søndag, desember 02, 2007

Eikemo saksøkt


Jon Eikemo er saksøkt for 10,7 millioner kroner. I sin naivitet overlot han til initiativtaker og utbygger å undersøke om det var mulig å bygge småkraftverk på gården og om det fantes eventuelle heftelser.

Det gjorde det. Fossen var eid av BKK. Utbygger sjekket ikke dette - Eikemo visste det ikke - og utbygger velger nå å kreve Eikemo for tap av fremtidig inntekt og for den arbeidsinnsats som allerede er nedlagt.

Jeg hadde skjøte på gården og ba ham om å sjekke om det var eventuelle andre ting. Hvis vi ikke kan tro på folk, da blir vi jo alle kynikere, og hvordan skal det gå da, spør Eikemo.

Og har selvsagt rett. Problemet er at Eikemo lever i feil tidsalder. Han lever i en tid da muntlige avtaler var like mye verdt som skriftlige og i en tid da man kunne stole på mennesker.

Utbygger har her ikke gjort jobben han muntlig forpliktet seg til. Desverre ser jeg det ikke som umulig at Eikemo uansett vil sitte igjen med milliontap uansett hva retten kommer frem til. Bare saksomkostningene kan bli store.

Eikemo er naiv. Men jeg skulle gitt mye for å leve i den verden han lever i.

-Trur eg...

-Nei..veit eg...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vi er nok oppvokst eller fått annen oppdragelse vi Helge! Å gjøre muntlige avtaler betydde det samme som å skrive en kontrakt når jeg vokste opp! Den gang som nå ser jeg på slikt som en æressak! I vår naive verden ser det ut som om vi naive blir et lett bytte for rovdyra som herjer vilt for tida! Vi lever i en kynisk tid der ulvene herjer vilt og advokater får stadig mer arbeid og penger! Ære, ærlighet og samvittighet er snart fremmedord for stadig flere!At noen mennesker tør å gjøre det på denne måten er skremmende!
Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Enig!

Verden består idag av griskhet - som ikke er det samme som prinsippet om egeninteresse. Moral eksisterer knapt. Se på Terra saken som et annet eksempel.

En betaler ut bonuser selv ved konkurs!!!

Hadde alle ordnet seg slik ville det vel blitt sirkus :O)