tirsdag, juni 19, 2007

Nordmenn er teite!


Flertallet av nordmenn er tilsynelatende totalt og sannsynligvis uhelbredelig teite. Konklusjonen kom jeg til da jeg leste følgende artikkel angående en undersøkelse om bensinprisen. I en spørreundersøkelse ønsker 41,3% en bensinpris på 18 kroner fremfor de 24,3% som istedet ville legge ned et aluminiumsverk - mot 34,5% som ikke hadde noen bestemt oppfatning. Tiltakene ville ha omtrent lik klimaeffekt. (At totalen blir 100,1% tillegges dumhet i dagspressen, ikke nordmenn generelt)

Og her ser vi at klimagalskapen er kommet for å bli. Spørsmålet er nemlig totalt intetsigende. Det er IKKE gitt at drivstoffbruken går ned med høyere pris - bare at leveomkostningene går opp. Det er ikke gitt at en bensinpris på 18 kroner literen redder arbeidsplasser - snarere tvert imot - transportbransjen vil gå dukken, absolutt alt som behøver å transporteres, fra dagligvarer til håndtverkere - vil gå vesentlig opp i pris. Sannsynligvis koster en slik ordning samfunnet mer enn et aluminiumsverk (og de flagger jo etterhvert ut uansett med det kostnadsnivået vi allerede har - dessuten, utflagget forurensing er fremdeles forurensing).

Skatteinntektene for staten blir imidlertid astronomiske. Den Norske Stat A/S får orgasme hver gang en ny milliard tikker inn.

Organisasjoner som Framtiden i våre hender og Norges naturvernforbund tar denne undersøkelsen som en seier. Istedet skulle de ha forstått at de er statens nyttige idioter som går i bresjen for den totalt åndssvake teorien om at økte avgifter gir mindre forbruk.

All erfaring fra de siste ti år peker på det motsatte - men det faktum overser en lett så lenge det er penger å tjene.

Regjeringen vil at alle andre skal ta miljøstøyten - slik at de får mer klingende mynt inn i statskassen. Forskjellen fra middelalderens føydalsamfunns utnyttelse av almuen er minimal - nå bruker en bare andre skinnargumenter. Sjakkspillet mellom herskerene og borgerene er som før...

Statoil skal ikke elektrisifisere sine installasjoner - Norge skal ikke satse på alternativ energi - olje og gassbrønnene i nordsjøen skal fortsette å spy ut sin gift. ALL TILGJENGELIG OLJE OG GASS SKAL OPP OG SKAL BRUKES - det skal bare koste mer. Og vi tar regningen.

Nordmenn er idioter fordi de ennå ikke har forstått at en enhet fossilt drivstoff gir samme mengde utslipp Co2 når den forbrennes uavhengig av alle andre faktorer. Det er en fysisk lov. Med andre ord - klimakvoter - mer drivstoffgjerrige biler - veiprising - bompenger - ingenting betyr en dritt så lenge ALT SKAL BRENNES OPP. Vi forurenser ikke mindre, vi kjøper oss bare noen få år ekstra til å slippe ut samme mengde dritt - totalt irrelevant i den store sammenhengen.

Med klimakvoter og generell prisstigning på drivstoff (med tilhørende lønnsøkninger) fortsetter vi i realiteten som før utslippsmessig. Eneste forskjellen er at vi kjører økonomien opp i et hjørne hvor den er avhengig av statens bruk av olje og avgifts-dop. Når krakket kommer - kommer det med andre ord for full tyngde.

Dagens politikere og miljøaktivister er samfunnsfiender. Men slik må det jo bli med idioter som stemmekveg. Mekanismen som er i sving har imidlertid lite eller ingenting å gjøre med energipolitikk - det dreier seg om maktpolitikk. I så henseende har ingen herskere noensinne tidligere hatt ansvar for fremtiden - bare sin egen lommebok og velferd. Verden pleier å gå videre TIL TROSS FOR slike tilstander. Slikt kalles revolusjon. Ulempen er at vi idag er for passiviserte - for selvgode i vårt brød og sirkus-samfunn - til å ønske forandringer.

