torsdag, juni 21, 2007

Telenor bør flagge ut


Telenor bør flagge ut fordi det er en forutsetning for levelige forhold på telekommunikasjonsfronten i Norge.

Slike drastiske tiltak må iverksettes fordi staten som eier gir Telenor dramatiske fortrinn fremfor andre teletilbydere og makter ikke - eller har ikke vilje til - å fastsette rimelige like vilkår for konkurrerende virksomheter. Staten som eier betyr som alltid ren og skjær maktmisbruk.

Telenor har nylig trådt ut av NIX samarbeidet. For å tjene mer penger på sine monopoler. Det er ikke det verste. Det verste er at Telenor, ved informasjonssjef Arild S. Johannesen, så blatant avslører at deres holdninger styres 100% av mulighetene til maktmisbruk. Ikke til å forveksle med evnen til å tjene penger på fair konkurranse...

Jusprofessor Tim Wu definerer sammen med stort sett resten av verden nettnøytralitet slik:

- "Nettverksnøytralitet er best definert som et strukturelt prinsipp. Idéen er at et mest mulig offentlig informasjonsnettverk skal strebe etter å behandle innhold, nettsider og plattformer likt."

Telenor ved Arild S. Johannesen definerer nettnøytralitet slik:

- "Jeg har ingen definisjon på det akkurat nå, men det vi gjør er ikke et brudd på nettnøytraliteten slik vi ser på saken".

De har med andre ord ingen egen definisjon - men kan alikevel konkludere med at de ikke bryter noe de ikke kan definere. Alt er klart som blekk. Klart som gjørmevann. Klart som kloakk.

Som alltid så ender statlig eide superbedrifter opp som kvasimonopolisert mafia. Til tross for at samferdselsdepartementet egentlig ikke ville det slik...

En sterk eier sparker en ledelse som ikke spiller på lag. Vil det skje med Telenor?

Yeah, right!

Poenget er vel at de SPILLER på lag. Med AS Norge. Ikke å forveksle med nordmenn...

Moral og rettferdighet selges separat...

Besøk: Save the Internet.com

9 kommentarer:

Amos Keppler sa...

En venn av meg definerte telenor som norges største terroristorganisasjon. Nå jobber han for dem...

Helge Samuelsen sa...

Pengenes makt er stor... Sannheten er uansett at det er udyktige og komplett inkompetente politikere som legger føringen for at statseide selskaper skal få konkurransefortrinn. Rene mafiavirksomheten.

I så måte passer det jo fint at Telenor som representant for denne trenden også begynner å kreve beskyttelsespenger...

Amos Keppler sa...

Bedre (eller verre). Det er mafiavirksomhet. Det som blir kalt mafiavirksomhet er generelt sett verken verre eller bedre enn det etablerte økonomiske systemet. Det er simpelthen bare et ANNET økonomisk system.

Amos Keppler sa...

Med andre ord: Det er VERRE enn det som blir kalt mafiavirksomhet av etablerte myndigheter fordi det er støttet av etablerte myndigheter.

Helge Samuelsen sa...

Selvsagt. Statstøttet mafiavirksomhet er man mer eller mindre maktesløs mot. At hele det økonomiske systemet er et mafiasystem er jeg ikke helt enig i ... MEN jeg er ikke helt uenig heller.

Selvsagt er regelverket eller praksis på ingen måte rettferdig. Det favoriserer visse grupper på bekostning av andre. Jeg legger imidlertid skylden på det politiske systemet snarere enn ølonomi generelt.

Iskwew sa...

De skulle selvsagt ha skilt ut nettdelen av Telenor da de privatiserte.

Helge Samuelsen sa...

Iskwew,

Helt enig. Men man kan jo undre seg over om ikke statlig eierskap i enkelte foretak bevisst eller ubevisst gir forskjellige regjeringer ønske om samtidig å sikre rammevilkårene til disse selskapene på best mulig måte - gjennom å passe på at de har mest mulig særfordeler intakt.

Monopolsituasjoner på infrastruktur må uansett anses som uheldig så lenge særfordeler er inne i bildet.

solagutten sa...

telenor er for stor og prøver å beste hva du og skal se på nettet Norge et frit land haha det er frit så lenge vi sier ja til alt som staten sier er bra for os men hvist jeg ikker gjør det så får jeg mer skatter hilsen solagutten

Helge Samuelsen sa...

gutten,

Grei oppsummering det :O)