søndag, oktober 14, 2007

Bettong Bjarne ønsker flere sosialklienter!


Mens de rødgrønne ofte liker å fremstille seg som de gode kreftene mot det onde kapitalist-imperiet i sine festtaler - er virkeligheten desverre en helt annen. Få har bidratt mer til å spre fordommer mot syke og mennesker som har falt utenfor arbeidslivet av andre årsaker - enn mannen med hjerte av norsk gråstein - mannen som synes at enten arbeider du, eller så er du null verdt - Bettong-Bjarne.

Veien ut fra fattigdom er veien ut i arbeidslivet, mener Bjarne. Og driter i de som har problemer med den veien. Et mindretall kan lett ofres på alteret mot veien til mer makt for sosialdemokratiet. Velferden skal en gang for alle sikres for de vellykkede som arbeider for å berike AS Norge.

Nå skal det innskrenkes så det monner. Hele tre måneder skal en ha på seg til å få arbeid etter endt attføring.

Her har en glemt at mennesker som går på attføring i utgangspunktet
sjelden blir 100% friske gjennom slik attføring. Staten har ingen magisk formel for å reparere alle skader og sykdommer. Svært mange på attføring kjemper for å kunne bli friske nok til å arbeide i tilpasset arbeid. Norge er sannsynligvis verdens dårligste land i forhold til å legge til rette for tilpasset arbeid. Det er årsaken til at for eksempel svært få handicappede er i arbeid i "verdens beste landTM".

Nå - for at flertallet skal få råd til å holde tritt med den økonomiske utviklingen og bevilge seg nyere mobiltelefoner og flatskjermer og gå på ski i kunstig snø i idrettsanlegg som bruker mer energi enn en middels norsk kommune - mens middelklassen og stemmekveget selvsagt fremdeles skal subsidieres med stadig nye overføringer fra felleskapspotten - løper Staten bort fra sine forpliktelser så godt de kan. Vi har monopolisert støtteapparatet omkring sykdomsrelatert rehabilitering og vet å sno oss unna forpliktelsene. Vi er gode på det i Norge. Kjempenes fødeland. Eller hva det nå var igjen...

For et menneske som er, la oss si 40% ufør - er tre måneder til å komme seg i jobb for lite. Svært mange sliter i tillegg med tildels alvorlige psykiske problemer etter mange år i det beintøffe og menneskefiendtlige norske helse- og trygdesystemet. Slike metoder vil etter alt å dømme føre til videre sykdom for de "heldige" og dertil hørende videre trygd eller alternativt en nedverdigende sosialtrygd for de som står på men mislykkes.

Hensikten med kuttet er å presse hjelpeapparatet og bedriftene til å få folk raskere ut i arbeid igjen, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Og som vanlig lever Bettong-Bjarne i en alternativ virkelighet. Som om bedriftene føler ansvar for å redde mennesker bort fra sosiahjelp! Det har de aldri gjort - og det kommer de aldri til å gjøre.

Fagmiljøene advarer.

- Å måtte gå på sosialkontoret etter en attføringsperiode er et farlig skudd for baugen, er det noe folk trenger på denne vanskelige broen, så er det pågangsmot og tid. Det er energi og tro på seg selv og tillit.

- Å miste støtten etter tre måneder er sosialmedisinsk helt forkastelig, sier professor i sosialmedisin Per Fugelli.

Men de rødgrønne tror ikke på fagkompetanse. Inkompetanse kommer en tydeligvis langt nok med. Helt inn i regjeringskvartalene!

Tillegg: Hvis det er slik at de rødgrønne ikke spesiellt er ute etter å tyne de svakeste bør det ihvertfall i all anstendighetens navn også innføres tre måneders periode ved generell arbeidsledighet. Hvis uføre er ment å kunne finne seg arbeid i løpet av denne tiden, bør ihvertfall friske mennesker klare det.

Men det ville jo ført til at et vesentlig antall mennesker hadde havnet på sosialen en eller flere ganger i sitt liv. Og vi kan jo ikke utsette kjernevelgergrupper for det?

Bjarne slår sikkert folk med briller, også han! Han er for feig til å yppe seg mot de sterke.

5 kommentarer:

Aksel sa...

Synes du er ganske urettferdig i din kritikk av Bjarne Håkon Hanssen. Poenget med dette er jo at folk skal få et spark i rævva slik at de kommer seg opp om morgenen og aktivt søker etter jobb.

Såklart vil det alltid være noen som lider under systemet, men jeg vil heller si at det er bedre at en promille eller to må gå på sosialkontoret enn at det store flertall skal slippe å skaffe seg en jobb!

Helge Samuelsen sa...

Her utviser du en absolutt inkompetanse i forhold til hvordan systemet fungerer. "Et spark i rævva slik at de kommer seg opp om morgenen?"

Jeg trodde det bare var politikere som var teite nok til å bruke slik argumentasjon. Det store flertall av mennesker på attføring KOMMER seg i jobb, men det tar betraktelig lengre tid enn 3 måneder, til tross for at de fleste står mer enn tidlig opp om morgenen.

Håper du en gang havner blant den promillen som havner på sosialkontoret pga sykdom. Så forandrer du kanskje mening. Livets skole vet du...

Helge Samuelsen sa...

Ah, nå fikk jeg med meg at du var AUF'er aksel. Et 100% riktig valg i og med at AP for tiden er det mest kyniske partiet på lenge.

Anonym sa...