Husk at Staten - og dens elite - alltid har seg selv først i tankene. Som den eminente tenker Murray N. Rothbard engang sa:

"Since … the existence of any State regime rests on public opinion, it becomes important for the State to engineer that opinion with the aid of the professional opinion-moulding group: the intellectuals. This cozy coalition benefits the State rulers — kings, nobles, political parties, whatever — because the public is persuaded to obey the king or State; the intellectuals benefit from a share in the tax revenue, plus their 'market' being guaranteed by the government."

På tide å avsløre bløffen før det er for sent?

Tillegg: Byfolk er tydeligvis teitere enn bygdefolket - skyldes det økt "sirkus" effekt og større lommebok? Eller økt miljøskade på grunn av nærheten til politisk retorikk og forurensing?

15 kommentarer:

Ørjan Hillestad sa...

jeg er uhelbredelig teit, så langt følger jeg deg.

Dessuten er jeg enig i at all oljen kommer til å bli brukt før eller siden. MEN. Det betyr ikke at all CO2-en som er bundet i oljen skal ut i atmosfæren. En løsning er oljekraftverk som sender CO2 tilbake under havoverflaten. For å få bygd disse og andre CO2-frie løsninger trenger vi tid, i løpet av den tiden er det fint om vi bruker lite olje, og da ER det et effektivt middel å øke prisen.

At folk kjøper like mye av en vare uansett hvor dyr den er, er en økonomisk teori jeg syns du skal prøve å få nobelprisen for. Den er fullstendig revolusjonerende, og i mine øyne riv ruskende gal, men du er jo mye smartere enn oss andre.men. jeg er ikke skker på om bellona og natur og ungdom, som du linker til, er helt på linje med deg her.

Helge Samuelsen sa...

Det var godt at jeg klarte å provosere deg ørlite Ørjan! Det var meningen.

Å finne ut at en vare blir kjøpt like mye (nesten) uavhengig av pris er desverre umulig å få nobelprisen for. Slikt er allerede kjent, og henger sammen med begrepet priselastisitet. Nærmere bestemt uelastisk etterspørsel. Et krasj-kurs i økonomi rydder nok opp i den misforståelsen at slikt er banebrytende tenkning fra min side. Til og med Wikipedia har en sak om emnet, men den finner du sikkert selv.

Dessuten viser empiriske undersøkelser at slikt ER det i forhold til bensinpris. Desverre.

Så den nobelprisen kan jeg se langt etter.

Hverken Bellona eller Natur og Ungdom er nødvendigvis enige med meg i dette, det er kanskje litt av poenget mitt i innlegget? At jeg har lenker til dem betyr at de er en ressurs for informasjon - ikke at jeg alltid er enige med dem. Slik bås-tenkning hører ikke hjemme i min verden.

Du vil se at jeg har lenker for eksempel til andre bloggere også - bloggere som jeg er absolutt uenig med til tider - uten at det gjør at jeg ikke ønsker å lese deres ofte gode innlegg. Jeg lenker for eksempel både til Høirefolk og Sv'ere.

Takk for anerkjennelsen av at jeg er mye smartere enn alle andre. Selvsagt ser jeg ironien her - og faste lesere av kompromissløse meninger ville forlengst ha sett at en slik ironi selvsagt er tilstede også fra min side.

Ha en god sommer! (uten ironi denne gang)

:O)

Tillegg:

Co2 rensing har vel strengt tatt ingenting med bilkjøring å gjøre?

Angående Bellona: - "Den store forskjellen mellom by og land viser at en mye høyere bensinavgift er et dårlig virkemiddel. Vi må nå klimamålene på en sosialt akseptabel måte, sier Marius Holm, nestleder i miljøstiftelsen Bellona."

Bellona er faktisk rasjonelle - i motsetning til mange andre - og har både min sympati og støtte i de fleste saker.

Amos Keppler sa...

Min mening er at bensinprisen godt kunne vært 18 kroner literen. Det mente jeg når jeg kjørte bil, og prisen var langt lavere enn nå, og det mener jeg fortsatt.

Men det er jo uansett ikke viktig, som du ganske riktig påpeker. Poenget er at det ikke vil ha noen virkning på drivhuseffekten, noe osm heller ikke er meningen fra myndighetenes side. Poenget er kontroll. Både private og offentlige myndigheter har i veldig lang tid (i flere tusen år) brukt slik virkemidler til å lettere kontrollere folk.

