mandag, april 30, 2007

Tsjernobyl - til ettertanke.


Da reaktor nummer fire i Tsjernobyl-komplekset eksploderte 26 april 1986 og spredte radioaktivt materiale tilsvarende 150 Hiroshima-bomber, fikk verden for første gang se farene ved atomkraft i fullt monn.

50 millioner Curies kom "på avveie" da den ene av totalt fire reaktorer i komplekset fikk en total nedsmeltning. Dødelig dose stråling måles i millicurie.

På grunn av overoppheting som følge av en eksperimentell prosedyre smeltet kjernen, og den etterfølgende eksplosjonen blåste toppen av reaktoren, slik at intenst radioaktive gasser strømmet ut. De farligste stoffene, jod-131, tellurium-132, zirconium-95, og cerium-141, var heldigvis kortlivede, men ennå ser vi virkningene av cesium-137, strontium-90, og plutonium-239. Disse stoffene ble spredd ut over hele europa.Plutonium 239 har en halveringstid på ikke mindre enn 24 400 år. Halveringstid må ikke forveksles med tiden det tar et stoff å bli ufarlig. Det er den tiden det tar før halvparten er brutt ned - som regel til andre radioaktive stoffer.

I den siste tiden har jeg lest diverse artikler som undervurderer katastrofen i Tsjernobyl (Blant annet dette: Tsjernobyl ulykken har kostet få liv) . Er det atom-lobbyen som driver sin propaganda? For å gjøre det klinkende klart: Tsjernobyl var en katastrofe med få ekvivalenter. Kostnadene ved katastrofen var sterkt med på å knekke økonomien til Sovjetunionen, 800 000 militære og sivile ble satt inn i en desperat kamp for å stanse en ny eksplosjon i megatonnklassen, og for å forsegle og sikre restene av reaktoren. 336 000 mennesker ble tvangsflyttet. Landbruk i hele europa, inkludert Norge, ble rammet, da radioaktivitet i forskjellige matprodukter ble funnet. Over en halv million dekar ble for alltid tatt ut av matproduksjonen i Ukraina alene.

Den vanligste reaksjonen i europa (også i Norge) var simpelthen å heve hva som ble betraktet som akseptable verdier. På den ene siden er selvsagt dette forkastelig, på den annen side ville resultatet av å kaste halve matproduksjonen være akutt hungersnød.

Dødstallene er ennå ikke fullt ut kjent, i og med at ingen offisiell statistikk føres i Russland over "liquidatorene" som reddet oss alle fra en langt større katastrofe. Svært mange av disse er per idag uføretrygdet, en enorm menneskelig, såvel som økonomisk katastrofe. Trygdene er idag på eksistensminimum.

Data fra Kazakstan viser at av deres 32 000 "liquidatorer" - lever nå bare 6000. De er nå i førti og femtiårene. Skyldes denne dødeligheten naturlige årsaker? Og hvorfor skal slike senskader ikke tas med i statistikk?

Flere tusen tilbringer flere måneder i året på spesialsykehus for å overleve. Helsen er ødelagt. De er idag som nevnt i førti og femtiårene - men kroppen er nedslitt som åttiåringer. Hodepine og smerter en del av hverdagen.

Det verste er kanskje alikevel de mange tusen barn som er spontanaborterte eller lider av deformiteter eller kreft som en direkte følge av katastrofen.


15% av barna fra "Liquidatorene" er født med deformasjoner eller strålingsrelaterte sykdommer. Hvilken pris er det å betale å få sine egne barn ødelagt av dette menneskeskapte monster? Hvilket offer er krevet av disse menneskene! Og hvor kynisk kan det bli å glemme dette bare 21 år etter? Hvor stor troverdighet har våre forskere?

Tall fra hviterussland viser at antallet skjoldbruskkjertel-kreftilfeller har økt fra 0,3 per million i 1981 til 30 per million i 1994. Blodsykdommer har økt med over 800%.

Sovjetunionens tidligere president, Mikhail Gorbatsjov, estimerte kostnadene til 18 milliarder dollar. Sannsynligvis var de mye høyere. Hele byer ble evakuert. Flere steder er idag spøkelsesbyer.

