onsdag, desember 26, 2007

Kald skulder?

Onar Åm, teknolog, forfatter og klimaskeptiker, spår et vendepunkt i klimadebatten i 2008.

Han mener vi har hatt en svært kald avslutning på 2007 - selv om vi har tegn på at nordpolen smelter for første gang på 55 millioner år - og at vi har regn og plussgrader omkring årskiftet - Åm er tydeligvis tynnkledd hvis han fryser. Han burde faktisk være gammel nok til å huske at vi engang hadde gode sjanser for snø til jul.

Verden gjør imidlertid ikke som Åm vil. Fordi
slik ser grafene ut:


Den generelle trenden går ikke akkurat mot bikkjekaldt... Faktisk så var første halvdel av 2007 det nest varmeste halvåret som noensinne er målt. En eventuell dipp mot det kaldere på slutten av året vil uansett ikke være statistisk signifikant.

Det er imidlertid riktig, som Åm påpeker, at vi kan få en mulig reduksjon i temperatur på grunn av solens solflekksyklus - men det er i så fall en midlertidig reduksjon - og det vet Åm godt. At han skriver:
Faktum er at solen nå er inne i sin roligste periode, kanskje siden begynnelsen av 1800-tallet, den gang da Themsen bunnfrøs - er jo nettopp et argument for at hvis det alikevel er så varmt som det er - så er jo faktisk effekten av global oppvarming undervurdert. Vi burde jo logisk sett hatt det kaldere enn vi har det hvis forholdene var de samme som på begynnelsen av 1800 tallet - forutsatt at det altså ikke eksisterte noen global oppvarming. Men vi ser ingen ny liten istid. Foreløpig - vil kanskje klimaskeptikerne si.

Problemet er uansett at den lille istiden ikke har noe med dagens temperatur å gjøre overhodet. Faktisk så er det lite som tyder på at Themsen frøs på grunn av lav solaktivitet - hovedeffekten er påvist å være variasjoner i golfstrømmen. Å kontinuere misforståelsen at det skyldes solflekksykelen er imidlertid hendig for klimaskeptikere - saken med den lille istid har jo lenge vært en av deres hovedargumenter. Et argument har også vært at denne "istiden" ikke har vist på temperaturmålingene som er grunnlaget for klimaforskningen - en ser da bort fra at denne lille istid lenge har vært ansett som en lokal hendelse som ikke ville bli fanget opp av tallmaterialet - helt som forutsett av klimaforskere - og også indikert av forskningen omkring golfstrømmen.

En annen fanesak som Åm nevner er iris-effekten. Kort fortalt (og overforenklet) er dette en teori som går ut på at hvis jordens atmosfære varmes opp - så vil skydekket trekke seg sammen og slippe mer varme ut til verdensrommet (teorien forutsetter faktisk global oppvarming i utgangspunktet). Dette er en teori først lansert av Richard Lindzen i 2001. Flere studier har tilbakevist teorien, selv om noen studier faktisk viser en effekt. Iris effekten blir uansett størst ved ekvator og i tropene.

Det er idag få forskere som tror høyere temperatur gir mindre skydannelse - det er en generell fysisk regel at høyere temperatur gir økt luftfuktighet - større skydannelse og mer regn. Observasjoner har da også faktisk vist at lokale temperaturøkninger har gitt mer skydekke - ikke mindre. Å si at Iris-effekten "
fjerner det aller meste av drivhus-effekten" blir derfor spekulativt. I beste fall er det usikkert hvor stor effekt den har - i verste fall eksisterer den ikke på globalt nivå. Og i og med at en slik effekt beviselig IKKE har begrenset den oppvarming vi har hatt de siste hundre år (se tidligere graf) - må en spørre seg når effekten eventuellt skal gjøre seg gjeldende andre steder enn i teorien.

Åm sier videre at:
Alle klimaforskere er enige om den globale oppvarmingen skal være 2-3 ganger større høyt oppe i atmosfæren enn nede ved bakken. Realiteten er at bakken varmes opp like raskt eller raskere enn atmosfæren. Dette indikerer at noe annet enn drivhuseffekten er årsaken til den observerte globale oppvarmingen.

I 2006 uttalte imidlertid for eksempel US Climate Change Science Program:
"For recent decades, all current atmospheric data sets now show global-average warming that is similar to the surface warming." Kilde. Og budskapet dengang var at dette FORSTERKET bevisene for global oppvarming. Uansett - i den senere tid er det påvist at temperaturen i stratosfæren faktisk går ned - og at dette skyldes økte mengder vanndamp som isolerer mot varme fra lavereliggende atmosfæriske lag og altså bidrar til drivhuseffekten. Kilde. Ikke bare viser det seg at en slik utvikling faktisk er skadelig for ozonlaget - men det indikerer i tillegg økt nedbryting - og altså økt forekomst - av metan (også en drivhusgass) - er i tillegg en sterk indikator for global oppvarming - og indikerer dessuten at den før omtalte iris effekten er liten. Luftfuktigheten går generellt opp - ikke ned.

Åm gjør et poeng av at det eksisterer feilmarginer i kildene til datamålinger for overflatetemperaturen. Det er helt korrekt - og det har da også vært gjenstand for mye omtanke blant klimaforskere. Det er faktisk svært sannsynlig at kildematerialet er dårlig. Feilmarginer vil derfor eksistere. Men selv om dette er tilfelle - og skyldes at for eksempel bakkestasjoner for måling av temperatur er tiltenkt brukt til meteorologiske formål - ikke klimaformål - så bygger heldigvis mer og mer datamateriale på satelittmålinger. Og selv om det er korrekt at mange måledata er feil på grunn av byvarmeøyeeffekten (lokal oppvarming på grunn av nære storbyer) - så skal det mye til for å anta at en slik lokal effekt også er ansvarlig for dette:


"
The sea ice cover this year has reached a new record low," says Mark Serreze, senior research scientist at the U.S. National Snow and Ice Data Center in Boulder, Colo. "It's not just that we beat the old record, we annihilated it."

