tirsdag, juli 25, 2006

Kommunistisk nytale


Ikke før har vi kommet oss over Sp's forslag om fjerning av rentefradrag på boliglån, så smeller de rødgrønne til med flere skatteforslag.

Og selv om forslaget som lå klistret over dagens forside på VG angående skatt på all boliggevinst nå blir tilbakevist, er det ikke mange timene siden Finansdepartementet alvorlig vurderte forslaget.

Faktisk er det velkjent at finansminister Kristin Halvorsen (SV) lenge har argumentert både sterkt og varmt for større beskatning på boliger.

En ønsker fra de kanter en mer rettferdig boligbeskatning. Fortrinnsvis, kan det høres ut som, en beskatning som legger beslag på enda mer av verdiskapningen i samfunnet, på bekostning av menigmann. En beskatning som låser mennesker enda mer økonomisk i det sosialistiske edderkoppnettet.

Har Halvorsen glemt at unge idag investerer i mindre førstegangsboliger, nettopp for å spare seg opp til større senere? Hva skjer når boligmarkedet går opp, samtidig som gevinst blir skattlagt? Nettopp, en behøver ikke å være geni for å forstå at klatre-strategien feiler. En blir låst på inngangsnivået, fordi økning i verdi på egen bolig blir skattlagt, mens økningen i kjøpssum for andre boliger fortsetter å stige, og disse blir enda mer uoppnåelig.

Hva med mennesker som flytter? Gevinst på egen bolig beskattes, mens kjøpsprisen på et nytt hus i mellomtiden går opp. Dette vil ruinere mange mennesker, i verste fall gi oss et mindre mobilt, mange vil kanskje si, stagnert, samfunn.

Og, som vanlig, slike tiltak rammer de svakeste mest. De økonomisk sterke, som også har størst mulighet til å sette krav lønnsmessig, følger prisstigningen i samfunnet, mens de svake faller stadig etter.

Og dette skal være politikk for rettferdig fordeling? Det er det motsatte!

Men det er vel det de rød-grønne vil ha? Et kommunistisk slave-samfunn med liten, eller ingen respekt for privat eiendom?

Mens Norge har en oppblåst stat som ikke eier magemål, og som feiler på stadig flere områder, vil disse politikerene ha enda mer penger over fra det private til det offentlige.

Ikke bare er de avslørt for all tid når det gjelder brutte valgløfter, men de er avslørt av deres "Robin Hood" politikk, der DE er Sheriffen og onde Kong John, mens VI er innbyggerne i Nottingham. Og Robin Hood...vel, han eksisterer ikke...

Disse skattene kommer som kjent ikke. Ikke enda. Men, de har så lyst, så lyst. Vi skal beskattes mer. For å øke velferden. Til Staten, og til regjeringen. Slik at deres inkompetanse til å holde sine egne løfter ikke skinner igjennom.

Og for å unngå å bryte løfter, må de før eller senere bryte løfter. For å hjelpe de svake og felleskapet, må de svake ofres.

For i bakvendtland, der kan alt gå an...

Oppdatering:

NHH-professor Terje Hansen synes man bør avvikle hele rentefradraget på selvangivelsen.

Og selv om denne mannen er professor, så har han oversett noen få ting.

* Mange familier (eller enslige, for den slags skyld) vil få store økonomiske problemer med den økte skatten.

*Dette går mest ut over de økonomisk svake.

*Det er et velkjent prinsipp at næringslivet får skrevet av utgifter, hvorfor skal ikke dette gjelde privatpersoner?

*En omgåelse av dette prinsippet vil være at alle kan starte sitt eget AS. "Herberge for meg AS". På denne måten blir privathusholdninger næringsdrift, og det skaper endel interessante muligheter. Spesiellt på fradragsiden.

*Hvis dette forbys, er det overhodet ingenting i veien for flere å slå seg sammen for å starte nabolags-AS. Dette kan ikke stanses uten å redefinere hele regelverket for næringslivet.

*Da kan alle nyte godt av forskjellige fradrag og særfordeler, slik som for eksempel Lundteigen kan, i kraft av å drive landbruksnæring.

*Selv om slike AS blir forsøkt stanset, vil de med størst ressurser ha størst muligheter til å områ seg innen regelverket, noe som igjen etterlater "vanlige" mennesker i dritten, men det er vi vant til fra sosialistene fra før.

*Uansett tror jeg dette blir et hypotetisk forslag, fordi det vil være harakiri for enhver regjering å innføre.

