fredag, september 29, 2006

Visjonene uteblir...

...fra en regjering som synes å ha så mange kostbare baller i luften samtidig at det ikke blir nok til noe. Stykkevis og delt...ingenting helt...

I en tid med energikrise i et av verdens mest energirike land, satses det fremdeles ikke på ny kraftutbygging. Og miljøperspektivet er visstnok tapt et sted på veien fra Soria Moria til Stortinget.

Regjeringen vil gi 8 øre per kilowatttime i subsidier til vindkraftutbyggerne. Bransjen mener det er nødvendig med minst 50 øre per kilowattime. Anne Kismul i Norsk Vindkraftforening uttaler:
"Dersom disse tallene stemmer, vil det bety en katastrofe for vindkraft i Norge". Og hun har sikkert rett. De 8 ørene kunne de spart seg, fordi det ikke har noen betydning overhodet. Skal en satse, får en gjøre det skikkelig, ikke stykkevis og delt.

Noen vil sikkert synes det er galt å subsidiere en bransje uansett. Til det vil jeg si at dagens vannkraftbaroner er subsidierte så baklengs inn i fuglekassa at enhver fri konkurranse er nytteløs.

Det vi trenger er NYE aktører på kraftmarkedet, uavhengig av det eksisterende kartellsystemet. Vi trenger alternative energileverandører som kan konkurrere på like vilkår. For å oppnå det, må en gi subsidier i startfasen. Husk at det eksisterende kraftnettet, inkludert selve vannkraftverkene er nedbetalte i et kvasi-kommunistisk system i utgangspunktet.

Jeg foreslår at Norge investerer litt av oljefondet til avkastning her hjemme, ikke bare i Coca Cola og General Dynamics. Energiproduksjon vil gi direkte avkastning, samtidig som det avhjelper en situasjon som i verste fall vil bety tap av milliardverdier innenlands hvis kraftmangel oppstår.

Kvasi-statlige/kommunale selskaper burde bannlyses fra denne nye satsingen. Reelle private aktører burde få sjansen til å komme på banen. Staten bør være "eier" av vinden, driftingen av anleggene bør være på private hender.

Andre land, som ikke har energikriser og oljefond, makter å satse på vindkraft. I Danmark står vindkraft for hele 20 prosent av den elektriske energiproduksjonen! Danske politikere hviler ikke på laurbærene, men ser området også i fremtiden som et viktig satsingsområde.

I annerledeslandet Norge ber vi om at mennesker skal dusje mindre! Og fortsetter å hanke inn skatt på energiforbruket.

I Danmark fokuseres det på at vindkraftbransjen skaper viktige industriplasser.

I Norge har vi mangel på arbeidskraft, fordi så mange flytter papir. Vi har riktignok mangel på energi også, men er i grunnen fornøyde så lenge Jensemann lover større fradrag for fagforeningskontigenten. Eller er vi det?

Visjonene uteblir. Fordi vi ikke lenger har noen. De er stjålet av den neo-moderne sosialismens placebo-løsninger.

4 kommentarer:

Theo sa...

Og i Finland bygger det private konsortsiumet Teollisuuden Voima Oy et splitter nytt atomkraftverk. Finland har vel neppe bruk for all den strømmen. Kanskje TVO har en 'look to Norway'-strategi for krafteksport?

Helge Samuelsen sa...

Ja, og i Norge har vi to forsøksreaktorer (Kjeller og Halden), begge umoderne, og lurer oss selv til å tro at vi henger med i utviklingen også på dette området.

I utgangspunktet er jeg skeptisk til både kostnader og risiko ved kjernekraft, på den annen side er det helt klart at noe må gjøres for å sikre energiforsyningen og dermed verdiskapningen i Norge.

Vi har faktisk muligheter til å produsere kjernekraft på en langt sikrere måte enn i de fleste land i Norge. En reaktor i et relativt ubebygd område (og det har vi nok av), innkapslet i en fjellhall, vil være langt sikrere enn åpne kraftverk.

En gratis idè til den norske stat.

Men "av en eller annen grunn" er visstnok absolutt alle muligheter til ny utbygging uakseptabelt her i Norge.

Det er jo ingenting galt i å tjene penger på å eksportere strøm. Men det forutsetter at vi har noe å selge! Jaja, vi vår kjøpe kraft dyrt fra blant annet Finland, prisen er det jo uansett du og jeg, og ikke kraftselskapene som betaler.

Theo sa...

Under stormen Narve i vinter, blåste en stamnettkabel mellom Finnmark og Troms ned. Finnmark var dermed underdekket på el, og soneutkoblinger måtte til. Vindmølleparkene på finnmarkskysten var til ingen hjelp; vinden var for sterk, så de var nedstengt.

Dette er enda et eksempel på at å gjøre seg avhengige av strømkilder som baserer seg på variabler (sol, vind, regn), er dumt i et land som Norge. Igjen er det Finland vi må se til, de er front, de har visjoner.

Bergen Energi har søkt om å få bygge et privat atomkraftverk i Norge. Staten sa nei, de ønsker muligens ikke konkurranse. En klage er sent til ESA. Så vi for vente og se.

Helge Samuelsen sa...

Theo,

Ja, jeg er enig i at vindmøller må sees på som et supplement, men ved en skikkelig koordinering med andre strømkilder, for eksempel vannkraft, er det ingenting i veien for å redusere tappingen av magasinene når vindkraft (eller andre variable kraftkilder) er tilgjengelig. På den måten er vi ikke avhengige av disse variable strømkildene, men de vil alikevel kunne supplere strømforsyningen betraktelig.

Ellers er jeg enig i at Finland har visjoner som vi ikke engang er i nærheten av her i nisseluelandet. Det er nok altfor store offentlige interesser inne i det eksisterende systemet.