lørdag, januar 12, 2008

Støtt kampen mot overvåkning!

Datatilsynet har advart, Stavanger Aftenblad har advart, Bergens Tidende har advart, Dagbladet har advart - flere bloggere, kanskje først og fremst Vox Populi, den eminente bloggeren Knut Johansen, har advart - våre folkevalgte (minus Venstre) bryr seg ikke. Et nytt EU-direktiv legger opp til at all elektronisk kommunikasjon blir registrert.

Det heter:

I sine konklusioner af 19. december 2002 fremhæver
Rådet (retlige og indre anliggender), at den betydelige vækst
i de muligheder, der ligger i elektronisk kommunikation
har medført, at data vedrørende anvendelsen af elektronisk
kommunikation udgør et særdeles vigtigt og brugbart redskab
i forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning
af kriminalitet og strafbare handlinger, især
organiseret kriminalitet.

Derfor skal altså alle overvåkes. Tidligere Stasi ville vært overlykkelige over en slik mulighet. Tydeligvis synes flertallet av våre folkevalgte at slikt er både rett og rimelig. Redselen for terrorisme er tydeligvis så sterk at vi taper vår frihet frivillig i kampen. Personlig ser jeg imidlertid på overvåkingssamfunnet som en større trussel mot menneskeheten enn terrorisme.

Les mer hos Vox Populi, og skriv for all del under oppropet mot disse forordningene her.

Vil slike kampanjer ha effekt? Kanskje ikke. Men av og til bør vi minne våre folkevalgte om at de er våre representanter, ikke våre herskere.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det handler som du vet ikke om terrorfrykt Helge! Det hele bunner i elitens maktsyke! De skal ha full kontroll over bermen eller hva de kaller oss! Særlig vi som er så naiv at vi mener noe! Ingen andre en eliten skal mene noe om noe som helst. Dette har de kjmepet for så lenge og i dag har de fått muligheten! ingen tør vel protestere på kampen mot terror? Da er vi vel terrorister selv? Slik de farer frem i dag uten at noen med makt tør å si ifra vi bare fotsette! Alle telefonsamtaler og email skal nå lagres i store servere slik at myndighetene kan plassere deg på et åsted hvis de har behov for å rydde deg av veien! Det handler først og fremst om folk som mener noe om politikere eller byråkrater! Vi er farlige fordi folk kan finne ut gjennom oss hvordan systemet ikke fungerer! Det er farlig det!
Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Nå får vi amerikanske tilstander der overvåking gjøres for overvåkingens skyld. Akkurat som en innfører skatter på bakgrunn av klimafrykt innføres nå et system der enhver borger er antatt skyldig inntil det motsatte er bevist.

Maktsyke? Absolutt. I hvilken grad slikt vil misbrukes er ukjent, men sannsynligheten er stor for at det uansett blir en sovepute der virkelig politiarbeid blir enda mindre prioritert. Og med virkelig politiarbeid mener jeg beskyttelse av landets borgere - ikke landets politiske system...

HenrikWL sa...

Datalagringsdirektivet handler kun om samling og sikring av data. Ikke om økt overvåkning.

Alt du gjør i dagens elektroniske verden logges, og slik har det vært lenge. Hvordan ellers tror du at du får telefonregning? Og hvordan ellers tror du at f.eks. Blogspot "kjenner igjen" din maskin og logger deg på automatisk?

Når det er sagt, er jeg fortsatt skeptisk til Datalagringsdirektivet, da det å ha alt samlet på ett sted vitterligen gjør det lettere å analysere og misbruke.

Så for all del: skriv under på oppropet. Men vit hvorfor du gjør det.

Helge Samuelsen sa...

henrikwl,

Selvsagt vet jeg at vi legger etter oss elektroniske spor overalt i dagens samfunn! Nettopp derfor er det viktig å rette oppmerksomheten på den bagatellisering og snikende normalisering slike sentrale arkiv representerer.

Og nettopp når slike data blir lett tilgjengelig øker muligheten for at en blir fristet til å bruke dem. Som du jo forsåvidt er enig i.

Tenk også over en ting: Idet det eksisterer et arkiv som teoretisk kan manipuleres, så eksisterer ikke lenger noen sperre mot å fabrikkere bevis. En digital kopi = en original. Usannsynlig at slikt skjer her? Det er ikke poenget.

En annen sak er at det overhodet ikke var et problem (dog noe mer tidkrevende) for myndighetene å få utskrift av for eksempel telefonregninger og så videre lenge før den digitale revolusjon. Poenget idag er at slik informasjon representerer langt mer data enn før - uten at det dermed er sagt at denne økte datamengden i virkeligheten assisterer virkelig etterforskning. Det er for eksempel på det rene at idet bevisførsel baserer seg i større grad på elektroniske bevis - så er muligheten for forbrytere også til stede for å utnytte dette. "Mobiltelefon-alibi" er jo kjent i de fleste kriminelle miljø. Konsekvensene av identitetstyveri øker også proporsjonalt med hvordan en stoler på slike data alene. Det har også vist seg at sikkerheten på slike offentlige arkiv har vært langt fra god nok.

Jeg vet altså svært godt hvorfor jeg er mot et slikt arkiv.

I tillegg kan nevnes at vi i økende grad i dag også ser en etterforskning som baserer seg på elektroniske data - ikke skikkelig politiarbeide. Det blir klarere og klarere for hver dag som går for den som har kjennskap til polititekniske metoder. Dette er i seg selv en trussel mot individets rettsikkerhet - uavhengig av myndighetenes ønske om sikkerhet og rettferdighet.

Og idet en stat basert på slike prinsipper bikker over i mer totalitær retning (og det HAR skjedd før) - så er helvete løs.

En av de viktigste (om ikke DEN viktigste!) oppgaven til Milorg under okkupasjonen var faktisk å ØDELEGGE fysiske arkiv. Men det har vi visst glemt idag.