Terje Hansen har imidlertid rett i at vi står foran en finansiell krise. Men den er skapt av oljeøkonomien og det overdimensjonerte velferdssamfunnet. Når en står foran stupet er ikke svaret å ta et skritt videre frem!

Forøvrig mener jeg at vi kan spare inn store beløp på å kvitte oss med flere professorer som vi vanligvis aldri hører noe fra, og når de først uttaler seg, så er det tull og tøys. Slike mennesker er parasitter på samfunnet.

Terje Hansen sitter i sitt elfenbenstårn og skuer ned på massene. Med god lønn, og sikkert råd til det meste. Hvor var du på ferie i år, Terje? Forslaget hans vil forringe situasjonen til de aller svakeste, muligens føre til personlige konkurser og selvmord. Skam! Skam!!

Skam!!!

5 kommentarer:

Theo sa...

Boliger burde beskattes mye hardere enn idag. Overskuddet av samfunnets totale økonomiske aktivitet burde reinvesteres i mer verdiskaping eller i samfunnsgoder, og ikke sløses bort på husrenovering, nytt anneks, ny garasje, nytt kjøkken, kjellerstue, ny dittenogdatten osv hvert eneste år.

Vi må oppmuntre til sparing og investering, men ikke i død kapital. Fordelene ved 'huset som sparekonto' er svært gode i forhold til alle andre spareformer. Dette driver den uheldige boligprisveksten vi ser, og gir kapitaltørke i resten av økonomien. Boliger skal vi kjøpe fordi vi trenger et krypinn, ikke fordi vi kan tjene penger på det.

Resten av doktorgradsavhandlingen min kan lese på: søren, jeg får ikke til å lenke ;)

Helge Samuelsen sa...

Jeg er så uenig som en kan bli ;o)

Grunnen til prisveksten på boliger er oljeøkonomien, som pøser penger inn i systemet, og holder lønnsnivået kunstig høyt. Med penger i omløp, stiger prisene. Det er enkel økonomi-teori.

Staten har ikke som oppgave å legge seg opp i hva den enkelte bruker sine ressurser til. Død kapital, som du sier, er helt nødvendig kapital for de fleste. Riktignok er det mange som har mer penger enn godt er, men det skyldes som sagt rammevilkårene for totaløkonomien.

At boligprisene er høye, påvirker ikke det faktum at en er nødt til å anskaffe seg en bolig, gjerne med "vanlig" standard. Selv slike boliger er dyre i dag. Og høyere beskatning er jo på trappene allerede. Eiendomskatten stiger år for år de fleste steder. Hvem sliter med det? Ikke direktøren, men vaskehjelpen.

Og sosialister snakker som om de skal hjelpe de fattigste? Bullshit.

I det øyeblikk staten bestemmer "spareformer" er vi på god vei til kommunisme, og som du vet, er jeg ikke med på den formen for langdryg harakiri.

Det finnes ingen kapitaltørke i økonomien. Det har aldri vært mer penger i omløp, inkludert i det offentlige. DET burde være en tankevekker!

90 prosent av befolkningen kjøper per idag en bolig nettopp for å ha et krypinn, ikke for å tjene penger på det. Ved å ha som motiv å "ta" de rike, men ende opp med å skvise de svakeste, bidrar systemet til en økonomi som bare kan ende et sted, nemlig i total kollaps.

Jevnfør Laffer-kurven. Selv om sosialister later som om den ikke finnes, så er den der.

Om du ikke kan lenke, så er en URL helt ok.

Kjekt å ha deg tilbake, theo.

:O)

Tormod sa...

Jeg trodde faktisk SP skulle være den grønne delen av de rødgrønne.. men men.

theo: At folk bruker huset som "sparekonto" er nytt for meg. Jeg har alltid trodd at et hus først og fremst var et hjem. Og for å få det hjemmet man ønsker er det svært få som kjøper palasser i første omgang. Man kjøper seg "oppover" ettersom nye behov melder seg (f.eks. rom til barn), med gevinsten som ny kapital. Å beskatte denne gevinsten er, i mine øyne, temmelig hodeløst

Theo sa...

Scenario: Ta opp lån. Kjøpe hus. Betale 5% rente (trekke fra rentene på skatten). Selge huset etter et år (verdistigning 14%). Ikke engang børsen i et godt år kan gi slike odds.

Boligspekulasjon pågår og kreditten er alt for løs i dette landet. Sentralbanken kan forlange større reserver hos finansinstitusjonene.