Den arktiske iskappe er drastiskt redusert. Nordvestpassasjen er åpen. Polområdets islag er nå bare en (1) meter tykt - og det ventes videre nedsmelting på grunn av økt havtemperatur til neste år. Det verste er at det nå også finnes indikasjoner på at begge polene smelter. Klimaskeptikerne har jo faktisk rett på et punkt: Det er fullt mulig å ta feil. Uheldigvis viser det seg at feilen igjen og igjen går i samme uheldige retning. "Klima-alarmistene" er for konservative. En hadde trodd at nedsmeltingen av antarktis ikke ville begynne før om lang tid. Det var feil. Fremdeles ser det ut som om vår olje-velfødde generasjon vil unngå de fleste problemstillinger. Men er vi så egoistiske at vi ikke bryr oss om de neste generasjoner?

Jeg er enig med Onar Åm på ett punkt - 2008 kan være et vendepunkt i klimadebatten. Et år da verden innser alvoret i situasjonen ut i fra reelle observasjoner og effekter og avslutter krangelen om måleavvik, teoretiske spissfindigheter og politisk polemikk.

10 kommentarer:

Genese sa...

Du har nok rett i det meste, som vanlig. Men når det ar på det kaldeste, savnet jeg liksom litt oppvarming uansett. :-)

Helge Samuelsen sa...

Vi får nok fyre med masse ved - som er CO-nøytralt så lenge vi ikke brenner mer enn tilveksten.

Uansett - en grads gjennomsnittlig oppvarming er jo ikke akkurat noe en føler på direkte på kroppen, det skal jeg innrømme :O)

Amos Keppler sa...

Vel, vi føler det jo direkte på kroppen nå, ellers ville vi jo, som du sier væert bunnfrosset i disse dager.

For en gangs skyld har flertallet rett: det er en åpenbar menneskeskapt global oppvarming, og bevisene for det blir bare tydeligere og tydeligere for hvert år som går.

Helge Samuelsen sa...

Vi føler det på kroppen i langtidsperspektiv - jeg husker i min barndom da det var nesten utenkelig med en vinter uten å ha mulighet til å gå på ski og ake i et par måneder om vinteren. Får vi en uke med skikkelig skiføre nå er det sensasjon.

Interessant er det også at prosentvis så er den største forskjellen i antall grader på polområdene, der forskjellen er opp til tre ganger så stor som gjennomsnittet.

En tur til nordpolen vil snart bli mulig i kajakk! Det i seg selv er nok til å gi meg frysninger på ryggen!

Halvorlig talt sa...

Jeg har lagt merke til at Onar Åm har oppnådd en del oppmerksomhet i det siste, og avla derfor bloggen hans et besøk. Der fant jeg underlige resonnementer blant annet i denne posten: http://www.blogging.no/blog.php/onarki/post/20146

Jeg konkluderte etter hvert med at jeg ikke gidder å bruke energi på dette.

Bloggen inneholder ellers diverse linker inn til republikanske senatsmedlemmers websider som fornekter hele klimaproblematikken...

Det finnes visst fortsatt folk som mener at jorda er flat også.

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg har vurdert å kommentere på Onars blogg - men fant at det sannsynligvis ikke hadde noe for seg i og med at han tydeligvis ikke baserer seg på virkelighetens verden slik jeg definerer den.

Synes alikevel det kan være interessant å kommentere hans avisinlegg i tilfelle for mange tror det finnes hold i den leirens saksfremstilling. :O)

Amos Keppler sa...

Den siste skikkelige vinteren jeg kan huske var i 1987/88. Da var det kaldt med massevis med snø i lang tid. Deretter har det knapt vært vinter overhodet. Til og med på østlandet ahr de begynt å legge merke til slikt nå.

Ja, økningen ved polene vil bli langt større enn der det er varmt fra før. Kajakk til nordpolen. Morsomt, men det stemmer.

Ja, som sagt Onar Åm mangler elementær virkelighetssans, men det gjør også svært mange andre, på så mange områder. Og mange bryr seg rett og slett ikke.

Helge Samuelsen sa...

Det morsomme er at snart vil en få reiseskildringer med tittelen "I kajakk til nordpolen" og liknende...

"Alene til nordpolen i kajakk"

"Kanotur til nordpolen uten årer"

"Lars Monsen svømmer naken til nordpolen"

etc :O)

Amos Keppler sa...

Og så har usa vist muskler ovenfor canada når det gjelder havområdet nord for canada. Og russland har plantet flagg under isen osv.

Man ser hva som virkelig teller i verden.

Anders A sa...

VG Nett har fått en "Klimablogg". Her står det: "Velkommen til klimabloggen på VG Nett. Her skriver Norges viktigste klimaforkjempere for deg". Og så har de invitert Onar Åm som fast skribent.

Jeg diskuterte litt med han, men ble ikke særlig imponert. Han har noen veldig rare resonnementer. For eksempel: Naturlige "utslipp" av vanndamp er 24000 ganger større enn menneskeskapte klimagassutslipp. Dette viser hvor utrolig viktig regn og skyer er. IPCC skriver at vi vet nesten ingenting om hvordan skyer påvirker klimaet. Det betyr at IPCC egentlig innrømmer at vi nesten ikke skjønner noenting om klimaet (kilde).