onsdag, september 27, 2006

Sittetissing og sånt...

Guttene på Dvergsnes skole i Kristiansand får ikke stå og tisse, fordi de har problemer med å styre strålen sin. Det blir så mye arbeid...

DET er skremmende. Ikke at det tar litt tid for gutter å lære å "styre" seg, men at det kan finnes slike holdninger i samfunnet. Har en ikke ressurser til å ta arbeidet som det medfører med å ha barn i skolen, får en finne seg annet å gjøre.

Hele samfunnet er gjennomsyret av en holdning som går på å spare penger der det spares kan. En har ikke råd til å vaske toalettene, en har ikke råd til å ha heltidsansatte vaktmestere. En har tydeligvis heller ikke råd til å utdanne skikkelige pedagoger.

En skikkelig pedagog ville ha forstått at skolesystemet må tilpasse seg barn til en viss grad. Det må tåles at uhell skjer. Det må FORVENTES at uhell skjer. Å bruke dette som argument MOT barnet burde være strykkarakter på ethvert pedagogisk institutt, det være seg lærerutdanning eller førskolelærerutdanning! Å tvinge barn til handlinger som går på tvers av alminnelig oppfatning er ikke bare dårlig pedagogikk, men potensiellt skadelig.

Problemet her er ikke tissing, men en dårlig skole. En skole som i sann sosialdemokratisk ånd skal gjøre alle "like", samtidig som det skal spares penger. Det er jo det nye mantra.

Konsekvent blir gutter understimulert i barnehage og skole. Det har jeg selv erfart gjennom praktisk erfaring fra barnehage og prosjektanalyse på universitetsnivå. Da jeg engang påpekte overfor pedagogisk leder i en barnehage at flere gutter syntes å være understimulerte, svarte hun at "de skulle nok lære dem å leke". De hadde satt opp et møte...

Barna skulle lære å leke... Av de ansvarlige, kompetente, beleste og politisk riktige voksne.

I pedagogiske bøker står det konsekvent "barna", som om alle er like. Som om alt kan forenkles til et minste felles multiplum.

Heri ligger sannsynligvis kimen til senere dårlige karakterer og konsentrasjonssvikt hos mange barn, spesiellt gutter.

Skammes burde vi, for vi burde visst bedre.

Til Dvergnes skole, og alle andre med samme problem vil jeg si: Sett opp bidet da, for søren! Slutt å klag! Ansett vaskehjelper på en anstendig lønn! Det koster å oppfostre kommende generasjoner. Tar en seg ikke tid og råd til det, bør jobben overlates til andre!

Ingen kommentarer: