tirsdag, april 12, 2011

Gavepakke til Hydro

Skattebetalernes penger skal brukes til å feite opp kontoene til eiere, ledere og aksjonærer i Norsk Hydro. Selvsagt under dekke av et ønske om å skape arbeidsplasser. En tredjedel av aksjene er på utenlandske hender, den norske stat har en aksjeandel på 44 prosent.

Et tydelig signal om at bedrifter med staten som delaksjonær skal favoriseres overfor andre. Og et tydelig signal om at private kapitalinteresser gjør best i å henge seg på lasset til slike yndlinger.

Slike overføringer er kjekke å ha for et parti som både ønsker statskontrollerte bedrifter, men også skyr demokratisk kontroll av slike bedrifter. Privatsosialismen lenge leve!

Nok et eksempel på føydalsamfunnets statlig kontrollerte klasseskille. I prinsipp skiller slik tankegang seg lite fra føydaladelens særfordeler over folket i middelalderen. Bare språket og terminologien er forandret og modernisert.

Norsk Hydro, deleeid før og under andre verdenskrig av IG Farben (Zyklon B) og Nordag (Luftwaffe), er ikke ukjent med å spille på lag med myndighetene.

Målet for Arbeiderpartiet og nasjonalsosialistene er å subsidiere alle som spiller på lag. Dette er sosialismens skyggeside, kameraderi og forskjellsbehandling.

Ingen kommentarer: