tirsdag, oktober 16, 2007

Overvåkings-staten skaper ny kriminalitet


I Storbritannia er det nå oppstått en ny type kriminalitet basert på bruken av stjålne eller falske bilskilt. Myndighetenes stadige satsing på overvåkingskameraer og "automatiske" (og økonomisk besparende) reaksjoner på lovbrudd eller overtramp har ført til en situasjon der det i økende grad er et "marked" for stjålne eller forfalskede bilskilt.

Myndighetene utskriver bøter på grunnlag av "bevis" fra automatiserte nummerskilt-lesere (kameraer tilknyttet databaser), uten menneskelig kontroll.
Denne automatiserte håndhevelse av loven gjør det lettere for myndighetene å kreve inn penger, men gjør det samtidig vanskeligere for uskyldige å renvaske seg. Byråkratiet baserer seg nettopp på denne forenklede praksisen, og klager går "utenom systemet" og tar tid - hvis det i det hele tatt viser seg mulig å få saken etterforsket på skikkelig vis.

Titusenvis av nummerkilt blir stjålet hvert år i Storbritannia, og blir brukt for å slippe unna trafikkbøter - stikke av fra bensinstasjoner uten å betale og for annen kriminalitet. Opprinnelig eier får ofte en bot i posten - eller besøk av politiet - og må bevise at nettopp andre har brukt skiltene! Allerede har uskyldige fått - og betalt - bøter. Konsekvensene ved å ikke betale er så store at det tryggeste ofte er å betale i påvente av at saken eventuellt blir etterforsket.

En skulle tro at myndighetene var oppsatt på å holde databasene sine oppdaterte. Men også her, som på så mange andre offentlige områder - er slikt sett på som en utgiftspost - og har lav prioritet. Den britiske DVLA-database (
Driver and Vehicle Licensing Agency) holder ikke tritt med alle biler som er blitt "klonet" (kjører med falske nummerplater), og kan heller aldri gjøre det. Det er selvsagt mulig å skifte nummerskilt opptil flere ganger per dag for en kriminell - og så lenge skiltet representerer en eksisterende nummer-rekke er det umulig for et automatisert system å oppdage problemet.

Selve registeret, som i sin tid ble fremstilt som løsningen på trafikkrelaterte lovovertredelser, er nå avslørt som ineffektivt. Det er selvsagt nytteløst å tro at et slikt register kan avsløre annet enn hvilket nummer en bil har - om det er et lovlig skilt er selvsagt umulig å bedømme.

Nettopp derfor er overvåkningsteknologien altså nå brukt aktivt av forbrytere, og har blitt et viktig verktøy for å unngå straffeforfølgelse. Myndighetenes reaksjon? MER overvåking og satsing på nummerskilt som er vanskeligere å stjele. Begge deler er å spille rett inn i hendene på de kriminelle, fordi det gir intet annet enn falsk sikkerhet. Det er de automatiserte systemene som er grunnlaget for deres maskeradespill, og nummerskilt blir stjålet fordi det er det enkleste per idag - men allerede nå er det et marked for forfalskede skilt.


Mange organisasjoner (for eksempel NO2ID) er nå redd for at økt satsing på personlige identifikasjonskort og "automatisert" kriminalitetsbekjempelse vil gjøre det lettere for kriminelle å nettopp utnytte systemet, slik at også annen form for kriminalitet vil føre til identitetstyveri og tilfeller der uskyldige blir dømt.
En ting er sikkert. Det finnes ingen lettvint og kostnadseffektiv løsning på kriminalitetsbekjempelse. Nye metoder fører ofte til effektivitetsbesparelse på papiret, men kvalitetssikring koster ofte mer enn opprinnelig antatt. De kriminelle vil som regel uansett alltid ligge ett skritt foran myndighetene.

De eneste som taper på en slik situasjon er selvsagt de lovlydige, som på mange måter får sin rettsikkerhet ofret på effektivitetens og overvåkingssamfunnets alter.

Blir det aldri så galt? I USA alene blir over 8.9 millioner mennesker frastjålet detaljer om sin identitet per år - sensitive data kan aldri bli sikret nok - og skadene beløper seg til over 56 milliarder dollar! (tall fra US. dept. Justice) Heldigvis blir de fleste sakene løst, og dekket av forsikring. Hva skjer den gang en ikke kan bevise sin uskyld - og et automatisert system står på sitt?

6 kommentarer:

genese sa...

