten forblir "provenynøytral", mens levekostnadene stiger og enda mer av de totale ressurser går innom statens lomme. Så kan vi fortsette som før. Og bussene vil fremdeles være fulle av svette og hostende folk som står som sild i tønne om morgenen. Men for all del - kjør kollektivt. Ikke gjør som Jens gjør, men som han sier.

Point Carbon predicts that the global carbon market will see 4.2 billion tons carbon emissions (CO2e) transacted during 2008, up 56 percent from 2007. At today’s prices, that would make the market worth USD $92 billion. We expect that the general trend of increasing traded volumes will continue to expand exponentially as the global market becomes more mature and sophisticated. An increase in contract types, more players and markets and greater competition between market players together will generate momentum for higher volumes.

...leser vi i en pressemelding fra Point Carbon fra igår (11.03.08).

Joda - det er store penger i karbonhandel.


Samtidig kan vi lese at Kina i fjor gikk forbi USA i totale karbonutslipp. Selv om kineserne selger kvoter som bare pokker. Men Jens Stoltenberg er altså tydeligvis sikker på at vi har penger nok til å bestikke dem til å stanse sin økonomiske vekst. Og samtidig redusere sine utslipp med 80/90 prosent slik at vi kan ha en ørliten sjanse til å nå målet om "bare" 2 graders temperaturstigning. Jeg antar at han vil finne det kunstykket noe vanskeligere enn å skaffe full barnehagedekning. Noe han ikke heller klarer. Litt på grunn av at ingen "visste" at en barnehage krever førskolelærere.

Men jeg avsporer. Idiotpolitikk på et område beviser ikke at en også vil føre idiotpolitikk på et annet område. Slik insinuering behøves da heller ikke. Tallenes tale er klart som norsk fjellvann. Verden er allerede på et nivå av utslipp som er langt over faregrensen. Og ingen politiker i noe land går ennå inn for en omlegging av energi-teknologi.

Men vi klarer brasene med kvotesystemet, tenker mange. Litt kaldt vann bør imidlertid helles i noen og enhvers kardiovaskulære system når vi leser at utslipp av CO2 øker dramatisk fra naturlige kilder når temperaturen øker. Mens vi per idag står overfor en temperaturøkning på mellom 1,5 og 4,5 grader
per fordoblet CO2 konsentrasjon - vil vi i virkeligheten stå overfor en temperaturstigning på mellom 1,6 og 6 grader justert for disse naturlige forsterkende effekter. Der 6 grader er vesentlig mer sannsynlig enn det laveste estimatet, vel og merke.

Men hva betyr dette med "per fordoblet CO2 konsentrasjon" - det betyr i klartekst at med den CO2 som allerede er sluppet ut og med de utslippene som er estimert at blir sluppet ut frem til slutten av dette århundre vil vi ha en temperaturøkning som kan nå opp mot 7,7 grader. Og det er bare begynnelsen...

Med andre ord - hvis politikere som Jens Stoltenberg påstår at vi kan holde oss innenfor 2 graders oppvarming ved å kjøpe kvoter...så snakker en altså om perioden inntil de selv sitter og drikker rom og cola - eller rødvin kanskje?...i et dertil egnet skatteparadis. Det er visstnok tidshorisonten en arbeider med på toppnivå etter det jeg forstår.

Den kalde krigen virker med ett som den moderne verdens happy hour... Bomben var ihvertfall fair. Smalt det så smalt det.

4 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

CO2 er ikke farlig så lenge den er avgiftsbelagt?
Jadda :)

Helge Samuelsen sa...

En avgift her og en avgift der og snart er der ikke mer gift igjen :O)

frr sa...

Helge: En meget god artikkel, der du peker på svakhetene i dette kvotesystemet. Og som du sier: De vet hva de gjør. Og det blir en slags umoral i dette, fordi det forutsetter at vi fortsatt skal leve i vår rikdom, mens andre skal ha mindre. Og på sikt holder jo ikke dete systemet selv brøkdeler av det politikerne i dag forteller oss.

Helge Samuelsen sa...

Takk, frr

De vet akkurat hva de gjør - og det er kanskje det som er aller verst. Jeg tror allerede folk flest har innsett at hele den såkalte miljøpolitikken er tullball. Istedet for å engasjere folk til å gjøre noe positivt, tror jeg det istedet pasifiserer folk og vi får en la det skure holdning.

Annet er ikke å vente når våre folkevalgte svikter totalt. Jeg har sagt det før - men politiker retorikk virker rett og slett aldri mot virkeligheten :O)