Blant annet storbyene Kiev og Minsk var sterkt utsatt for følgende av de mest radioakive isotopene. Antallet krefttilfeller - også blant barn - har økt dramatisk i disse byene.

Offisiell statistikk er likevel:

Acute Radiation Sickness (ARS) dødsfall i 1986: 28
ARS pasienter som døde senere: 19
Døde i selve eksplosjonen: 2
"Noen dusin" drept under byggingen av sarkofagen omkring reaktoren.

Senskader sorterer selvsagt ikke under ARS syndromet, slik kan statistikk lyve. Slik at enkelte forledes til å tro at konsekvensene var akseptable.

Greenpeace opererer med tall opp mot 270 000 kreftilfeller på verdensbasis som en direkte følge av Tsjernobyl. International Physicians for Prevention of Nuclear Warfare (IPPNW), mener tallet ligger nærmere 10 000. Andre forskere peker på at uansett vil kreft bare være en av de sykdommer som eksponering for radioaktivitet kan føre til. Like mange vil uansett dø av andre sykdommer som en direkte følge av katastrofen. Selv om enkelte legger til-: "
mange av disse dødsfallene skjer så geografisk spredd at de ikke med sikkerhet statistisk kan tilskrives ulykken".

Ennå finnes tilsvarende reaktorer som Tsjernobyl i drift, selv om søster-reaktorene ble stengt i henholdsvis 1991, 1996, og 2000. Det finnes totalt 450 atomreaktorer i verden idag. 30 er under bygging. Den største satsingen foregår idag i India (7), Kina (5) og Russland (5). Av europeiske land er det bare Bulgaria (2), Romania (1) og Finland (1) som idag bygger. Frankrike er imidlertid det land i verden som er mest avhengig av atomkraft, med 78,5% av sin el-kraft fra atomreaktorer.

Frankrike, som eneste land, nekter fremdeles for at landet ble utsatt for atomskyen etter Tsjernobyl. Alle vet de lyver.

Atomkraft blir av mange sett på som løsningen mot global oppvarming. Atomkraft kan imidlertid aldri bli sikret 100% mot ulykker - tekniske eller i form av naturkatastrofer eller krig.

Verden spiller med andre ord fremdeles russisk rulett i mer enn en forstand.


Fakta om Tsjernobyl

24 kommentarer:

Genese sa...

Jeg var ikke engang klar over at noen prøver å bagatellisere konsekvensene. Vi kommer i mange tiår fremover til å se tusener av dødsfall pga denne ulykken. Å si at få mennesker døde er mangel på kunnskap om hva som skjer under radiaoaktiv påvirkning. Dette var en god gjennomgang.
Problemet med en slik ulykke så lang tid etterpå, er at en form for vulgær-argumentasjon overtar, fordi folk både ikke forstår, og heller ikke vil se, sammenhenger som kan virke truende. Og myndigheter og kapital vil gjerne at vi ikke ser, fordi den kortsiktige tankegangen alltid er lønnsomt her og nå.

Helge Samuelsen sa...

Genese,

Du har rett i at myndigheter og kapital ikke ønsker at vi skal se virkeligheten som den er. Det er kanskje den viktigste erkjennelse tenkende mennesker kan gjøre i dagens verden.

Maktpolitikk og sannhet går skjelden hånd i hånd.

Genese sa...

Nei. Og det gjør meg tidvis oppbrakt, og oppgitt.Men resignere er jo det siste vi kan gjøre.

Helge Samuelsen sa...

Jeg tenker at på vår lille måte kan vi bloggere kanskje - på en liten måte - bidra til å belyse forskjellige situasjoner uten å ta hensyn til maktpolitikken.

Ikke det at jeg har et overdrevet syn på min egen gjennomslagskraft. Dog, vi kan alle bidra. Det er nok hovedsaklig drivkraften bak min vilje til å blogge.

Amos Keppler sa...

Alle bidrag hjelper mot den bagatelliseringen som foregår når det gjelder ALL bruk av atomenergi. Her gjelder det simpelthen å skrike så høyt man bare kan. I de fleste tilfeller i dagens verden nytter ikke engang det, men i dette tilfelle tror jeg kanskje det nytter.

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg tror ikke det at enkelte forskere (som Jim Smith) sammenlikner strålingskade med passiv røyking gjør deres sak bedre. Folk flest gjennomskuer nok den.