Den lille mann kan få visse problemer med å ikke bli uskyldig dømt i slike saker. Det blir i tillegg den omvedndte bevisbyrde. Jeg har hatt en sak der jeg skjønte på stedet at jeg kunne bli bøtelagt for noe jeg var uskyldig i. Jeg fotograferte hele situasjonen, fikk boten som ventet, automatisk. Jeg skrev en mail, og sa jeg var uskyldig. Fikk bare vite at jeg måtte betale, for systemet kunne ikke svikte.

For moro skyld sendte jeg en ny mail, der jeg påpekte at systemet i dette tilfellet hadde sviktet.

Jeg fikk et nytt svar, denne gangen skarpt, med påpeking av kostnadene ved ikke å betale.

Da oversendte jeg bildene. To dager kom det en kort melding om at saken var trukket. Ingen beklagelse, ingen rettelse av at "systemet" vikke kunne ta feil.

\Hadde jeg ikke selv forstått at dette kunne bli en bot, og tatt bildene, ville jeg vært prisgitt "systemet" som ikke kunne feile.

Skumle greier.

Helge Samuelsen sa...

"Fikk bare vite at jeg måtte betale, for systemet kunne ikke svikte."

Ja, det er problemet - en tror alltid at systemet er perfekt - og dermed "må" alt ha gått riktig for seg.

Denne svakheten er nå oppdaget for lenge siden av kriminelle!

I den grad en funderer på å bruke elektronisk avlesbare biometriske ID-kort, vil situasjonen bare bli verre. Kortene - spesiellt informasjonen på dem , kan selvsagt reprogrammeres av kriminelle like selvfølgelig som kopisperrer idag på musikk osv blir fjernet.

Når systemet i teorien "er perfekt" skal det mye til for å bevise at noen har brukt ens identitet for å begå bevisste kriminelle handlinger. Kortene "beviser" hvem som er fysisk tilstede - tror systemet - i virkeligheten beviser det jo bare hvem sin identitet som er lagt på kortet!

Når det gjelder parkeringsbøter er motsatt bevisbyrde et velkjent fenomen allerede i Norge, selv om det her er snakk om at fysiske parkeringsvakter skriver ut bøtene.

Tanken om at "systemet er ufeilbarlig" er i seg selv største problem. Det blir dårlig rettsikkerhet ut av slikt. Og med det bøtenivået som er, er det relativt alvorlige greier selv å bli tatt i en "farts-felle". (Som jeg kaller det)

;O)

Amos Keppler sa...

Systemet er ufeilbarlig. Bare tanken pa at det ikke er det forarsaker svettetokter hos folk.

Helge Samuelsen sa...

Det er et mareritt uten like for mennesker som er utdannet langt over sitt inkompetansenivå å i det hele tatt vurdere om systemer kan ta feil...

Velkommen tilbake, Amos ;O)

Theo sa...

Det er selvsagt nytteløst å tro at et slikt register kan avsløre annet enn hvilket nummer en bil har - om det er et lovlig skilt er selvsagt umulig å bedømme.

Kommer vel litt an på hvor mange automatiske kameraer det er, og hvor ofte computerne graver gjennom registrene.
F.eks. hvis et skilt blir registrert i en kameradatabase et sted, og så, få minutter senere, dukker samme skiltet opp et sted det ikke kan være etter fysikken lover, kan algoritmer regne det ut og notifisere vakthavende for en nærmere sjekk.

Men bortsett fra dét - er jeg helt enig med deg.
I Orderudsaken kom det jo frem at Kristin Kirkemo, for å skaffe seg alibi for drapsnatten, overlot mobilen sin til en venn som var postbud i Drammen.

De 'kriminelle' utnytter 'systemene'.
Vanlige folk kan bli offer for de begge.

Helge Samuelsen sa...

Det er vel korrekt at en ved massiv overvåking kan avsløre falske bilskilt - men det krever en absolutt eksakt database - tonnevis av kameraer og en enorm prosessorkapasitet for å overvåke et helt land - det er jo ingenting i veien for å "låne" skilter fra en annen del av landet - kanskje til og med rurale områder med mindre grad av overvåking. Eller utenlandske skilt for den saks skyld.

Da må plutselig databasen oppdateres med samtlige besøkende biler i tillegg - kontinuerlig og uten feil. Graden av feilmeldinger i et slikt system blir i praksis raskt overveldende og uhåndterlig.

Poenget er at de kriminelle raskt finner svakhetene i ethvert system...

Eksempelet med mobiltelefon er bra. Jeg leste en gang om at Osama Bin Laden lurte USA i månedsvis ved å gi mobilen sin til en annen.