For å trekke inn likvididitet har Staten blitt dypt forgjeldet; Norges Bank har solgt statsobligasjoner for nesten 500 milliarder kroner. Men dette trygge men lite rentebærende verdipapir angår nesten bare institusjonelle investorer. For å kverke boligspekulasjon som sparingsinstrument må fordelene for 'småspekulantene' kverkes også.

Ingen boligskattereform bør skje over natten, men signalene må sendes nå, så markedet for tid til å justere før rentefoten går opp igjen, og treffer noen i...

Oljeøkonomien, eller snarere statens bruk av penger, har blitt pegga til 4% (handlingsregelen). Dette er en fornuftig kalkyle på ROI for en bedrift, men ikke, etter mitt skjønn, for statsfinanser som er så avhengig av internasjonale konjukturer som den norske. Pengestrømmen inn i statsbudjettet fra Nordsjøen følger overhodet ikke fastlandsøkonomien. Derfor bør realøkonomi bestemme oljepengebruken og ikke en kunstig prosentsats. Neste år bør vi derfor, imho, ikke bruke et rødt øre fra shelfen.

Helge Samuelsen sa...

theo,

Joda, spekulasjon på boligmarkedet er mulig. Og forekommer. Problemet oppstår når mottiltakene mot dette også rammer blindt og går ut over folk flest.

Folk flest spekulerer ikke i bolig. Bolig er en nødvendighet. I det øyeblikk bolig blir for dyrt for store deler av befolkningen (og der er vi allerede godt på vei), oppstår en alvorlig økonomisk krise for svært mange.

Det er langt viktigere å tenke på enn å kynisk vurdere muligheter for å "ta" de rikeste.

Oljeøkonomien har blitt en forbannelse for oss, slik jeg ser det. Den har drevet lønnsnivået i været, og det er en direkte konsekvens at da stiger også prisene, uavhengig av produksjonskostnader. Problemet er at vi har ingen mulighet til å kompensere for denne prisstigningen ved å øke skatter. Det dreier bare prisstignings-spiralen enda noen hakk, går mest ut over de svakeste gruppene, og staten.

Fordi desto vanskeligere det blir å ha råd til "ordinært" nøkternt forbruk, desto vanskeligere blir det å klare seg for mange, og desto fler penger må brukes på "nødhjelp" til våre egne.

Og desto mindre pengene blir verd, desto mer penger må staten ha for å utføre de samme tjenester. Enten det er veibygging, helsevesen, skole eller sosialtjenester.

Det finnes økonomiske teorier som forklarer forholdet i et overbeskattet system, og som regel går det rett til helvete.

Det er ikke nødvendigvis et problem på lang sikt. Se på Russland. De er der ennå, etter Sovjetunionens fall. I mellomtiden har ikke akkurat ting gått etter sosialdemokratisk modell, kan man si.

De rikeste er fremdeles de rikeste, bare rikere enn før, og de fattigste er fremdeles de fattigste.

Jeg er enig med deg i at staten bør redusere pengebruken, faktisk uavhengig av hvor pengene kommer fra. Hvis økonomien er overopphetet, må også staten dempe sitt forbruk. Istedet ser vi at forbruket går stadig oppover, finansiert av stadig høyere skatter (også på oljå)

Dette er en kurs som har ført oss langt over toppunktet på den hypotetiske Laffer-kurven, slik jeg ser det, og kaos er uungåelig før eller senere.

Skal statens inntekter økes (noe som er fåfengt i denne situasjonen, men dog) bør det skje gjennom ordinær progressiv økning av lønnsbeskatning. Dette systemet er idag så full av hull og det er så vanskelig å skille privatøkonomi og bisniss at det er trist.

En fattig sliter møtes med full tyngde i sin skatteklasse, mens en feit japperiking blir lett nullskatteyter, selv med et privat forbruk som ikke ligner katten.

Justeringer i skattesystemet er langt viktigere enn å finne opp tusen nye skattegrep som også rammer ordinært forbruk.

Tilslutt. Du kaller noen "småspekulanter". Det er tull. Vanlige mennesker er ikke småspekulanter. I den grad de tjener penger på boligmarkedet er dette på grunn av markedet i seg selv, som er helt utenfor deres kontroll. Skal de holde seg ute av boligmarkedet? Skal de bo hos mamma til de er femti? Skal de bo i telt i skauen til de blir jaget av politi og barnevern?

Alle politiske teorier som forutsetter litt "collateral damage" er et resultat av forenklede og lite gjennomtenkte løsninger IMNSHO.