mandag, april 25, 2011

Fremtidsbilen

Verden leter etter fremtidsbilen.

Det eneste som kan sies, er at bærekraftige løsninger ikke kommer med det første.

- Batteriteknologien er enno for dårleg til at elbilen kan bli noko anna enn ein rein bybil, seier Patrice-Henry Duchêne som er sjef for berekraftavdelinga hos PSA Peugeot Citroën.

- Hybriden blir for dyr, seier dr. Pascal Feillard hos PSA Peugeot Citroën kategorisk. Han heller dermed kaldt vatn i blodet på alle som måtte tru at overgangen til ein heilt eller delvis elektrisk framtidsbil vil skje innan kort tid.

Og heri ligger problemstillingen. Elbiler vil forbli nisjebiler og bybiler, selv de nyeste batteriteknologiene er langt fra gode nok. Stort sett blir elbilen bil nummer to, bilen som kjøper bedre samvittighet, men som sådan gir dette ikke den store gevinsten i økt bærekraft. Hybrider blir for de pengesterke, og gir også bedre samvittighet enn de reelle kutt i utslipp burde tilsi.

Og Ola og Kari flest vil kjøre fossilbiler enn så lenge fordi de må, med dårlig samvittighet og flådd av skatter.

Dagens utvikling er meget opportun for petroleumsindustrien. Det totale gjennomsnittlige forbruk per enhet går ned, men i realiteten vil dette ikke føre til mindre forbruk av fossilenergi på verdensbasis, fordi antall enheter vil øke. Selv om alle biler i verden blir hybrider, vil etterspørselen etter fossildrivstoff være konstant eller øke på grunn av voksende økonomier. Om etterspørselen virkelig skulle gå noe ned temporært, utjevnes dette av en forventet nedgang i produksjon. Mest sannsynlig blir prisen presset oppover, samtidig som produksjonen holdes på maks lengst mulig. Inntektene til petroleumsindustrien er uansett sikret i tiår fremover. Og utslippene av klimagasser forblir de samme, dvs utvunnet fossilenergi = totale utslipp.

Naturlig nok. Bare en utvikling der etterspørselen etter fossilenergi fører til en nedgang i produksjon vil ha effekt. En slik utvikling får vi ikke. Ingen i oljebransjen ønsker dette, spesiellt ikke petrostaten Norge.

Snarere tvert imot. Petroleumsindustrien vil utvinne alle ressurser, inkludert oljesand og skifergass. Når disse kildene tørker ut, vil kull omdannes til olje. Og pengene ruller fremdeles inn.

Konspirasjon? Selvsagt ikke, bare en mektig industri som passer på sine interesser.

Akkurat som de gjorde da Rudolf Diesel ble funnet flytende i den engelske kanal i 1913 under uklare omstendigheter. Diesel hadde oppfunnet oljemotoren, en effektiv motor som gikk på planteoljer, opprinnelig testet ut på peanøttolje.

Petroleumsindustrien hadde en olje som restprodukt i bensinproduksjon, men ingen bruksområder. Genialt nok oppkalte de denne oljen etter Diesel. Så oversvømte de markedet med billig dieselolje, og har siden lurt folk til å tro at oljemotoren skal gå på fossilenergi.

Sannheten er at en ikke engang behøver biodiesel (en ren avledningsmanøver) - forvarmede planteoljer fungerer helt utmerket og blir vesentlig billigere. Oljene smører bedre også, og øker levetiden for dieselmotorer (som allerede er høy) vesentlig.

Poenget er at det finnes mange muligheter, men det vil alltid være noen som styrer valgene.

“The use of plant oil as fuel may seem insignificant today. But such products can in time become just as important as kerosene and these coal-tar-products of today.” - Rudolf Diesel

Diesel mente forøvrig at hans oljemotor ville kunne gjøre flere uavhengige av storindustrien. Der tok han feil.

4 kommentarer:

Arvid sa...

Utviklingen av biler blir spennende fremover, ingen tvil. Den enkelte forbruker er jo henvist til å kjøpe det som påstås å være mest miljøvennlig. Ser ut som norsk avgiftssystem favoriserer billige småbiler og biler med hybridløsning. Interessant nok er prisen på grunnmodellen av Toyota Prius nesten lik i Norge og Sverige. (NOK 272.300/SEK 267.500). Korrigert for valutaforskjell og lønnsnivå, kan vi nesten si at norsk forbruker får Prius billigere enn svenskene...

Helge Samuelsen sa...

Ja, vi kjører det myndighetene legger opp til. I Norge med minst fem - seks års forsinkelse pga avgiftsregimet.

Legg ellers merke til at andre og tredje generasjons biodiesel blir aktivt motarbeidet.

kurt sa...

Så, det jeg lurer på, hvorfor biodiesel i det hele tatt? Og vil ikke planteoljer bety samme konkurranse i forhold til matproduksjon?

Helge Samuelsen sa...

Biodiesel kan blandes inn i fossildiesel. Ingen annen grunn. Hadde dieselbiler fått en forvamer for drivstoffet (enkelt, en blokk som går på kjølevannet), så hadde dieselmotorer gått uten at metanol og noe kjemikalier måtte blandes inn. Planteolje Konkurrerer med matproduksjon. Helt klart. Men denne type olje kan også produsees av alger helt utenfor konkurranse med matjord.

Ellers var hovedpoenget at alternativer til fossilt alltid har eksistert.