tirsdag, september 28, 2010

Penger og makt - del II

Many's the time I've been mistaken
And many times confused
Yes, and I've often felt forsaken
And certainly misused
Oh, but I'm all right, I'm all right
I'm just weary to my bones
Still, you don't expect to be
Bright and bon vivant
So far away from home, so far away from home

And I don't know a soul who's not been battered
I don't have a friend who feels at ease
I don't know a dream that's not been shattered
or driven to its knees
but it's all right, it's all right
for we lived so well so long
Still, when I think of the
road we're traveling on
I wonder what's gone wrong
I can't help it, I wonder what's gone wrong

And I dreamed I was dying
I dreamed that my soul rose unexpectedly
And looking back down at me
Smiled reassuringly
And I dreamed I was flying
And high up above my eyes could clearly see
The Statue of Liberty
Sailing away to sea
And I dreamed I was crying

(Paul Simon)

Banken vinner alltid. På kasino og i det virkelige liv.

Eksempel (virkeligheten varierer med renter, inflasjon, markedspress etc og dette er forenklet, men prinsippet er alltid det samme): Staten har brukt opp mer penger enn den har, og tar opp, la oss si 1 000 000 000 Nkr. i lån. Dette kan gis ut via sentralbanken - forutsatt at det betales rente. 1 000 000 000 Nkr skapes da for dette formålet.

Staten betaler 1 000 000 000 Nkr som de har utestående.

Befolkningen har så 1 000 000 000 Nkr mer i gjeld. Og betaler rente av dette gjennom beskatning.

Rentene skal altså betales, men disse pengene ble ikke skapt samtidig og må tas av allerede eksisterende penger. Tenk over det. Enda verre blir det av at alle banker kan låne ut disse pengene omatt og omatt bare de hver gang beholder en liten del som sikkerhet. 1 000 000 000 Nkr mer i gjeld bli fort 15 000 000 000 Nkr. mer i gjeld fordelt på bedrifter eller private gjennom diverse banker. All denne gjelden er også skapt uten at pengene til å betale rentene ble skapt. Rentene må betales av eksisterende penger.

Whoah - God only knows, God makes his plan
The information's unavailable to the mortal man
We're workin' our jobs, collect our pay
Believe we're gliding down the highway, when in fact we're slip sliding away

(Paul Simon)

Enkel logikk tilsier at stadig mer kreditt må skapes for at det skal finnes nok penger til å kontinuerlig betale renter. Sagt på en annen måte - hver generasjon må ha større gjeld enn den forrige.

- we're slip sliding away ...

Siden staten krever skatter betalt i en gitt valuta, får denne valutaen selvsagt monopol. I et fritt system ville denne inflaterte valutaen bli skydd som pesten.

Nytt eksempel: En arbeider låner 2 400 000 for å kjøpe en bolig. Han skriver under på å betale 3 800 000 fordelt over x antall år. Differansen må betales av penger som ikke ble skapt sammen med lånet. Arbeideren må tjene inn til banken 1 400 000 av andres eksisterende penger i tillegg til de 2 400 000 som banken lånte ut.

Med mindre systemet passer på at stadig mer penger skapes, går det snart tomt og vi får resesjon og krakk. Men penger skapes bare der enda mer gjeld skapes.

I den situasjon at dette ikke skjer, kan ikke bankene tjene penger på utlån. Men de kan noe som nesten er bedre. Siden de fleste lån er garantert i fast eiendom og "alle andre" går konkurs hvis systemet kollapser, kan de bytte sine gratis penger mot virkelige verdier. Så lenge systemet ikke kollapser, kan de låne ut penger de får gratis for å sope inn andres penger. Win - win. For bankene.

For vanlige folk er bare en mulighet åpen, den totale gjelden i samfunnet er alltid større enn de faktiske pengene som er tilgjengelig. Går det galt MÅ mange gå konkurs. Det er en naturlov. Og nesten verre - så lenge systemet fungerer, vil de skapte pengene presse boligprisene oppover for hvert år slik at det kontinuerlig må tas opp MER lån for å kjøpe samme bolig. Mer penger år for år jakter eksisterende goder.

Tell her to make me a cambric shirt (On the side of a hill in the deep forest green).
Parsley, sage, rosemary, and thyme (Tracing a sparrow on snow-crested ground).
Without no seams nor needlework (Blankets and bedclothes the child of the mountain).
Then she'll be a true love of mine (Sleeps unaware of the clarion call).

Tell her to find me an acre of land (On the side of a hill, a sprinkling of leaves).
Parsley, sage, rosemary, and thyme (Washes the grave with silvery tears).
Between salt water and the sea strands (A soldier cleans and polishes a gun).
Then she'll be a true love of mine.

Tell her to reap it in a sickle of leather (War bellows, blazing in scarlet battalions).
Parsley, sage, rosemary, and thyme (Generals order their soldiers to kill).
And gather it all in a bunch of heather (And to fight for a cause they've long ago forgotten).
Then she'll be a true love of mine.

(Paul Simon)

Bankene låner ut penger uten å risikere sine egne verdier - det er låntager som garanterer for hele lånet.

Det er bare en mulig endestasjon. Tilslutt skylder samfunnet - bedrifter, private - mer penger enn hele samfunnet er verdt.

Å gamble på Casino er normalt noe en ikke bør gjøre hvis man ikke kan tape innsatsen. Fordi "banken" - huset - alltid har oddsen på sin side. Dette er selvsagt, fordi slik er spillene lagt opp. Fraksjonsbanksystemet er verre. Ikke bare blir du tvunget til å spille, men banken trekker med jevne mellomrom inn en prosentandel av chipsene. Resultatet er gitt på forhånd. Tilslutt sitter den med alle chipsene, og alle spillerne sitter igjen med sine gjeldsbrev.

Denne mannen har lest seg til løsningen. Men har selvsagt ingen sjanse.

I've built walls,
A fortress deep and mighty,
That none may penetrate.
I have no need of friendship; friendship causes pain.
It's laughter and it's loving I disdain.
I am a rock,
I am an island

I have my books
And my poetry to protect me;
I am shielded in my armor,
Hiding in my room, safe within my womb.
I touch no one and no one touches me.
I am a rock,
I am an island.

And a rock feels no pain;
And an island never cries.

(Paul Simon)

Les også

4 kommentarer:

kurt sa...

Woah! Så vi betaler nå 20 milliarder per år i skatt bare for å betale for at det skal være nok penger!
Insane.

Helge Samuelsen sa...

Og neste år enda mer og neste år etter det enda mer enn det,etc ad infinitum.

Ikke rart man gjør seg klar til å skatte folk ut av hus og hjem.

Anonym sa...

Statsgjelden er rent teknisk, og betyr ingenting. Den kan vi betale ned når som helst.

Helge Samuelsen sa...

Nei, poenget er at gjelden IKKE kan nedbetales, ihvertfall ikke før den blir overført til bedrifter/private. Slik gjeld kan aldri reduseres, fordi da kollapser pengemengden.