onsdag, november 07, 2007

Lønnshopp på Stortinget

Lønnskommisjonen, som skal være et uavhengig og uhildet organ for å fastsette topp-politikeres lønninger, foreslår lønnshopp på Stortinget. Kompisgjengen synes at de har "sakket akterut" i forhold til "grupper det er nærliggende å sammenlikne seg med".

Disse gruppene kan ikke finnes i Norge - da forslaget til lønnsøkning ligger over den gjennomsnittlige lønnsøkningen på berget. Jeg antar de sammenlikner seg med Bill Gates. I så fall har de jo helt rett.

Jeg synes det er flott at våre folkevalgte legger listen for lønnskrav i en moderne dyrtid. Alle bør kreve vesentlig høyere lønn slik at vi kan utkonkurrere oss selv og kompensere for skatteøkninger og høyere rente.

Da slutter sikkert isen å smelte også. Og sånn derre...

Jeg synes stortingspolitikernes lønn skulle spikres opp mot (men ikke være den samme) som minste lønnssikring i landet. Det ville automatisk gi levelige trygder. Med tid og stunder verdens høyeste, faktisk!

4 kommentarer:

Amos Keppler sa...

De burde hatt mindre, spesielt med tanke på den ypperlige jobben de gjør.

Theo sa...

Betaler vi ikke Stortingspolitikerne våre skikkelig, så er det fare for at de stikker til bedre betalte jobber i utlandet. [/sarkasme]

Nei, her burde prismekanismen brukes; Lønna fastsettes på bakgrunn av etterspørselen.

Helge Samuelsen sa...

"Ypperlig jobb" er god ironi. Ja, de er så ypperlige at jeg er sikker på at de selv synes de er verd hver krone de får!

theo,

Her kommer den store problemstillingen inn i bildet at det ikke kan dokumenteres at vi får de beste menneskene inn i politikken selv om vi betaler mye.

Snarere tvert imot - hvis en har utgangspunkt i demokratiet. da ønsker en nemlig tillitsvalgte/representanter.

Slik "demokratiet" har utviklet seg er det imidlertif blitt slik at vi har fått en gjeng med kontrollerende halv-psykopater som søker egen vinning i systemet. Det er en svært god oppskrift på å få et kvasi-demokrati der "representantene" fallbyr vakre ord og politikk for å sikre egen maktbase.

Dette er ikke demokrati. Selv om vi har blitt hjernevasket gjennom svært mange generasjoner til å tro at det er det, og at det er eneste riktige måten å gjøre det på.

Som et minimum av anstendighet - forutsatt at vi skal bruke "markedskrefter" til å velge ut politikere (og altså ikke stemmer), må vi sette ut alle partisystemer og verv på anbud ut i verden. Noe annet er jo bare tull i denne tankegangen.

Systemet idag er et parti-styre - ikke et folkestyre.

Ved å luke ut de som er i politikken for egen vinning vil vi automatisk få tilbake folkestyret - og så kan de som søker vinning gå inn i det private næringsliv - fordi de sikkert passer bedre inn der.

Helge Samuelsen sa...

Og theo - glemte jo nesten det viktigste...

"lønna fastsettes på bakgrunn av etterspørsel...???"

Ja, men en har jo satt ned en komite bestående av politikerkompiser for å "justere" lønningene.

Er det på bakgrunn av etterspørsel???

Bukken og havresekken er jo en klisje, men skal den brukes er det jo nettopp her.