fredag, april 27, 2007

Statoil peiser på!Mens vi snakker så vent om miljøvern, peiser statens gullunge på med sitt svineri. Nye oppkjøp i Canada viser vei, ingenting er hellig i jakten på profitt og skitten energi.

For satsing på Oljesand er en skitten affære. Det er kun verdens avhengighet av oljebaserte produkter som gjør at slik satsing overhodet er regningsvarende. Det, og energibransjen som i sin semi-monopolistiske og skjermede tilværelse ikke har incentiver overhodet for å legge om til mer miljøvennlig teknologi.

Og ingen - INGEN - i styre og stell synes det er en god ide å avgiftsbelegge Statoil for sine økende utslipp av klimagasser og giftdumping. Kan det ha sammenheng med at det er statens bedrift?

Norge er en miljøsinke - og verre blir det med denne kyniske satsingen på energikrevende og forurensende teknologi. Energisparing og miljøtiltak for enkeltindividet blir som å pisse på et bensinbål - i motvind - i forhold til de økte utslippene den norske stat via Statoil nå står for.

Dobbeltmoralen siger som svart lungekreft-tjære utover Stortingets korridorer. Seige fottavtrykk brer seg utover hele landet, hele verden. Mens arrogansen og maktmisbruket ingen ende vil ta. Bare brenn din olje, du Jens. Det er småfolket som skal svi, er det ikke? Toppene gjør som de vil.

*Statoil - og dermed staten - bidrar nå med å ødelegge store boreale skoger i Canada. Skoger som har et ømfindtlig økosystem. Ikke det at det betyr noe, dagbrudd for å hente ut oljesand ødelegger alt i stor omkrets, ømfindtlig eller ikke.

*Utslipp av drivhusgasser fra produksjon av olje fra oljesand er tre ganger normalen.

*Produksjonen går blant annet ut på å pumpe kokende vann ned i sanden, for å frigjøre oljen. Prosessen er så energikrevende at den reelle nettogevinsten av energi er liten.

*Stor aktivitet av rørledninger, veier og annen infrastruktur i boreale strøk i forbindelse med slik drift ødelegger i større grad enn vanlig livsgrunnlaget for dyr og planteliv.

*Tidligere målinger har vist økning i partikkelforurensing i nærområdene for slik aktivitet, forgiftning av grunnvannet, og liten evne/ønske til å etterplante slike områder. Skal Statoil drive slikt med profitt, vil de sikkert oppføre seg som resten av oljeindustrien. Med andre ord, som svin.

Dette er Norges egentlige bidrag til miljøet. Miljøløftet er en vits. Et spill for galleriet. Et spill for å få deg til å betale mer avgifter, mens storkapitalen - som i dette tilfellet er AS Norge - ler hele veien til banken.

At konsernsjef i Statoil, Helge Lund sier:

- Vi vil bruke vår erfaring med å utvinne ressurser på en bærekraftig måte gjennom å anvende teknologiske løsninger som sikrer minimal miljøpåvirkning", er i beste fall ren ønsketenkning. Statoil har INGEN historie med å utvinne noe som helst på bærekraftig måte. Statoil er, selv i verdensmålestokk en av de største synderene og blant de som nettopp IKKE bruker best tenkelige teknologi for å sikre minimal miljøpåvirkning. Norsk sokkel er vår største miljøsynder.

Men Lund sov nok i den timen.

Videre sier han:

- Oppkjøpet er strategisk viktig, det støtter opp under vår globale vekststrategi og øker Statoils langsiktige reservegrunnlag.

Med dette avslører Helge Lund det som alle vet. Vi vil pumpe ut olje og gass til siste rest er tynet ut av moder jord. Alt snakk om miljøvern og reduksjon av forurensende energikilder fra oljelobbyen (inkludert AS Norge) er, som de fleste har forstått, et kynisk spill for galleriet. Tanken om at Norge skal bli CO2 nøytralt er ikke bare latterlig, men kriminell løgnaktighet.

En annen årsaksammenheng for denne desperate satsingen på forurensende energi er selvsagt at Norges ensidige satsing på oljeteknologi nå blir vår akilleshel. Produksjonen synker ubønnhørlig, med enorme konsekvenser om få år for vår økonomi. Maktmiljøene innser at deres kurs har brakt oss inn i en blindgate. Og istedet for å satse på fremtidens teknologi, maksimerer de som vanlig kortsiktig gevinst. De feite trygdene deres er jo allerede innen rekkevidde. Neste generasjon får seile sin egen sjø.

Hvis Helen Bjørnøy tar seg en tur til Canada kan hun rulle seg i oljesanden. Jeg skal ha med fjær.

2 kommentarer:

Genese sa...

Det er lite som gjør meg så forbannet som denne regjeringens lefling med de riktige begrepene, mens de driver en politikk i stikk motsatt retning. Se bar hva Jens nå har lovet i år 2050. Helt urealistisk, og kun sagt for å føre folk bak lyset. Ledere som er bevisste løgnere får meg til å se rødt.

Helge Samuelsen sa...

Stoltenbergs tanke om å redusere ANDRE lands utslipp tilsvarende Norges utslipp innen 2050 er, som du sier, totalt urealistisk.

Men ikke bare det, det er logikk på tomgang. Verdens utslipp av CO2 stiger, og selv om en lokalt noen steder faktisk kan gjennomføre reduksjoner, er det ikke bare feigt, men totalt kraft-imperialistisk å pålegge andre, mindre utviklede land, å redusere sine utslipp for at vi skal kunne fortsette med våre.

12 milliarder som Statoil nå betaler for rettighetene til oljesanden kunne vært en god begynnelse til økologisk satsing. (Legg merke til at jeg bruker uttrykket økologisk, fordi politikken totalt har ødelagt begreper som miljøvern og bærekraftig).

Dette har de råd til, men å satse på ny teknologi vil de ikke. Incentivene mangler.

Derfor mener jeg det viktigste tiltaket for å kutte i all type forurensing er å pålegge produsentene av forurensingen avgifter, ikke brukerene. Det gir også en logisk mening. Produserer en dritt, får en betale for skadene det medfører.

Hvis Statoil hadde følt den fulle tyngde av avgifter, ville de øyeblikkelig skifte sin kapital over på økologiske alternativer. Å skattlegge forbrukere betyr ingenting på grunn av at det kun bidrar til økt inflasjon, og altså kompensasjon i lønnsoppgjør. Men det er også nytteløst å avgiftsbelegge en teknologi når få eller ingen alternativer finnes.

Selv om du og jeg blir avgiftsbelagt med for eksempel 10 000 per år, gir det oss fremdeles ingen mulighet til å utvikle ny teknologi privat.

Den muligheten har Statoil og den norske stat med sin kapital. Men de vil ikke.

Bløffen er avslørt.