Ja men det som er så merkelig er at denne regjeringen ser ut som om de vil fremskynde uføretrygdingen i Norge? Jeg har jobbet gratis for et av norges største rehabprosjekt med lobbyvirksomhet gjennom aviser og i direktekontakt med Høybråten(KrF) , Hanssen(AP) , Kleppa(SP), Karin Andersen(SV)i 4 år nå! Jeg har sett hva som virkelig virker for de som har det verst! Jeg har selv vært deltaker i et annet prosjekt som kaltes Snnmørslinja som var et prosjekt for oss dom knakk sammen av å bli kastet ut av trygdesystmet og inn i sosialsytemet til kommunen! Jeg behandler alltid disse maktmenneskene med respekt og som vanlige mennekser og forventer at de skal vise respekt tilbake! Det er ikke allltid de gjør hvis du stiller dem ubehagelige spørsmål! Det som skremmer meg er at politikere sentralt hyrer inn totalt ubukelige psykologer som de betaler over 1000 kroner timen, mens de ikke har råd til å støtte 5 mennesker som var i prosjektet med busspenger? Dette førte til at jeg ble enda sykere av hjelpen jeg fikk? De hadde ikke engang muigheter til å skaffe meg en praksisplass ved hjelepmiddelsentralen som er ganske stor og eies av NAV? Det kostet for mye da de måtte ut med en arbeidstakerforsikring på et par tre hundre kroner? De bruker i dag Høgskoleutdannede ingeniører for å kjøre lastebil ut i distriktet for å levere nytt og hente skadet utstyr! Dette kontoret dekke hele Møre og Romsdal og hele Nordfjord! Ypperlig jobb til meg men neida! De vil ha flere på uføretrygd slik at de kan ta inn flere billige arbeider fra fattige EØS land! OM to måneder åpnes det for fri innvandring fra de nye EU landene da de blir innlemmet i Schengen! Da må jo Bettong Bjarne rydde vekk de svake og lite effektive? Her jobbes det nå på spreng Helge!

Til Aksel kan jeg bare si det samme som du Helge! Får håpe at tosken virkelig trenger hjelp en gang! De driter i alle til de står med dritt til halsen selv! Da roper de på hjelp! Det hjelper kanskje å ha partiboka i orden! Forøvrig så kan jeg fortelle deg Aksel at dette er ikke et angrep på Bjarne Håkon Hanssen men på den politikken Ap fører! Hvorfor er det kun de som er fattig og syk som skal sparkes? Hvorfor blir de rike og vellykede aldri sparket? Fordi deres penger er renere og penere? Denne politkken ahr dere i Ap hentet fra det program Frp hadde for ti år siden! Slik går det vel med all kodeknekkingen til Kolberg? Det er grusomt å se at AP er blit mer kynisk enn FRP! Ingen syke trenger å bli sparket for å komme seg opp! Man blir ikke lat av å være syk! Ididot!
Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Man blir neimen ikke lat av å være syk, nei!

Jeg har vært involvert i flere prosjekter på lokalplanet der det kommer klart frem at det store flertallet av mennesker på rehabilitering/attføring har som et absolutt mål å komme i arbeid.

Istedet for å hjelpe fungerer NAV og tildels også helsevesenet som det største hinderet! Det har jeg hørt så mange ganger nå at jeg velger å tro på terrenget og ikke på kartet som en eller annen overutdannet og virkelighetsfjern skrivebordsteoretiker har tenkt ut!

De fleste kommer før eller senere i tilpasset arbeid - men når prosessen påskyndes er risikoen helst at en faller dypere ned.

Dessuten er tilpasset arbeid noe helt annet enn å stå i samme kø som alle andre arbeidssøkere. Norske arbeidsgivere ansetter heller importert arbeidskraft før de engang vurderer handicappede eller uføre. Det er en sannhet som hverken Bjarne Håkon Hanssen eller andre kan forandre på med ønsketenkning.

Kanskje var jeg litt hard i kritikken - og kanskje svarte jeg også Aksel litt hardt. Men når en har sett hvordan ting fungerer i virkeligheten fremfor bare å høre på teoretisk pjatt blir man rett og slett provosert over å høre hvor lett det er å ty til snakk om "spark i rævva" og liknende.

Problemet er ikke å få folk opp om morran, problemet er å få folk i arbeid. Å påstå noe annet er faktisk en enorm forulemping av et stort antall syke og/eller skadde mennesker.

Jeg legger heller ikke fingrene imellom når det gjelder Hanssen. Han vet godt hva han holder på med og fortjener ingen pardong. Politikken er stikk i strid med Soria Moria erklæringen.

Fra AFO: Arbeidssøkerforbundet i Norge (AFO) takker statsråd Bjarne Håkon Hanssen for en ualminnelig klar og utvetydig uttalelse om at regjeringen ikke vil øke sosialhjelpssatsene i budsjettet for 2008 og heller ikke i 2009. Dette er ikke bare en glideflukt bort fra det som er nedfelt i Soria Moria erklæringen (side 36) men det er en offentlig vraking av den inngåtte felleserklæringen mellom AP, SV og SP.

http://fattige.blogspot.com/

Med andre ord ikke bare en kynisk sparekniv som går ut over de aller svakeste, men også et politisk løftebrudd av dimensjoner.

Med slike løgnaktige politikere kan en ikke undres over at det eksisterer politikerforakt. Dette er direkte løftebrudd som uthuler selve demokratiets fundament!