torsdag, desember 20, 2007

Miljøbløff som svir


Det norske folk er utsatt for en miljøbløff som svir. Den svir fordi det er et svik i forhold til miljøet. Den svir fordi det beviser våre politikeres lempfeldighet med sannheten. Den svir fordi som så alltid så favoriseres de store kapitalmiljøer mens den vanlige mann og kvinne får tredd ned over seg avgifter og "liksomholdninger" uten ankemuligheter.

Månelandinger og CO2 rensing snakkes det mye om, og egenrosen florerer. Sannheten er derimot en annen. Ikke bare har det vist seg at det ikke blir rensing på Mongstad fra første dag som lovet, men at det stasjonære gasskraftverket på Tjeldbergodden droppes til fordel for de "midlertidige" mobile. Det er ikke lønnsomt å bygge nytt. I det hele tatt burde det vært tenkt på dette i utgangspunktet. CO2 rensing vil aldri bli lønnsomt. Ikke før en har drevet opp energiprisene vesentlig. Hele gasskraftverksatsingen er en bløff fra oljebransjen og regjeringen for å styrke fossilenergimiljøene. Punktum. Miljøsatsingen var nok bare et argument for å forklare hvorfor StatoilHydro og Shell i det hele tatt kunne få konsesjon til å drive gasskraftverkene og utvide sin virksomhet uten å bli kritisert for mye i disse miljøverntider.

Sterkt forurensende gasskraftverk - som i utgangspunktet skulle være midlertidige - blir nå stående på ubestemt tid. Denne miljøbløffen kommer til å svi mer enn i forhold til regjeringens troverdighet - som i miljøsaker nå burde ligge på nullpunktet - for i og med at samme regjering ønsker forpliktende reduksjoner i utslipp av CO2 og nekter å gjøre noe med største synder - den nasjonaliserte oljenæringen - så blir det nok deg og meg som får ta byrden igjen. I form av dyrere biler, drivstoff og strøm. I den tro at det fungerer...

Vi hører også at Sverige knuser Norge på miljøimage. Sannheten er imidlertid at vi egentlig aldri har vært gode på miljø. Gro som "verdens miljøvernminister" og en voldsom satsing på CO2 avgifter har - egentlig som forventet - ikke hatt effekt. Våre utslipp har ikke engang stabilisert seg. Alt dreier seg om propaganda og en tro på den politiske alternative virkelighet som øyensynlig befinner seg i en annen dimensjon. Del av dette Univers er det ihvertfall ikke.

Salt i sårene er det da også at Danmark har fått til en eksepsjonell satsing på vindmøller, og at Sverige nå satser på bølgekraft. Vår satsing på fossil gasskraft og renseteknologi som alle vet blir dyr - om den i det hele tatt blir tatt i bruk - vitner om hvor langt etter virkelighetens verden vår "månelanding" er.

Vårt månelandingsprosjekt har alle tegn til å være en emulering av det første menneskelagde objekt som "landet" på månen - Luna 2. Sonden var designet til å krasjlande og bli tilintetgjort i prosessen. Så også med Norges CO2 satsing. Og så har vi alle gått og trodd at Jens Stoltenberg snakket om myklandinger som i Apollo prosjektet? Så feil kan en ta.

Brett melkekartonger som aldri før. Slå av lyset på do. Kjør mindre bil. Så kan vi redusere Norges merutslipp med en prosent av de økte utslippene fra fossilenergi-mafiaen neste år.

Det vanker nok store bonuser der - så flinke de har vært til å rundlure oss. På den annen side så har de etterhvert stor erfaring med nettopp det.

7 kommentarer:

Anonym sa...

energi-politikken i Norge er "bygd" opp med olje- og strømkraft-industrien som pådrivere. Dermed blir det problemer for andre som satser på annen form for energi.
Oljeindustrien har enkelt og greit for stor makt, hadde de blitt tvunget til å satse alternativt hadde de gjort det, det er de som har pengene. Men først vil de selge så mye olje så mulig, så lenge de får lov.

Helge Samuelsen sa...

Helt enig i den vurderingen. Og både olje og strøm - industrien har tunge statlige eierinteresser...kanskje det har noe med saken å gjøre?

Hvis vi hadde satset de beløp og hjernekraft som vi idag bruker på olje og gass og renseteknologi kunne vi allerede idag ha påbegynt det statsråd Haga kaller bærekraftsamfunnet. Eller hva det nå var hun sa på pressekonferansen.

Istedet satser vi på et "mellomstadium" som ikke kan gagne andre enn eksisterende oljemiljøer.

Og kraftkrisen i midt-norge? Haga "håper" det ikke blir nødvendig med mobile gasskraftverk. I fall det blir det, må nok folket betale i dyre dommer for at vi skal ha "CO-samvittigheten" i orden. Mens oljeindustrien stikker av med kraft til sine storprosjekter uten å måtte ta økonomisk ansvar overhodet.

Alt går sin vandte gang, som vanlig...

Amos Keppler sa...

Det er ikke «gasskraftsaken» i seg selv som betyr noe. Den er egentlig en filleting. Men det faktum at regjeringer systematisk bryter sine egne «smørbrødslister».

Da oljemiljøet i Norge ble bygget opp manglet det ikke på advarsler på at det ville bli for stort, for mektig, men akkurat som med lakseoppdrettet ol hørte ingen.

Ingen hører generelt. Folk lytter veldig dårlig og handler enda mindre på grunnlag av det de burde ha hørt, sett og opplevd...

Jeg er heller ikke imponert av den etablerte «miljøvernbevegelsen» (som vanlig). De fokuserer på små bagateller, men glemmer det store bildet, som det faktum at alt vi gjør i dagens samfunn forurenser dramatisk, også når det gjelder drivhusgasser.

Helge Samuelsen sa...

Amos, gode poenger.

Som jeg sier, det er de store kapitalmiljøer og oljebransjen som får styre politikken. Og politikere er som vanlig bare interessert i hva som er formålstjenlig i forhold til retorikk og avgifter - dvs hva som øker deres makt.

Amos Keppler sa...

Retorikk uten substans, en tomhet som dominerer samfunnet.

Helge Samuelsen sa...

Tomheten kommer ekstra godt frem nå i julen, synes jeg - vi er alle "gode" forbrukere. Uten substans - helt korrekt.

Amos Keppler sa...

Tomheten blir foksuert i julen, til en enda tynnere og sløv egg.

Livsløgn er bare forbokstavene.