mandag, september 20, 2010

Penger og makt - del I


"Congress shall have the Power to Coin Money and Regulate the Value Thereof."

Dette var et viktig poeng for statsmennene som skrev Artikkel 1 i den amerikanske grunnloven. Når pengemengden reguleres etter behov, kan pengene gjøre den jobb de skal gjøre, nemlig å fungere som byttemiddel i økonomien. Pengene (i et fiat-pengesystem) har ikke i seg selv en verdi, men representerer de underliggende verdier som finnes/skapes i samfunnet. Tanken var at en stabil valuta var i alles interesse. Særinteresser tok imidlertid snart kontroll og gav retten til å skape penger til sentralbanken og tillot flertallsdiktaturet å manipulere pengemassen etter politiske behov.

Idet penger blir noe annet enn et rent og stabilt betalingsmiddel, blir de et middel til å overføre verdier til særinteresser. Og i verste fall blir de en del av et korrupt system som verdsetter spekulasjon og pengeplasseringer høyere enn reell verdiskapning. Det første er selvsagt ren utbytting satt i scene av en økonomisk elite, som skummer fløten av andres verdiskapning. Det andre er en økonomisk katastrofe fordi det reduserer den virkelige verdiskapning og får alle, inkludert politikere, til å søke stadig større pengevolum, uten at verdiskapningen øker. Istedet minker den i en endeløs selvødeleggende spiral av verdiflytting uten verdiskaping. Ofte uten at folk flest - eller den politiske elite - skjønner problemene. Den menneskelige intelligens og observasjonsevne er begrenset, og det er lett å tro at mer penger gir større velstand. Ofte er det motsatte tilfelle.

De få som skjønner problemet er som regel smarte nok til å tjene på det. Og derfor per definisjon uinteresserte i forandring. I fraksjonsbanksystemet skaper bankene penger ut av intet, og lar alle - inkludert staten - betale renter på disse fiktive verdiene. Av og til går bankene enda lenger.

Eksempelvis: I 1930 årene stanset bankene å låne ut penger. Dette som resultat av en uhemmet inflasjon og låneboom som resulterte i at bankene ikke lenger kunne dekke kravet til dekning gjennom gullreservene (noe som beviser at heller ikke en giret gullvaluta er stabil) I og med at det i fraksjonsbanksystemet alltid finnes mer lån enn penger i omløp, sugde bankene inn pengevolumet gjennom å ta inn rentene uten å gi tilsvarende lån. Resultatet var at det ble mindre penger i omløp, hele økonomien stanset opp, mange gikk konkurs, og bankene overtok enorme verdier i bedrifter, farmland og privat eiendom - reelle verdier i bytte mot fiktive penger som aldri hadde kostet bankene noe å lage.

Da andre verdenskrig brøt ut, begynte bankene å låne ut igjen, og depresjonen var over. Bankene som ikke ville låne penger til reell verdiskapning i fred var mer enn villige til å låne penger til å bygge våpen i krig. Pengevolumet økte, og økonomien bedret seg. Politikere var snare til å ta æren, noe som skjulte den egentlige årsaken. Resultatet av dette pyramidespillet er en gradvis - og av og til mindre gradvis - overføring av verdier til de som "låner" ut penger. Pengebaronene.

Systemet fungerer/tillates fordi politikere liker å bruke penger. Når de bruker mer enn de har, ber de sentralbanken om pengene i bytte mot løfter om å betale tilbake (Obligasjoner). Per definisjon skylder altså innbyggerne i landet da penger til banksystemet, og må betale renter. Dette trekkes inn gjennom skatten. Bruker staten for mye penger, må skattene økes. Ikke for å betale for godene direkte, men for å betale penger inn i banksystemet som renter. Med disse "gratispengene" er det ikke rart at finansnæringen kan tillate seg høye lønninger og bonuser.

Slik er den uhellige allianse stat/finans.

"Congress shall have the Power to Coin Money and Regulate the Value Thereof."

Dette kan - og bør - tolkes som at pengene bør trykkes under kontroll av folket - for folket - og for å balansere pengeverdien og fordele verdier rettferdig. Menneskelig natur nødvendiggjør imidlertid streng kontroll og forståelse blant folk flest for å unngå at kapital- og maktmiljøer manipulerer systemet til egen fordel.

Systemet idag er giret for å stimulere til spekulasjon og vekst, og for å overføre verdier fra de som skaper virkelige verdier til de som flytter penger. Dette er en viktigere faktor i samfunnet enn partipolitikk. Og bevisst eller ubevisst noe som ikke er del av allmennopplysningen.

9 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Amen

Anonym sa...

"Dette er en viktigere faktor i samfunnet enn partipolitikk. Og bevisst eller ubevisst ..."

Helt bevisst. garantert. Alle med makt ønsker å holde dette skjult for almennheten. De er nemlig meget glade i dette systemet. det er grunnlaget for ubegrenset makt og kontroll.

