tirsdag, januar 29, 2008

Diktaturet forsterkes og videreføres

I prinsippet er det likegyldig for folk flest hvem som sitter på toppen i diktaturet - enten de er proforma valgt inn eller ei. Resultatet er det samme. Særinteresser innvilges fordeler selv i demokratier og virkeligheten er at alle systemer består av de som får fordeler og de som betaler for at andre skal få fordeler.

Virkeligheten er en kamp alle mot alle.

Den som trodde vi levde i en fair verden der fri konkurranse eksisterer og der rettferdighet styrer hvem som blir vinnere og tapere bør begynne på dop. Det gir sikkert like stor virkelighetsflukt som å tro på samfunnets propaganda.

NHO ønsker å bytte formueskatt med boligskatt. Logikken er enkel: Ved å overføre feite rikingers formueskatt over på samtlige boligeiere i landet kan de rikeste spare ti milliarder i samlet skattetrykk.

Det er gunstig for næringslivet.

Jeg skal fortelle hva som er enda gunstigere for næringslivet: Hva med å kreve nullskatt? Hva med å kreve at arbeidere i dette landet betaler skatten for de rike?

Det vil jo være enda gunstigere for næringslivet.

Og hvis noen må gå fra hus og hjem er det altså for et godt formål.

Mitt motsvar er: spis de rike og jag fagøkonomene til Bjørnøya. Kort og godt. Så kan en bare håpe på 100% beskatning av folk flest så hurtig som mulig slik at revolusjonen kommer før heller enn senere.

Mennesker er melkekyr i systemet. Du lever for at systemet skal puste. Du er ingenting. Du har ikke rett til et liv uten at du tilfører mest mulig verdier til samfunnet. Systemet er per definisjon et diktatur. Stem på hvem du vil. Det har intet å si. Du er fanget. For godt.

5 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Jo - jeg har hørt argumentasjonen før - Det er ingen menneskerett å ha boligen fritatt for beskatning.

Men er en standard bolig en luksusinvestering? En tror på julenissen hvis en tror ikke ti milliarder også må utjevnes over det store flertallet boliger.

Er en bolig arbeidende kapital? I så fall bør man kunne gjøre familien om til et aksjeselskap og unngå skatt fullstendig....

Formuesskatt betales ikke bare av de rike....

Det gjelder de fleste typer skatter. Er det et argument for mer skatter rent generelt?

Ønsker en å tvinge enda flere mennesker ut av boligmarkedet i Norge? Det er i så fall en god politikk for å skape sosial nød. La oss for all del ihvertfall være ærlige nok til å innføre blikkskurbyer.

Admiral_Gringo sa...

Det vokser blomster der du bor...i Soweto...det går pokker meg bra for plutokratiet nå om dagen.

Synd for oss vanlige folk da...men som du sa: Vi kreperer i kulden og regnet for en god sak...næringslivets profitt that is...

Helge Samuelsen sa...

Plutokrati er et godt navn på stoda - det er ingen tvil om at kapitalmiljøene betyr mer for utviklingen i samfunnet enn vanlige borgere/velgere.

På den annen side er store kapitalmiljøer eid av staten - som bruker demokratiet som argumentasjonsform for å presse igjennom politikk som ikke gagner andre enn de allerede etablerte maktmiljøene. Flertallsdiktatur er derfor slik jeg ser det også en god benevnelse. Bare flertallet lures til å gi plutokratene status quo, så er alt berre lekkert.

Samfunnet er i virkeligheten blitt absurd. Det faktum at politikere idag åpent innrømmer å kjøre saker taktisk i forhold til valg beviser at den demokratiske ide er steindød.

I nytalen derimot lever demokratiet (som symbol) i beste velgående.

Så er jo eneste balanse at vi faktisk har valg. Men som vi hører pønskes det stadig ut strategier for å få borgerne til å akseptere (eller ihvertfall tolerere) løsninger de egentlig ikke vil ha. Valgene - flertallet - blir da alibiet.

Anonym sa...

De har alltid kunnet stjele godteri fra barna, det var jo hele grunnen til at de gav oss pengesystemet, folket er som vanlig ikke vansklige å overtale.

sirlancelot.weblogg.no

Helge Samuelsen sa...

Nei, folket ser ikke gjennom tåkesløret. Er det blodtåke?