fredag, april 20, 2007

Løgn og bedrag, vas og tull!


Fra SV's web-sider:

Regjeringens vedtak om ambisiøse utslippsforpliktelser ble presentert av Statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i dag. Regjeringen har besluttet at Norge vil ta på seg en forpliktelse om å kutte utslippene av klimagasser med 30 prosent fram til 2020.

Videre er det bred oppslutning i regjeringen om å overoppfylle Norges kyotoforpliktelser i 2012 med 10 prosent, og at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050. Det betyr at Norge skal ta ansvar for å redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av egne utslipp. Den formelle beslutningen om dette vil bli fattet i forbindelse med klimameldingen som skal fremmes for Stortinget.

- Dette er en gledens dag for alle som har jobbet for en offensiv norsk klimapolitikk. Ingen annen norsk regjering har tatt så kraftige grep i kampen mot klimaendringene. Dette er et stort steg for norsk miljøpolitikk, og det vil bli lagt merke til langt utover Norges grenser, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.


Dette er ikke bare politisk svada. Det er et forsøk på å føre deg bak lyset. Vi skal ta ansvar for å redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende vår egne utslipp. Ved å betale for andres ubrukte(?) kvoter skal vi med andre ord fortsette mer eller mindre som før. Ved å trikse med tallene blir vi "karbonnøytrale".

Samtidig som vi bidrar stort til utslipp av nettopp klimagasser gjennom salg av olje og gass. Makan til dobbeltmoral skal en lete lenge etter. Norge kan, med dagens teknologi og energivalg aldri bli karbonnøytrale.

Å være karbonnøytral innebærer at menneskeskapte utslipp ikke overstiger naturlige utslipp. Det er i praksis ikke mulig å gjennomføre uten en total overgang til ØKOLOGISKE teknologier. Det vil si teknologier som gir et naturlig samspill mellom artene i biosfæren (I vårt tilfelle samspillet mellom mennesket og natur) Å kjøpe og selge imaginære kvoter just don't cut it. De som tror det er enten kriminellt inkompetente eller går på syre.

Statsminister Jens Stoltenberg mener Norge bør gjenerobre sin posisjon som miljønasjon. Som om Norge noensinne har vært en miljønasjon. Det må i så fall ha vært dengang vi var for fattige til å forurense i særlig grad. Miljøvern har aldri vært en politisk satsing i Norge, uavhengig av hvilke politiske eventyr og "Norge er best"-propaganda sosialistene fórer oss med.

Men ta det med ro. Snart må du betale for kvotene og kan bidra til galskapen. Coming to a theatre near YOU!

5 kommentarer:

Milton Marx sa...

Nå må vi regjeringen snart bestemme seg: Er vi en Humanitær Supermakt eller skal vi være Miljønasjon. Jeg blir helt forvirret, jeg.

Helge Samuelsen sa...

Jeg tror vi tror vi er alt som er koselig og bra og verdensmestre i alt, jeg :O)

Lucid Glow sa...

Jeg tror vi er verken fuggel eller fisk.

Helge Samuelsen sa...

Når alt kommer til alt er vi ikke bedre eller verre enn noen. Og det kan jo være skremmende nok!

Amos Keppler sa...

Det hadde vært en god begynnelse å innrømme det. Tenk om alle nasjoners ledere i sine festtaler inkluderte en slik fantastisk innrømmelse. Det ville vært stort bare det.