På den annen side, selv om det STATISTISK sett skulle være slik at Tsjernobyl har påført oss alle en helserisiko på lik linje med passiv røyking, så er jo det i seg selv en dramatisk effekt. Og det kommer jo på toppen av all annen helserisiko.

Slike teoretiske statistikker er derimot til liten hjelp for de som virkelig er rammet.

Ja, la oss skrike dette ut. La galskapen bli belyst. Selv om en slik ulykke skjer bare hvert hundre år er det så altfor stor risiko!

Amos Keppler sa...

Og atomenergien er jo en vandrende ulykke. Det er DET som er det verste. Reaktorene lekker konstant. Sellafield, foreksempel har forurenset hele Irskesjøen og Norskehavet og gud vet hva.

Foreksempel.

Og så slippes det jo ut radioaktivitet MED VILJE fra samltige reaktorer, blant annet fødevann og dritt. Og vher gang det forekommer det som kalles "en mindre ulykke" så sies det at "det er ikke skadelig". Det er det samme sprøytet vi hører fra enhver industrigren, men her er det enda et hakk farligere.

Helge Samuelsen sa...

Du har rett, atomkraft trenger ikke katastrofale ulykker for å forurense.

Nå blir det sagt at utslipp fra atomkraft bare representerer 1% av den samlede bakgrunnstrålingen, en glemmer da at denne radioaktiviteten ikke finnes jevnt fordelt. Selvsagt er den større i utslippsområder, og selvsagt akkumuleres den i større konsentrasjoner i næringskjeden.

Slikt snakk blir som å si at blåsyre ikke er farlig, fordi den gjennomsnittlig finnes i ekstremt små mengder.

En annen ting er at bakgrunnstråling faktisk sjelden penetrerer huden (som faktisk stopper nær 100% av lavintensitetstråling - nettopp fordi vi er tilpasset et liv med slik stråling) "Kunstig" radioaktivitet finnes imidlertid i stoffer omkring oss som lett kan komme inn i kroppen. Gjennom pust, drikke eller mat.

Cellene inne i kroppen har overhodet ingen beskyttelse mot stråling - det er hudens jobb. Cellemembranene er selvsagt for tynne. Dermed vil selv svak stråling gjøre enorm skade så fort den kommer inn i kroppen.

Under Tsjernobyl ble det sluppet ut milliarder av små partikler av kjernefysisk materiale. ETT slikt korn, mindre enn et sandkorn, er nok til å GARANTERT drepe den som får det inn i kroppen. Hvor mange slike partikler som ennå finnes i økosystemet omkring oss blir rent gjettverk.

(Det vil si, alle eksisterer ennå - spørsmålet er bare om de kommer i kontakt med mennesker eller dyr)

Det jeg lurer på, og som jeg ikke har funnet svar på (selvsagt, fordi slike tall ikke offentligjøres), er hvor mye radioaktiv eksponering arbeidere blir utsatt for i utvinningsprosessene for radioaktivt materiale. Det finnes jo ikke akkurat i butikken, noen må utvinne det fra bergarter. Hvor mye støv slippes ut? Hvor mange arbeidere er blitt syke?, osv.

Uansett burde forskere og politikere som ikke synes dette er farlig inngå i første gruppe som går inn i neste store utslipp for å rydde opp. De kan jo umulig ha noe mot det, siden det ikke er farlig...

Sannheten er selvsagt at det ikke er farlig for DEM i virkeligheten, de skyver jo alltid andre foran seg når noe går galt. Og andre menneskers liv og helse betyr ingenting for dem.

Amos Keppler sa...

Alle som støtter kjernekraft bør som sagt forordnes en spiseskje avfall daglig. Eller ha en dose i kjøleskapet og under sengen.

Theo sa...

Det er mange i Norge som har en dose under sengen. Eller i luften rundt sengen, i form av Radon som siver opp fra grunnen. Og alt vi peller opp av jorda er mer eller mindre radioaktivt. Gullsmykket? Strålende! Eksosen fra bensindrevne biler ditto, osv..

Men hvis Tjernobyl var ille, hva skal man da kalle de hundrevis av atomprøvesprengningene som har blitt foretatt? Mega-ille? Og hvor er de uhyggelige effektene av dem?

