fredag, april 15, 2011

Hydrogen-JackHydrogenbiler fungerer helt flott de. Ikke er de dyre heller. Hvis bare Storebror ville at du skulle hatt dem.

Lokalproduksjon (desentralisert) av hydrogen truer imidlertid sentralisert kontroll over energikjedene. 'Nough said.
Mer om metall hydrider, dette er ingen bløff, selv om Lazar i klippet ovenfor (som vanlig) liker å være hemmelighetsfull.

Som tidligere nevnt på Kompromissløse meninger er også hydrogen slurry en meget interessant løsning. Denne prosessen gir "flytende batterier" med mulighet for tilnærmet uendelig mange oppladingssykluser. Dagens lithium batteripakker for elbiler vil gi store energikostnader i livsløpet når man tar med kostnader ved gjennvinning av millioner av batteripakker, og levetiden er bare ca 1400 utladninger, noe som tilsvarer kun halvparten av en bils normale levetid, dvs en elbil må påregnes kostnadene ved to batteripakker, ikke en. Batteriproduksjon er meget energiintensiv, og inkluderer utvinning av sjeldne metaller og uungåelige naturinngrep. I tillegg veier disse batteripakkene normalt flere hundre kilo - ekstra dødvekt å frakte omkring i forhold til andre biler.

Til og med en klovn og narr som Glenn Beck fatter poenget, selv om han selvsagt er mest interesert i hvor billig det blir å kjøre på hydrogen!Ja, du hørte riktig, åtte dollar for tohundre miles (Hvis vi skal tro Beck). Så hvorfor kjører vi ikke på hydrogen?

Tillegg: Jorunn gjorde meg oppmerksom på denne motoren:
Så ... Hvorfor kjører vi ikke på Hydrogen?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Du har som regel gode tanker, men dette går ikke. Effektiviteten ved hydrogenproduksjon er for dårlig, Helge.

Helge Samuelsen sa...

Ja, et vanlig ankepunkt. Dog må vi tenke helt annerledes, og avlære konvensjonelle krav om effektivitet. Er vi enige om at fotosyntesen er en del av det naturlige kretsløp og både ønskelig og bærekraftig?

Fotosyntesen er bare mellom 20 og 35% effektiv (avhengig av lysets sammensetning).

Det som teller er om vi klarer å skape prosesser som er fornybare, uten skadelige utslipp, og som er økonomisk mulige å bære. De første punktene er viktige for at det skal kunne kalles ekte miljøvennlig, det siste er viktig for at det skal være praktisk gjennomførbart.

Når dette er sagt tror jeg vi skal bruke flere teknologier for å erstatte fossilenergi. Batteridrift er greit nok for mange i byer, men flere vil ha behov for biler som har større rekkevidde. Hovedmålet er da heller ikke å få alternativer til bybruk, fordi her bør kollektivtrafikken ta det største volumet!

På lengre sikt er jeg uansett overbevist om at de tunge batteribilene bare er en mellomløsning. Muligens er jeg også skeptisk fordi jeg selv en tid brukte endel oppladbare batterier til lommelykter og annet. Disse hadde IKKE de lovede 1000 ganger med opplading, og mistet full kapasitet lenge før det.

Biodiesel fra avfall er "gratis" energi, og bør også benyttes. Imidlertid bør ikke biodiesel tillates å utkonkurrere matproduksjon.

Jorunn sa...

Denne motoren kan også drives med hydrogen,og den skal være mer effektiv enn andre motorer.

http://www.forskning.no/artikler/2011/april/285335

Helge Samuelsen sa...

Takk for den lenken, Jorunn!

Motoren er slik jeg forstår det bare på ca en fjerdedel av den kraften en behøver for å kunne konkurrere med en standard bensin/diesel motor, men ettersom jeg forstår er jo dette en prototype. Her er det store muligheter!

Dette likner jo litt på Wankel-prinsippet, men i sterkt forbedret utgave.

Denne motoren løser jo godt på vei en av forutsetningene for lavt energiforbruk - lav vekt. Fungerer dette spår jeg at hydrogenbiler overtar etter første generasjon hybridbiler - som faktisk bare eksisterer fordi elektriske biler har sine begrensninger. Og med gode nok hydrogenbiler er det faktisk også lite marked for elektriske biler.

Det er jo lite hensiktsmessig (og ikke særlig miljøvennlig) å måtte ha to biler, en for lengre turer, og en for bykjøring.

Anonym sa...

Ok, jeg ser poenget med å akseptere endel inneffektivitet hvis resultatet er nullutslipp.

Den motoren til Jorunn løser jo uansett noe av det problemet!

Captn sa...

Batterier idag er uhorvelig forbedret, og den utviklingen fortsetter nok. Batteridrevne biler er fremtiden.

Helge Samuelsen sa...

Batterier gir akkurat samme rekkevidde i elektriske biler som i 1908! Fordi utvikling i vekt, hastighet og komfort har spist opp alle fordeler med batteriutviklingen.

Eiere av batteridrevne biler vil få sjokk når de A) finner ut at ingenting er gratis lengre når antallet går opp B) Må bytte batteripakker oftere enn de trodde til en pris som knapt gjør bilene billigere enn bensindrevne biler, og C) samfunnet finner ut av resirkuleringen av millioner av batteripakker i året koster mer enn det smaker, og knapt kan kalles miljøvennlig. Så kommer punkt D) som går på litium prisen. Selv om vi sannsynligvis kan utvinne nok, ifølge de nyeste analysene, er det et problem at utvinningen ikke nødvendigvis holder takt med etterspørselen. Allerede er prisen doblet.

Nok en dobling vil gjøre litiumbatteripakker (som er det beste vi teknisk sett kan lage innenfor kjent fysikk) for dyre. Så enkelt er det.

Effektivitet er bra, men ikke avgjørende. Økonomisk bærekraft er det som avgjør om en teknologi kan masseproduseres.

Hydrogenbiler til konkurransedyktige priser er varslet i 2015 av flere produsenter. Drivstoffet er allerede konkuransedyktig i forhold til bensin/diesel, også her må masseproduksjon settes igang. Den er enklere enn det å produsere batterier, og kan gjøres desentralisert og ta i bruk energiressurser som idag ikke er drivverdige. For eksempel mindre solcellesystemer. Disse leverer ikke energi som kan komkurrere med strømprisen, men kan konkurrere med bensinprisen.

Elektriske biler i storbyer burde erstattes av elektriske rickshaws med lav hastighet, dette er langt mer energieffektivt enn elbiler bygget for å være dårlige kopier av fossilenergibiler.