søndag, april 10, 2011

Apatisk kapitulasjon?

Norge har i virkeligheten akseptert klimaforandringer på mellom 3 og 4 grader innen 2100. Vi tror alikevel at det er helt okei. Vi får mer regn, og høyere temperatur, og da kan energimafiaen tjene mer penger på å eksportere kraft.

Huzzah!

Om denne hjernedøde analysen er basert på den kollektive tilbedelsen av oljå, eller ren imbesil inkompetanse er uvisst. Mest sannsynlig handler det om at makteliten idag kontrollerer energiforsyningen. Og da bestilles forskning deretter.

Saken er uansett den at vi tilsynelatende har utdannet forskere som er så ubeskrivelig i utakt med virkeligheten at de tror de kan analysere Norge uten å ta hensyn til verden utenfor våre grenser. Og at ågerpriser på energi er verdiskapning.

Fra virkelighetens verden: "De fleste norske sektorer vil tape på klimaendringene. Norsk vannkraft vil imidlertid tjene på dem." - Linnerud, Kristin, 2008. Norsk vannkraft—en klimavinner. Teknisk Ukeblad, (11/12/2008)

Hvis scenariet med 3 - 4 graders økt gjennomsnittstemperatur innen 2100 blir akseptert, burde man også vite at en del av konsekvensene er at matproduksjonen i verden også vil bli vesentlig redusert. Så redusert at antallet mennesker i verden i løpet av en generasjon på verdensbasis kanskje må halveres. Sannsynligheten for katastrofale ødeleggelser av avlinger verden over øker i tillegg vesentlig. Å tro at dette ikke skal gi negative utslag for oss er hinsides. Å tro at verdensøkonomien forblir den samme og at vekst kan opprettholdes er like sannsynlig som å tro på julenissen.

Selvsagt, vi kan nok tjene fett på energimangel, og øke energiprisene ytterligere. I virkeligheten er jo imidlertid dette i realiteten å drepe all industriell verdiproduksjon i Norge. Vi må anta at vi må tilbake til et landbrukssamfunn der bare den øverste elite kan leve i luksus. Resten kan bla kalenderen noen hundreår tilbake i tid.

Og med en slik økonomi, kan Norge knapt brødfø en million mennesker.

Oljefondet? Vel - idet verdensøkonomien kollapser fullstendig er det verdt null - 0 - kroner.

Dessuten later det til at oljestatens "forskere" synes å tro at verden stanser opp i 2100. Den gjør ikke det. Med en slik utvikling frem mot 3 graders oppvarming vil det være meget usannsynlig, sannsynligvis umulig, å stanse klimaforandringene videre. Det betyr at menneskeheten kan se frem mot en umulig situasjon allerede i 2200 med CO2 konsentrasjoner på 1000 ppm og total økologisk kollaps i jordens økosystem.

1000 ppm CO2 er en konsentrasjon som allerede begynner å gi symptomer på tretthet og reduserer menneskets rasjonelle evner.

Dette er ikke løse spekulasjoner, men analyser basert på den best mulige kompetanse i feltet klimavitenskap og biologi av idag.

Poenget er at det er idag at grunnlaget for denne utviklingen legges. Om ikke situasjonen snur innen de neste 50 år, er utviklingen gitt. Problemet er selvsagt at de store massene ikke vil reagere før vi kjenner problemene på kroppen. Da vil det være for sent. Imot menneskeheten virker også det faktum at dagens maktelite lever av akkurat det samfunnet som produserer problemene. Fossilenergisamfunnet.

Jeg gir sivilisasjonen en en - 1 - prosent sjanse til å overleve etter 2200. Etter det er det steinalderen neste ...

Eneste mulighet for større sjanse er at mennesker av idag våkner opp og slutter å anse klimaspørsmålet som et hypotetisk problem. Ved å gi en stemme til etablerte maktmiljøer styrkes nettopp de miljøene som ønsker å høste kortsiktig gevinst og lar fremtiden seile sin egen sjø. Stem Miljøpartiet De Grønne. Verden har ikke tid til mer navlebeskuende snikk-snakk.

Det tragiske er at vi kan leve et meget godt liv, nesten slik vi kjenner det fra idag, forutsatt at vi raskt faser ut fossilenergi, reduserer befolkningsveksten og satser på fornybar energi og landbruk i økologisk balanse - men verden satser ennå på økonomisk vekst. Ikke fordi det gagner joe public - men fordi det gagner våre føydalherrer.

Og de har ikke - og har aldri hatt - samvittighet.

2 kommentarer:

kurt sa...

"1000 ppm CO2 er en konsentrasjon som allerede begynner å gi symptomer på tretthet og reduserer menneskets rasjonelle evner"

Dette er sikkert korrekt, men tatt i betraktning av tingenes tilstand kunne en anta at menneskets rasjonelle evne allerede var sterkt nedsatt!

Min stemme går til MDG - helt klart. Takk for tipset. Endelig noen med (nesten) bare fornuft på agendaen.

Helge Samuelsen sa...

Flott! Nøkkelen sitter jo folket med.