Frankrike har ikke hatt en eneste dødsulykke relatert til nukleider i alle disse årene med atomkraft, og Japan, som har grunn til å være skeptisk til radioaktivitet, har ikke desto mindre satset på kjernekraft. Og de nyeste reaktorkonstruksjonene er enda sikrere. Kjernekraft er fremtiden.

Amos Keppler sa...

For noe sludder, Theo. Kan du vennligst la være å komme med kjernekraftpropaganda?

Helge har allerede tatt høyde for sprøytet ditt ved å nevne den naturlige bakgrunnsstrålingen. Vi er brukbart herdet mot den, nettopp på grunn av at den ER naturlig. Det betyr slevsagt slett ikke at vi kan takle større mengder radioaktivitet.

Så mye av det du sa faller på sin egen urimelighet og viser uvitenheten din. Atombombene feks er langt mindre farlig på lengre sikt enn de talløse utslippene fra reaktorene. Det er noe alle med minimal kunnskap om saken vet.

Du prøver jo slett ikke å motbevise noe av det som ble slått fast i helges artikkel, ikke en eneste ting der faktisk, men kommer med din mening og fremstiller den som guds ord eller noe. Så typisk.

Theo sa...

Radon tar livet av mellom 200 og 300 nordmenn hvert år, pga vår byggeskikk og hvordan vi roter i jorden. Denne radioaktiviteten er ikke 'naturlig' bakgrunnstråling. Hvor mange dør i Norge grunnet atomkraftverk?

Under prøvesprengingene på Novaja Semlja på tidlig seksti-tall, ble nedfallet i Norge så alarmerende høyt at myndighetene gikk til aksjon. I hemmelighet, selvsagt. Melk ble samlet inn og tømt ut, store mengder jodtabletter ble forhåndslagret og norske offiserer sendte familien sørover...
Det er kommer kanskje an på øynene som ser, men det er ihvertfall ikke medisinsk påvist noen større insidens av fødselsskader blant samer og nordlendinger, etter all denne bestrålingen. Men de takler det kanskje bedre, harhausan dær nor?

Verden trenger energi, og mye av det. Kjernekraft er blant våre beste valg. Jeg prøver ikke å bagatellisere farene, bare å være realistisk. Og apropos dét; Helge, vil ikke din drøm om geotermisk varme bare pumpe opp og konsentrere den radioaktiviteten som pr nå er trygt bundet i berggrunnen?

ps.
Å jobbe i en urangruve er visst ikke særlig sunt.

Amos Keppler sa...

Bare i en enkelt bygd i Nord Norge døde mange av hjernesvulst etter Tsjernobyl. At hundre eller tusen dør av Radon gjør ikke dette tallet noe mindre. Du ønsker å være "realistisk", Theo??? Da bør du ærlig talt slutte å komme med sånt sprøyt.

For det er sprøyt.

Vi forgiftes sakte av utallige giftstoffer, men av den grunn bør vi ikke pøse på med den verste giften som finnes.

Snarere tvert om vil ethvert fornuftig menneske si.

Theo sa...

Jeg fant ikke den mytiske bygda via Google, men jeg fant: Time to Tell the Truth; Low-dose radiation is documented to be beneficial for human health but, for political reasons, radiation is assumed to be harmful at any dose. Radiation-protection scientists, and others, who cover up the data that contradict present policy should be investigated for misconduct.

Siden vi forgiftes sakte men sikkert, hvorfor lever vi lengre og lengre?

Amos Keppler sa...

På grunn av maskiner, ganske enkelt. Maskiner holder oss i live. Alt annet i dagens samfunn omtrent dreper oss.

Det VAR en periode vi levde stadig lenger, men den utviklingen har forlengst bremset opp. Ved å pøse på med skadelige medisiner (og stråling for a drepe kreftceller) klarte man å skape den illusjonen som lurer deg, som du lar deg lure av.

Hah, de sa det (at stråling er sunt) på femtitallet i usa også. verden har sannelig gått freamover, ser jeg. At du kommer med en sånn påstand gjør sannelig fornuftsgehalten i det du sier enda mindre.

Og det er ikke alt som finnes på Internett ennå, verken på google eller andre steder. Jeg har faktisk opptaket fra nrk ennå, jeg, på video. Men det finnes også utallige andre "mytiske" bygder som du lett kunne ha funnet hvis du hadde ønsket.

