torsdag, juni 07, 2007

Bøtenivået stinker


Norge er et rikt land. Kanskje er det derfor bøtenivået er så høyt som det er. Mye vil ha mer.

Pengeflommen er blitt vår avgud, og alt kan måles i penger.

I tillegg tror vi at vi er verdens mest rettferdige og likeverdige samfunn. Vi snakker sågar om å eksportere vårt selvforherligede selvbilde. Gi at resten av verden avslører oss før det skjer!

Sannheten er at vi driver rovdrift både på mennesker og natur. Sannheten er at vi fører en politikk som nådeløst øker forskjellene i samfunnet. All statistikk viser det.

Forskjeller er ok. Mennesker vil aldri bli like. Det kriminelle, slik jeg ser det, er når noen mennesker blir favorisert fremfor andre av en statsmakt. Det forkvaklede og dobbeltmoralske i denne strategien kommer sjelden bedre til uttrykk enn gjennom vårt rettsvesen. Som aldri har - og sannsynligvis aldri vil - ha noe med rettferdighet å gjøre.

Den moderne strategi er å kreve inn bøter istedet for andre typer straff. Brilliant strategi, som faktisk lønner seg. Bønnetellerne i systemet må være fra seg av ekstase. De driver god business på statens vegne! For det er det det er. Business. I det straffesystemet skal ha inntjening blir incentivene til å kreve inn bøter - høye bøter - stadig større. AS Norge driver som vanlig etter forretningsmessige prinsipper og misbruker sin monopolsituasjon som statsmakt. Bøter gir som kjent den lovgivende makt (stortinget) og den utøvende makt (regjeringen) mulighet til å omgå den dømmende makt (domstolene).

Og selvsagt er slik bøtepraksis - i likhet med resten av det generelle avgiftsnivået - en gavepakke til de priviligerte og rikeste. De kan i prinsippet gi blaffen i bøtene, fordi de ikke svir - mens hvermansen blir pisket kraftig på pungen. Det nye adelssamfunnet omfatter også forfordeling av lov og rett. Opp alle jordens bundne treller - for friheten er en bløff.

Folkesuverenitetsprinsippet har blitt misbrukt over alle støvelskafter. At makten i prinsippet er gitt av folket gir intet mindretall rett til å misbruke denne makten. Enhver regjering, selv i flertall, representerer uansett som regel et mindretall i befolkningen. Selv i et tilfelle der en regjering er støttet av et flertall av befolkningen, gir det ingen rett til å misbruke sin makt utover det sunn fornuft kan akseptere. Med mindre en ønsker fascisme eller nasjonalsosialisme.

På trappene ligger nå forslag om kr. 2000 i bot for tomgangskjøring. Fontenebading gir allerede hele 6000 kroner i bot. Fra før av har vi latterlig høyt bøtenivå. Bøtene er så god business at det generelle nivået har økt med 320% fra 1990 til idag. Og trenden fortsetter med uforminsket styrke. Snart kommer nok bøter for å bruke strøm unødvendig. 5000 i bot for å glemme å slå av lyset på do? Gratis tips til regjeringen (forhåpentligvis går de for langt en eller annen gang...ikke det, det norske folk er sykelig servile, så dette ville nok desverre også bli godtatt)

Denne politikken har gått for langt. Selv politiet mener bøtenivået ikke lenger moralsk kan forsvares. Storting og regjering kjører imidlertid på som villmenn og - kvinner. Her er det profitt!

Prinsipielle betenkeligheter betyr ingenting for kremmerne i AS Norge.

Personlig foreslår jeg en bot på kr. 500 000 per år til alle stortingspolitikere som fortsetter å godta at Norge pumper opp mer karbonbaserte energiråstoffer fra nordsjøen. Newsflash: dette forurenser mer enn tomgangskjøring.

Selvsagt har jeg "glemt" hovedprinsippet om at de store går fri mens de små skal flås.


Illustrasjon: Greed and envy, Nate Williams (C) 2007

4 kommentarer:

R2K sa...

: )

Helge Samuelsen sa...

Holy moly, du er rask :O)

Theo sa...

Husker en historie i fra lokalavisen; Et arrangement som trakk til seg gjester fra utenbys, til idrettshallen hvor evenementet gikk av stabelen.

De kommunale parkeringsvaktene var tilstede i fullt monn, og plastret bøter på alle de bilene som ikke fikk plass på p-plassene, og derfor parkerte litt 'ureglementert'.

Lokalavisen spurte; "Er ikke dette litt ufint mot de utenbys gjestene?"
Nei, parkeringsetaten forsvarte seg; "Mange parkerte slik at ambulanser og brannbiler ikke ville ha kommet frem, hvis nødvendig. Derfor fikk de bot."

Ingen ambulanser eller brannbiler var nødvendige den kvelden, men jeg tviler veldig sterkt på om alle disse bøtene ville ha gjort det lettere for dem å komme seg frem, skulle det blitt behov.

Borttauing, ikke bot, var det som skulle vært utferdiget. Men det blir jo mindre penger av slikt.

Helge Samuelsen sa...

Som du sier, bøter er mest lønnsomt.

Et annet eksempel er fra en nabokommune her. Endel hytteeiere hadde bygd ulovlige terrasser, boder osv. At det reageres er jo greit. Imidlertid avslører en uttalelse fra kommunen hvor problemet ligger i deres øyne.

-"Ved at det ikke kom inn søknader, mistet kommunen inntekter, og det må dekkes inn ved bøter".

Problemet ligger i at kommunen i utgangspunktet ser på en byggesøknad som mulighet for ekstra inntekt, og det samme gjelder altså straffereaksjoner.

I ditt eksempel nevner du ikke om arrangøren av evenementet var kommunen, Theo - hvis så er tilfelle gjør de først slapt arbeid ved å ikke tilrettelegge nok parkeringsplasser, subsidiært tillater de et evenement uten å kontrollere at nødvendige parkeringsplasser er stillet til rådighet fra arrangør. Selv om de tydeligvis i alle tilfeller har FORUTSETT at her blir det problemer.

Det jeg savner i dette landet er litt service, litt glimt i øyet og litt fokus på å tjene penger ved å tilby varer eller tjenester - ikke ved å utnytte enhver sjanse til å tjene på straff eller påbud.

Forslag a la mulighet til å kreve betaling fra parkeringsplasser på privat grunn og fra kjøpesentre føyer seg inn i en lang rekke overtramp i denne genren. Det verste av alt - det kan se ut som om respekten for loven og styre og stell går proporsjonalt ned ved slikt maktmisbruk.

Dessuten forsvinner incentivene til å henstille til lovlydighet når en taper penger på det! Min erfaring er at når en anmelder mindre forbrytelser - så bryr politiet seg ikke. Når det gjelder små overtramp som har potensiale for å utløse bøter - så er interessen stor!