torsdag, april 21, 2011

Økologisk bløff II

Propagandabløffen om klimagassutslipp fortsetter.

Påstanden om at økologisk landbruk slipper ut mer klimagasser enn fossilenergibasert landbruk er lett å selge til de som ikke skjønner kretsløpene i naturen.

Tilsynelatende gjelder dette også norske forskere. En seier for petrostatens propaganda, eller et bevis på den totale inkompetanse hos vår høyere utdanning?

Read my lips Arne Grønlund: Metan fra kubæsj er avhengig av antall kuer, ikke om de er del av et økologisk landbruk eller ei.

Mengden karbon i økosystemets karbonsykel kan forøvrig IKKE øke gjennom en magisk produksjon inne i tarmene til økologiske (eller andre) kuer. Tvert om forblir mengden karbon konstant så lenge nytt karbon ikke tilføres økosystemet.

Det er bare forbruk av fossilenergi som tilfører nytt karbon til karbonsykelen. Med mindre noen gidder hente det fra en annen planet.

Å prate som om alt karbonutslipp er det samme, er å drite i buksa og avsløre at man ikke skjønner noe som helst, slik klimafornekterne rutinemessig gjør.

Naturlige utslipp av metan eller karbon er i balanse med det naturlige opptak, og kan aldri øke mengden CO2 i atmosfæren.

For å forklare dette ytterligere (følg godt med Arne!): Gress som har opptatt karbon fra atmosfæren er en del av den naturlige karbonsykelen. Mer karbon kan IKKE produseres INNE i kua, det karbonet som slippes ut i metan (et hydrokarbon) er det samme karbonet som kua spiste, og kom fra gresset. Gresset har forøvrig heller ikke produsert et eneste gram nytt karbon. Det er derfor vi kaller det karbonsykelen og ikke karbonproduksjon.

Metan brytes i atmosfæren ned til CO2, og blir opptatt i biomassen igjen, for eksempel i gress som kuer spiser. Capische? Det kan ikke være så vanskelig å forstå med litt naturfag i ballasten.

Kyr er karbonnøytrale

Gress er karbonnøytralt

Arne Grønlund er ikke kunnskapsnøytral

Jeg ville gitt Arne Grønlund strykkarakter i kjemi umiddelbart. Evnen til å se sammenhenger er også sterkt redusert i forhold til det jeg ville krevd av forskere.

At man klarer å bli seniorforsker i Norge uten basiskunnskaper i kjemi sier litt om vår tids absolutte knefall for petrostatens løgner.

Tillegg; Grønlund mener økologisk landbruk er avhengig av drøvtyggere. Det er sikkert korrekt. Økologisk landbruk er avhengig av naturlig produsert gjødsel. Som forklart er dette karbonnøytralt. Et poeng er alikevel at ifølge Grønlunds logikk ville det være en fordel å skyte alle drøvtyggere i verden - også de utenfor husdyrproduksjon.

Galskapen i en slik logikk kan ses selv uten å vite om eller forstå karbonsykelen.

Ellers kan endel miljøaktivister også følge med i timen. Kjøtt fra økologisk landbruk er altså karbonnøytralt. Den som spiser Tofu laget i en fabrikk i Tyskland laget av soyabønner fra Brasil er ansvarlig for større utslipp av klimagasser enn en som spiser lokalprodusert kjøtt. Det er enkel matte.

På den annen side er det aldeles ikke miljøvernere og vegetarianere som er problemet. Verre er det med de politiske konspirasjoner. Og ja, her er politiske miljø blitt tatt med buksene nede før.

Så kan man bare spørre seg hvorfor fossilenergisamfunnet i virkeligheten er fredet. Mitt tips er: follow the money.

2 kommentarer:

kurt sa...

Flott levert. Utrolig hvordan det fremsettes de reneste desinformasjonskampanjer. Ytre høyre har sine løgner og forvrengelse av fakta, sosialistene har sine månelandinger og annet tullball. Og mange lar seg lure, men ikke Mannen på Tau :)

Helge Samuelsen sa...

Status quo gavner mange. Så enkelt er det.