Theo sa...

Dagens eldre er både sprekere og mer kognisante enn for bare et par generasjoner siden. Og - jeg kaller ikke en rullator en maskin. ;)

Trenden i levealderøkning i Vesten kan se ut til å ha nådd toppen, men dette skyldes snarere at en signifikant andel av oss har blitt så mye mer overvektige. Vi har det for godt for vårt eget beste.

Så fint at du har opptaket. Da kan du vel si navnet på den nord-norske bygda? Kreft-clustere har alltid pirret min nysgjerrighet.

Men jeg lette på nett og fant en annen 'bygd', riktignok avfolket, hvor radioaktiviteten koker, men der flora og fauna trives; Pripjat: Wildlife defies Chernobyl radiation.
Ikke en tohodet elg å se.

Lucid Glow sa...

Theo, du er så livsfjern at jeg skjønner ikke at folk gidder å diskutere med deg.

Som andre har sagt: Drikk radioaktivt fødevann hver dag i fem år framover, og hvis du da fortsatt lever og har helse, så kan vi snakkes igjen.

Lucid Glow sa...

Og i tillegg til å være livsfjern og farlig, så er du også garantert kjøpt og betalt av kjernekraftindustrien.

Det dere selger er tvil, som tobakksindustrien og karbongutta.

Fy faen så avskyelig dere er.

Theo sa...

Faen! Jeg er avslørt og avkledd!

...sniklister seg stille og rolig uta av kommentatorfeltet...

Helge Samuelsen sa...

Først av alt beklager at jeg var borte noen dager. Internettlinjen min ble stengt med en dags varsel pga feil ved telenor linjer. Slik er det å bo i "provinsen".

Selvsagt er her her enig med Amos og Lucid. Theo har imidlertid et poeng med radongass. Den ER farlig. Og det er nettopp fordi vi slipper den inn i våre hjem på grunn av at vi bygger for tette hus på bergrunn hvor radon finnes naturlig. Sprengning av tomt etc bidrar til at utslippene blir ekstra store på grunn av økt sprekkdannelse.

Radongass er derfor ikke naturlig bakgrunnstråling. Den kommer inn i oss via pusten, og omgår derfor vårt naturlige forsvar.

Når radongass er farlig, vet vi også per definisjon at annen type stråling er farlig. Forutsetningen er at den enten er a) sterk nok til å penetrere huden, b) kommer inn i kroppen direkte. Partikler fra kjernekraftspregninger møter disse kriteriene. Selv om en ikke blir eksponert for den umiddelbare strålingen (som ER dødelig i en viss radius), kan radioaktive partikler fra slike sprengninger spres via atmosfære og vann (grunnvann eller flytende vann).

Promært er det altså den russiske ruletten som vi utsetter oss for i forhold til å komme i kontakt med disse partiklene som er hovedfaren. En generell økning i bakgrunnstrålingen på grunn av slikt er ikke hovedproblemet.

Det sier seg selv at å slippe slikt dritt løs er langt fra det en kan kalle intelligent.

Geotermisk varme slipper IKKE løs radioaktivitet fra bergarter. For det første løser slikt seg ikke opp i vann som brukes som varmevekslingsmedium, for det andre er de fleste systemer idag lukkede, det vil si at vannet som sirkulerer i brønnen pumpes ned igjen. Dette er av effektivitetsgrunner, og økologiske grunner, fordi et stort utslipp av varmt vann et sted selvsagt påvirker naturen.

Noe kjemikalier løses opp i varmevekslingsvannet, men dette er et mindre problem, og vannet blir ikke radioaktivt, selv om bergartene det går gjennom skulle være det - stråling "smitter" ikke på denne måten.

Når det gjelder slike artikler som Theo viser til, er det nettopp slike ting som fikk meg til å skrive innlegget i utgangspunktet. En total illusorisk fraskrivelse av ansvar og en latterlig benektelse av faren.

Hvorfor bygges det nå en ny sarkofag over den gamle til en pris av milliarder av euro? Fordi det inne i den gamle sarkofagen ennå eksisterer nok kjernefysisk materiale til å drepe hele verden hvis stoffet ble jevnt fordelt.

