torsdag, november 08, 2007

Rapport fra fattig-Norge


Norge er et lutfattig land. Eller så lever vi over evne. Eller så bedriver vi en inkompetent økonomi. Eller så er det bare slik det blir av oljeøkonomi uavhengig av gode intensjoner og dyktighet uansett.

Sannsynligvis er alle punkter korrekte i større eller mindre grad. Helst større.

Strand kommune - en kommune som har fått sin del av vellykkede småbedrifter og til og med en håndfull større...med full sats på eiendomskatt - er på konkursens rand.

Det skorter ikke på penger. Vi har aldri hatt mer penger enn nå. Men pengene strekker bare ikke til.

En skylder på et altfor godt lønnsoppgjør. Og det er sikkert sant. I høykostlandet Norge blir lønnsoppgjørene gode. En pøser på med avgifter og skatter og oljeøkonomien brer seg som tyktflytende tjære utover økonomien og skaper friksjon snarere enn smørning.

Norge har tjærelunger. Kols i siste stadium. Men vi forstår det ikke ennå...

Som sagt - vi har aldri hatt mer penger. Alikevel blir det mer skatt og dårligere standard. I klartekst betyr det høyere press på lønninger ved neste lønnsoppgjør - hardere tider for lavtlønnede som ikke følger etter i lønnsgaloppen - hardere press på bedrifter som ikke har privilegiet å kunne definere sin inntekt ut i fra ønsker, men må forholde seg til markedet.

Rådmannen vil unngå oppsigelser i kommunen. Melk og frukt i barnehager skal bort. Spesialundervisning i skolen skal kuttes drastisk. SFO skal lukkes om sommeren. Ordningen med redusert betaling for funksjonshemmede i SFO skal reduseres. En stilling som logoped i PPT skal bort. Det blir færre timer til hjemmehjelp. Bemanningen ved kommunale dagsentre skal ned. Betalingssatsene i kulturskolen skal opp. Gatebelysning skal slås av. Og så videre...

Hva "og så videre" skal bety er ennå uvisst.

Jeg antar det skal kuttes litt i lønna til ordfører, rådmann og andre topper som også fikk en solid lønnsvekst... Og så kanskje blir det slutt på snittene på kommunemøtene.

Kødda! Selvsagt ikke. DE SVAKE BITER MINST OG ROPER LAVEST. Slik har det alltid vært og slik vil det alltid være. Etter at valg og gull og grønne skoger er råtnet på rot kommer virkeligheten frem. De svake skal alltid blø mest. Flertallsdiktaturet er ikke forskjellig fra andre diktatur på akkurat det punktet.

Det som uansett er sikkert, er at det fremdeles vil bli servert kald mat på gamlehjemmet. Egentlig bør de eldre være glad de ikke blir satt ut i skogen slik vi gjorde før i tiden. Vi er mer siviliserte nå, må vite.

I tillegg til denne forespeilede elendigheten er det slik at gjelden for kommunen selv etter kutt vokser. Hver innbygger i kommunen har "fått" en gjeld på 40 000 kroner i julegave av kommunen. I tillegg til ekstra skatt - hva det blir er ennå ikke godt å si. Vi får bare håpe at elendigheten ikke sprer seg fra fattigpakket til den gyldne middelklasse. For da står gjenvalg på spill for noen og hver. Nei, vi må anta at skikkelige folk blir spart.

Slike gutter og jenter vil gamle Norge ha. Vi styrer i skodda mot ukjent mål uten kart og kompass. Verdens beste land(TM) har milliarder på bok og investerer så svimlende beløp i olje-infrastrukturen at folk flest bare kan måpe av begeistring og beundring for hvor vakkert pengeberget er.

Over gjerdet altså. Der er gresset grønnest. Ikke her. Pengeberget gir ingen glede her. Men bare tanken på at det finnes varmer nok i vinter...kan kutte strømregninga av mindre...

Rådmannen håper som nevnt på å unngå oppsigelser i kommunen.

Jeg håper en tar til vettet og erklærer det nasjonale eksperimentet med oljeøkonomi som mislykket - erklærer det lokale resultatet som uakseptabelt - erklærer fristat og legger ned kommunen. Vi kan spare endel på det.

Så får det være hver mann og kvinne for seg selv. Titanic gikk i elva. Titanic kvelva...

6 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Makten fortsetter å dra nytte av illusjonen den har skapt.

Det ser ikke ut til å ha gått opp for noen at de på toppen ikke bør ha høyere lønn enn andre...

Nemo sa...

Mindre enn gjennomsnittet er egentlig en god ide...

Da får man inn de som ikke er karrieremennesker, de som kan forstå samfunnet slik det er, og som ikke lever i en boble høyt hevet over andre.

Da får man inn de entusiastiske med visjoner, med et kall om å drive god politikk - ikke bare de som er villige til å selge sjela si (og andres) for å klatre til topps.

Amos Keppler sa...

Helt enig, slevsagt. De på "toppen" bør tjene mindre. Og man bør utvikle et samfunn uten struktur eller maktstrukturer, fullstendig uten det.

Nemo sa...

Jeg er redd maktstrukturer vil ha en tendens til å eksistere uansett. Om ikke annet så under jorden.

Langt bedre å vingeklippe et "lovlig" system. Synes jeg.

Anonym sa...

Nei å Titanic kunne ikke synke! Den sank! Det kommer ikke antall fattige å gjøre i følge de som sitter på den rødgrønne gren! Alle har jo det så flott i landet som går så det suser?
Arve :o)

Nemo sa...

Men snart kommer jo månelandingen - så da går vel alt så meget bedre :O)