Helge Samuelsen sa...

Alt er taima og tilrettelagt. Vanens makt spiller jo også inn. Men fraksjonsbanksystemet er ikke eldre enn et par hundre år. Og det oppstod ved at gullsmeder ulovlig begynte å låne ut mer penger enn de hadde, fordi det var sjelden at noen sjekket om pengene hadde dekning!

Systemet er altså i utgangspunktet basert på juks og bedrag. Bortsett fra at det idag selvsagt er et lovlig bedrag.

Anonym sa...

"Det første er selvsagt ren utbytting satt i scene av en økonomisk elite, som skummer fløten av andres verdiskapning. Det andre er en økonomisk katastrofe"

Og vi har begge deler idag? Slik ser det ut for meg.

Helge Samuelsen sa...

Ja, vi har begge deler idag. Bukken og havresekken vey du. Da får bukken det som han vil.

Placebo sa...

Veldig godt innlegg! Det er flere ting som er interessant med det amerikanske sentralbanksystemet. For det første er store deler på private hender (Rockefellerne f.eks), for det andre er det ikke bare når politikerne har brukt mer enn de har at de må svare rent, det er alltid. The Fed utsteder en dollar til staten mot rente fra den første "seddel" som overføres. For å betale renten, må staten be The Fed om å utstede en ny dollar, også denne mot rente... Og her har du runddansen. Et system konstruert for kun å generere gjeld og renter. Det interessante er at den amerikanske stat ikke har mulighet til å bli gjeldsfri i forhold til sin "egen" sentralbank.

Helge Samuelsen sa...

Riktig, Placebo. Jeg prøver bare å holde ting litt oversiktlig :)

Gjeld er en integrert del av systemet, og overfører jevnlig verdier til banksystemet. Det "morsomme" er at denne gjelden aldri kan bli mindre! Noen har med andre ord bokstavelig talt funnet gåså som legger gullegget.

Jorunn sa...

I et innlegg på "Borger" på ABC startsiden står det at Den norske stat har 648 milliarder i gjeld.Er dette penger myndighetene har lånt av bankene for å kunne drive overbudspolitikk - i form at skatteleggelse eller sosiale ytelser,og som vi alle må betale renter av? Er påstanden om at myndighetene må låne penger av bankene for å få dem til å fungere bare en tom tilsnikelse?
Dessuten:Kan du forklare hvordan Hitler klarte å bruke militæropprustningen som et lokomotiv i den tyske økonomien? De pengene han hadde var jo verdt mindre enn papiret de var trykket på.

Helge Samuelsen sa...

Siden myndighetene ikke åpent sier hvorfor de gjør som de gjør, må andre spekulere. Men ved å bruke økonomisk teori, kan man ihvertfall få noen svar. Poenget er at uten gjeld reduseres pengemengden. Da får vi resesjon og krise. Med andre ord - samfunnets gjeldsgrad må kontinuerlig opp. Hvis ikke næringsliv eller private har ryggrad til å ta opp mer lån, må altså staten gjøre det. Jeg kan ikke se noen annen årsak til at Norge skulle ha statsgjeld som vi må betale renter på.

Og ja, dette er absolutt å bevisst leve over evne. Med en annen pengepolitikk ville veksten vært mye mindre og gradvis. Dog er det å redde bankene nærmest en konsekvens av valgt politikk, og bløffen er vel snarere at dette ikke sies rett ut.

Hitler forstod muligens dette spillet perfekt. Eller så handlet han bare på intuisjon. Jeg har ikke noen kilde tilgjengelig akkurat nå, men husker å ha lest i flere bøker at det Tredje Rike aldri hadde planer om å betale gjelden, fordi de i utgangspunktet planla krig. Hitler tenkte vel også at han kunne låne så mye penger han ville i utlandet, og så kansellere gjelden når han hadde erobret Europa. I hans øyne ville jo ingen kunne sette makt bak krav om tilbakebetaling.

Pengene til Hitler var gode nok, fordi så lenge han pøste dem ut i bygging av autobahn og krigsmateriell så vokste faktisk økonomien i takt med pengeinnsprøytingen. Evig vekst er derimot ikke mulig - men det var heller aldri planen at skulle skje.

Dog heller jeg mest til tanken om at det egentlig ikke var så godt planlagt. Poenget var at det KUNNE gjøres slik fordi pengesystemet nettopp er lett å manipulere av myndighetene. Jeg tror ærlig talt Nazistene egentlig ikke tenkte på hvordan situasjonen skulle løses. De tenkte nok at når de hersket over Europa ville alt løse seg på et eller annet vis.

Kanskje ville de ha tilegnet seg nok ressurser til at alt gikk i pluss uansett. Større pengemengde er bare et problem hvis den vokser raskere enn de tilgjengelige ressurser.