Heldigvis BLIR det ikke jevnt fordelt, fordi hundrevis av mennesker døde og tusenvis fikk helsa ødelagt for livet for å bygge den FØRSTE sarkofagen.

Reaktoren er en sikkerhetstrussel i flere tusen år. En tredje sarkofag må sannsynligvis bygges. Og en fjerde. Og en femte. Men dette blir i fremtidige generasjoner.

Om det skulle være sant at fugler lever i den gamle sarkofagen, er det uinteressant. Det betyr bare at den gjør jobben sin. Det finnes imidlertid INGEN seriøse forkere som mener at stoffet som nå er innkapslet ikke er en stor sikkerhetsrisiko.

Mange misforstår problemstillingen. De kraftigste skadene skjer initiellt, når området er utsatt for radioaktivt materiale på overflaten. Dette var i Tjernobyls tilfelle dødelig i flere mils omkrets ved eksponeringer på noen tyvetalls timer. like ved reaktoren var dødelig eksponering bare noen få minutter på det verste. Enkelte helikopterpiloter som droppet blyhagl for å dempe strålingen døde etter bare noen minutters eksponerig. Dette var heltene som reddet hele europa fra en langt større katastrofe.

Ellers reduseres faren over tid, fordi de mest radioaktive elementene har kort halveringstid. I tillegg vil kjernefysiske partikler på grunn av sin ekstreme tyngde, synker gradvis ned i jordsmonnet. Slik reduseres eksponeringen på overflaten.

Det forandrer ikke det faktum at partiklene med lang halveringstid eksisterer, og vil bli brakt til overflaten raskt ved for eksempel graveaktiviteter. EN slik partikkel er dødelig hvis den kommer inn i kroppen.

Stråling fra "bakgrunnen" (selv om den er økt i et område) er altså ikke hovedproblemet. Hovedproblemet er PARTIKLENE som eksisterer i milliardvis - og hver enkelt er dødelig.

Dette begrenser selvsagt et områdes bruksområde. Over lang tid.

Å si at kjernekraft er lønnsomt er derfor tull. Tas slike kostnader med går det i tap.

I tillegg må vi altså ofre tusenvis av mennesker hver gang det går skikkelig galt.

Vi lever i en verden der det ikke lenger er akseptert å røyke. Dette er tross alt et individuellt valg. Istedet aksepterer vi at en industri gjennomsnittlig påfører oss alle helseskader lik passiv røyking, og synes det er ok?

En gal gal verden, het en gang et magasin. Jeg synes ikke tittelen var ironisk i det hele tatt...

Theo, håper du ikke blir skremt bort fra å kommentere. Vi er jo sjelden enige, men en god debatt er jo ikke å forakte?

Theo sa...

Selvsagt vil jeg kommentere! Det var bare det at Amos og Lucid ikke hadde noen ARGUMENTER, som fikk meg til å backe ut...

Du nevner i din originale Tsjernobyl redegjørelse at de av FN godkjente, vitenskapelige understøttede undersøkelsene, ikke kan vise til de helt store dødstall. Der er jeg enig med deg. Så få kan da ikke ha mistet livet, i en så svær ulykke?

Men så nevner du at Greenpeace sier at det har blitt 270 000 tilfeller av (ekstra) kreft, mens IPPNW sier at det er 10 000. Det er en diskrepans i en skala på 27!

Det er det samme som om Transportøkonomisk Institutt skulle si at antall drepte på norske veier var "et sted mellom 11 og 4000"*. Det gir ikke politikerne så mange signaler på hvordan de skal forbedre trafikksikkerheten på, gjør det vel?

Så lenge vi ikke vet hva Tsjernobyl førte til, og når vi vet at dén katastrofen skjedde under kommunismen, så er det uredelig av oss å ikke i det minste vurdere hva nytte vi kan ha av atomenergi.


*forutsatt antall trafikkdrepte: 300

Helge Samuelsen sa...

Diskrepansen mellom Greenpeace sine antatte dødstall og IPPNW er stor. Jeg tar ikke stilling til hvem som har rett. Problemet er vel kanskje at det ikke objektivt kan fastsettes et absolutt tall for hvor mange dødsfall som kan skyldes ulykken.

