onsdag, april 20, 2011

Økologisk bløff

Seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk har funnet ut at økologisk mat er ren bløff. Grunnlaget er at økologisk mat ikke er sunnere enn annen matproduksjon, fordi norsk mat i utgangspunktet allerede er sunn, og at økologisk matproduksjon er mindre effektiv, og dermed produseres mindre mat, eventuellt brukes større areal.

Og dette er helt korrekt. Forutsatt at annen mat er sunn, er det lite å hente på økologisk mat. Og at det produseres mindre uten å gjødsle med nitrogen, er helt som forventet.

Men enten er Bioforsk mistolket i media, eller så avslører de at de ikke vet hva de snakker om. Poenget er at verdens matproduksjon i hovedsak er basert på fossilenergi. Siden verden påstår å ønske å bli uavhengig av fossilenergi, må kutt foretas før eller senere i bruken av slik energi. Typisk anslås at 10% av det totale energiforbruket går til matproduksjon - vi "spiser" hydrokarboner.

Dette fører til at matvareprisene vil stige drastisk når det blir mangel på fossilenergi. Og det blir uansett bråstopp på dagens industrielle landbruk på et eller annet tidspunkt. Fossilenergi er IKKE fornybart, selv om mange lukker øynene for det.

Så å lære seg bærekraftig landbruk kunne være en smart måte å møte energikrisen på.

Et poeng skal imidlertid innrømmes: Politikere, media, og økologiske produsenter har svært liten evne til å fortelle oss hva som egentlig skjer. Men å fremstille bærekraftig utvikling som bløff er uansett hinsides enhver fornuft. I et øyeblikksbilde idag - mens fossilindustrien ennå kjører for fulle mugger, og mens vi ennå ikke har opplevd virkelig energimangel - kan det virke som om alt er rosenrødt, og at vår velstand vil vare evig.

Det forutsetter imidlertid at man tror på mirakler - at en ikke-fornybar ressurs skal vare evig. Det er jo det oljeselskapene forsøker å innbille oss. Dette er en langt større bløff.

3 kommentarer:

Magnus Jonsson sa...

Takk skal du ha Helge, for at avslører bløffmakere. En kan lure på hvilken agenda Grønlund har, han har vært involvert i mange prosjekt som Yara har sponset... Dess uten er det sikkert ikke lett å gi slipp på gammme, innlært doktrine. En sann vitenskapsmann avfeier aldri noe som han ikke forstår, men viser nysgjerrighet og undring.
I iveren etter å måle og beregne uttak og tilførsel av næringsstoffer har bøndene og ikke minst deres rådgivere, glemt at det viktigste foregår nede i jorda.
Der lever det milliarder av små hjelpere som arbeider helt gratis for oss, hvis vi legger forholda til rette for dem. Skal det lykkes kan vi ikke fortsette å øke innsatsen av stadig større og tyngre maskiner, bruke mer gift og lettløselig næring i form av kunstgjødsel og /eller illeluktende, anaerob blautgjødsel.

Fred Rune Rahm sa...

Akkurat dette har irritert meg lenge. Økologisk mat er neppe sunnere (selv om jeg er noe usikker på sporstoffer av antibiotika, resistensutvikling, rester av giftstoffer etc), men det viktigste med økologisk mat er at den er sunn mot jordas fremtid.

Helge Samuelsen sa...

Magnus,

Jeg har inntrykk av at det sitter mange som Grønlund rundt omkring. Det har jo også kommet endel synsing om at Norge kommer godt ut av klimaforandringene - på kort sikt.

Det er nok hyggeligere å tro på slikt, dessuten slipper man jo å innse at ens generasjon har levd på et absolutt overforbruk av jorden.

Ellers har du helt rett, jorda jobber gratis for oss, det er bare det at vi er blitt for grådige!

Fred Rune,

Et moment her er de genetisk utviklede matvarer - som heller med stor sannsynlighet ikke er usunn mat - men som er laget slik at de ikke gir såkorn. En katastrofe i det øyeblikk det ikke blir produsert nok korn.

Kritikk mot slikt må gå på det reelle.

Ellers er det jo slik at mat generellt er godt kontrollert. Verre er det i mange andre land, der sporstoffer av for eksempel veksthormoner er et problem i kjøtt, etc.

Men det blir så lett å sitte på vår tue og skryte av hvor gode vi er. Det totale bildet i verden er selvsagt noe annerledes.