onsdag, november 14, 2007

Mot strømmen...


Energibransjen fornekter seg ikke. For kort tid siden var det slik at vi hadde underskudd på energi i normalår, og spesiellt underkapasitet i midt-norge etter årevis med forsømmelse på utbyggingsektoren (eller inkompetanse vil kanskje andre kalle det - jeg ser det heller som politisk styrt krise) ...uansett, nå skal Norge redde Europas energisatsing. Vindmøller produserer som kjent ikke energi uten at det blåser.

Norske forbrukere skal nå sultefores med vannkraft i perioder med mye vind - fordi vannkraften skal ut av landet i perioder med lite vind. Greit nok - så får en nok et argument for hvorfor den norske vannkraften - verdens billigste kraft å produsere i utgangspunktet - skal være dyr. Vi redder verden. Eller ihvertfall EU. Og at vi - innbyggere i "verdens beste land"(TM) - tar regningen er jo selfølgelig. Vi tar jo de fleste regninger uten å mukke.

At minstepensjoner, minstelønninger og trygder må gå opp for å kompensere for økte basiskostnader tar vi som en selvfølge...at ikke skjer. Noen må jo bære byrden. Og det blir garantert ikke de mest velfødde.

Uansett. Mindre kjent er det at det fra skotsk side også planlegges. I utgangspunktet ønsker en å være fornuftig nok til å bygge ut kraft før en selger den. I motsetning til oss på andre siden av nordsjøen. En venter i Skottland med andre ord med å selge skinnet til bjørnen er skutt - ikke så i fornuftens høyborg - kiempernes fedreland. Her er det viktigere å skyte oss selv i foten.

Alex Salmond, Skottlands førsteminister, skal snakke med Jens Stoltenberg til neste år. Hva de kommer frem til vet selvsagt ikke jeg. Men antar at det ikke blir aktuellt å importere skotsk kraft til Norge med det første. Gudbedre, tenk hvis en mistet politisk kontroll med tilbud og etterspørsel!

I Skottland planlegger en til og med å redusere nettleien. Mon de ikke har forstått at første regel når det gjelder slikt er å flå kundene? Ellers blir de for godt vant, og her på berget kan slikt for eksempel føre til at vi kunne finne på å ønske å kjøpe skotsk kraft fremfor Godt Norsk. Alle vet at monopol skal utnyttes og vernes.

Får håpe ikke Jens gir Alex for mange ideer. For skottenes skyld.

2 kommentarer:

geirsan sa...

Meget gode poeng. Men har du et alternativ til den maktesløsheten du egentlig beskriver?
Du påpeker jo ganske så innlysende ting, men det store problemet er jo at den eneste måten vi kan reagere på ting er ved å bruke vår markedskraft, ikke vår demokratiske kraft...

Helge Samuelsen sa...

Geirsan,

Vel, det er jo nettopp poenget mitt. Vår markedskraft i forhold til Nordpool og det etablerte kraftsystemet er jo ikke-eksisterende på grunn av at kraftlevenrandørene vi kan velge fra alle er med i samme prisregime.

Løsningen bør jo være gitt ut i fra dette. Vi bør ha et reelt kraftmarked der kundene kan velge bort hele Nordpool. Jeg skulle faktisk betalt mer for strømmen bare for den gleden :O)

Hele det europeiske markedet er nærmest detaljstyrt. De som tjener på det er myndighetene og noen private aktører som er med på lasset og spar inn penger.

Istedet burde det selvsagt eksistert et reelt fritt marked der forurensende kraft er dyrere - og dermed vanskeligere å selge - mens forurensningsfri kraft er billigere. Det er det eneste som ifølge markedsteori vil få utbyggere (inkludert statlige) til å sette kapitalen sin i miljøvennlige prosjekter.

Idag har vi jo den paradoksale situasjonen at det land i verden som øker sine utslipp mest, Kina, har overskudd på CO2 kvoter - og gjør gode penger på det - samtidig som utslippene går opp. Kullkraft har aldri vært mer lønnsomt i Europa. Utslippsfri vannkraft prises med CO2 avgiftr, etc...

Du har rett i at dette er innlysende ting for deg og meg og svært mange andre. Men det er jo tydeligvis så absolutt ikke innlysende for våre myndigheter som legger opp til galskapen!

Derfor tror jeg slike selvfølgeligheter må ropes ut gang på gang til fornuften seirer!

:O)