Som det ble sagt:

"...mange av disse dødsfallene skjer så geografisk spredd at de ikke med sikkerhet statistisk kan tilskrives ulykken".

Med andre ord blir det vanskelig, for ikke å si umulig, å objektivt telle antall døde. De fleste av disse er jo senskader, og det er vanskelig å bevise korrelasjon.

Imidlertid indikerer økte krefttilfeller i flere områder en effekt av ulykken langt over statistisk signifikans. Viktig er det også å huske på at for hvert dødsfall er det et ukjent antall sykdomstilfeller, som representerer både menneskelige og økonomiske tap.

Om tallet er nærmere 10 000 enn 270 000, er det uansett en for stor pris å betale slik jeg ser det.

Russiske atomforskere mente at hadde den smeltede kjernen nådd frem til reservoaret av kjølevann, ville reasjonen blitt en atomeksplosjon på flere megatonn. Den radioaktive spredningen over europa ville da blitt hundre ganger større enn tilfellet var. Mange gav sitt liv for å hindre nettopp dette scenarioet.

Poenget er at Tjernobyl kunne blitt langt verre. Og selv om de fleste vestlige atomkraftverk er langt sikrere enn den teknologien som ble brukt i Tsjernobyl, vil uhell skje før eller senere.

Som Amos allerede har nevnt, har det skjedd ulykker, og skjer, for eksempel ved utslipp av kjølevann selv fra vestlige reaktorer. Få disputerer dette. Tenk på Sellafield som et eksempel.

Atomkraftverk vil uansett alltid være en risikofaktor - ikke bare ved uhell - de er også et potensiellt mål for terrorister. Hvorfor lage "skitne bomber" når nesten alle vestlige land allerede har lagt grunnlaget for en nasjonal katastrofe? Et sabotert atomkraftverk er en enorm sikkerhetsrisiko!

Uansett vil prisen for atomkraft bli svært høy selv med et Tsjernobyl "bare" hvert hundrede år. Prisen er for meg allerede altfor høy. Teknologi som er så farlig bør rett og slett ikke få lov til å eksistere.

kristin sa...

"At 11:55 PM, Theo said…

Det er mange i Norge som har en dose under sengen. Eller i luften rundt sengen, i form av Radon som siver opp fra grunnen. Og alt vi peller opp av jorda er mer eller mindre radioaktivt. Gullsmykket? Strålende! Eksosen fra bensindrevne biler ditto, osv..

Men hvis Tjernobyl var ille, hva skal man da kalle de hundrevis av atomprøvesprengningene som har blitt foretatt? Mega-ille? Og hvor er de uhyggelige effektene av dem?

Frankrike har ikke hatt en eneste dødsulykke relatert til nukleider i alle disse årene med atomkraft, og Japan, som har grunn til å være skeptisk til radioaktivitet, har ikke desto mindre satset på kjernekraft. Og de nyeste reaktorkonstruksjonene er enda sikrere. Kjernekraft er fremtiden."

Morsomt at du nevnte Japan... for hva foregår ikke akkurat i DETTE SEKUND??

Helge Samuelsen sa...

God kommentar, Kristin! :)

Ja, hva med Japan. Hele poenget med kjernekraft er jo at alt er rosenrødt helt til noe går galt. Og menneskelig teknologi har det med å svikte sånn innimellom. Mange klarer imidlertid ikke å se ting i perspektv. Det kan gå tiår mellom hver store ulykke. Det synes å overbevise noen om at alt er helt trygt.

Litt på si kan jeg si at det ikke er tilfeldig at det er typiske egoister og risikotakere - som kjennetegner den typiske FrP velger - som ivrer mest for kjernekraft!

Når det gjelder dødstall så er jo de fleste her skjulte. Og - dette skulle jeg sagt før - det med radon som Theo nevnte er jo et klassisk stråmannsargument - at noe annet er farlig reduserer ikke risikoen på det vi her diskuterer. Vi begynner jo uansett å forstå at tiltak mot radon er fornuftige. Jvf. nye byggeforeskrifter osv.

Ellers er det nå omkring femti mennesker som setter livet bokstavelig talt på spill bare ved Fukushima-reaktoren. Å ha teknologi som betyr at noen må risikere livet ved hvert uhell innebærer jo endel sterke moralske dilemmaer.