søndag, september 05, 2010

Keiserinna på Hjelmeland


Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa får i strid med reguleringsplaner bygd funkishus på Hjelmeland. Dette til tross for sterke innvendinger fra både fylkesmannen, fylkesrådmannen og rådmannen i Hjelmeland.

Og til tross for at samferdselsministeren ikke kunne finne penger til rassikring for lokale dødsfeller, kunne vi gjerne lagt til.

Keiserinna ankommer. Og smiskerne smisker.

Forbausende er det alikevel at folket i et demokrati tillater at makteliten skal få særfordeler som ingen andre får. For det må vel være hevet over enhver tvil at ingen hvermansen ville blitt imøtegått slik Kleppa ble av areal- og forvaltningsutvalget i Hjelmeland. Et utvalg som for eksempel nekter hytteeiere i området å bygge boder og har pålagt hytter å bli ombygd for store summer fordi regelverket i det daglige blir tolket særdeles bokstavelig og urimelig - så lenge det gjelder hvermansen.

At eliten står over loven som pålegges alle andre er toppen på korrupsjon. Denne tendensen ser en overalt i systemet idag, og tettes ikke ved at det strammes inn på regelverket når det gjelder gaver fra utenlandske dignitærer eller annet flisespikkeri. Særfordelene innenlands deles fremdeles villig ut av et system som synes basert og tuftet på særfordeling.

"Gavepakkene" er oppfinnsomme. Og makteliten velter seg i luksus i sin egen verden, langt fra den virkelighet som almuen kjenner til. Slik har det alltid vært, og slik vil det sikkert alltid være.

Selv om det er på tide med ein gjønågong!

2 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Norge har tatt til seg mange sider ved afrikansk kultur som vi helst ikke skulle.

Korrupsjon og manglende samfunnsånd for eksempel.

Helge Samuelsen sa...

Dessverre "sykdommer" som rammer de fleste med makt. Og smiskingen for makt er kanskje det verste?