Helge Samuelsen sa...

nettopp, Amos.

Faktisk så er den reelle prisen på bensin og diesel sikkert oppe i flere hundre kroner literen hvis en tar hensyn til alle konsekvenser - også fremtidige - ved bruken av denne energikilden.

Med andre ord - det lønner seg sannsynligvis ikke i lengden å bruke denne energikilden overhodet.

Det som opprører meg er at ingenting blir gjort for å iverksette bruk av andre energikilder, mens hele belastningen blir lagt på enkeltbrukere med staten som den store vinneren.

Kaksene går uansett fri - de har råd til både 18 og 20 kroner literen. Og i Oljeriket Norge er det altfor mange kakser. DET er et større miljøproblem enn bilkjøring. Lavtlønnede i Norge sliter allerede med bilholdet - middelklassen kjører omkring i gamle biler. Slikt er ikke akseptabelt ut i fra både miljø og sosiale hensyn.

Staten, og kapitalen, burde være taperen i et system som ikke har bærekraft. Da hadde løsningene kommet nesten over natten! Slik det er nå blir "miljøsatsingen" bare en ny brikke i maktapparatets "verktøykasse".

Personlig ville jeg gjerne kjørt en hydrogenbil - men...det finnes ikke en eneste pumpe for hydrogen i mitt fylke! Med andre ord - folk flest er bundet til teknologi som forurenser.

(En må mer eller mindre emigrere til California for å KUNNE kjøre miljøvennlig)

At myndighetene utnytter dette er feil. At vi som nasjon er AVHENGIGE av petroleumsprodukter er lederskapets feil.

Anonym sa...

staten tar 70 % av bensin og disel når du fyller tanken så husk at du gir penger til mafian NORGE

Helge Samuelsen sa...

Vel, staten Norge har ihvertfall funnet ut at å ha monopol på avgifter kan brukes i forretningsmessig øyemed :O)

Jassmonsteret sa...

Jammen, det er jo billig transport (ok høye lønninger) som gjør at vi sender fisk til bearbeidelse i Kina og tilbake til Norge igjen.

Men det var et særs godt poeng! Det blir ikke mindre bensin brukt fordi at den koster mer, for alt skal jo brennes uansett! har jeg aldrig tenkt på før.

Helge Samuelsen sa...

jeg tok opp denne problemstillingen også i følgende innlegg:

http://tripletau.blogspot.com/2007/09/drivhusgasser-for-dummies.html

Litt av poenget er at det ikke nytter å betale mer for en vare hvis en faktisk forbruker like mye uansett. Vi har noe som heter priselastisitet og vi har noe som heter lønnsoppgjør som i stor grad er basert på generell prisstigning...

En annen ting er at selv om utslippene går ned noe et sted, så har de en tendens til å gå opp et annet sted. Norge er jo faktisk avhengig av import, så å tro at utslippene i produksjonsland og ved transport går ned med avgifter ilagt her hjemme er i seg selv relativt "teit".

En løsning er å slutte å importere, og å slutte å forbruke energi. Lite gjennomførbart.

I virkelighetens verden er det jo uansett slik at all olje tilgjengelig (produsert) faktisk blir oppbrukt. Det vi ikke bruker selv, eksporterer vi jo (og det er mesteparten uansett). Så et fall i bruk av for eksempel bensin innenlands fører til en av alternativene:

a) StatoilHydro kaster bensinen.

b) StatoilHydro selger den til andre.

Gjett hvilket alternativ som velges :)

CO2 har også lang levetid i atmosfæren, så om vi reduserer utslippene med en prosent (I virkeligheten går de opp - så vi klarer ikke det engang), så har det ingen effekt over tid.

Det er en ubehagelig sannhet.

Jassmonsteret sa...

Jeg tenkte ikke på "utslippet" ved transport eller ved noe i det hele tatt, men når det blir dyrere med olje, blir automatisk transport dyrere, og maten også, pga. kunstgjødsel osv.

Og da blir det opprør. Om man øker bensinprisen i Norge, vil mange finne måter å bruke mindre bensin på, men det har ikke noe å si, som du sa. Flertallet vil klage, da, selvfølgelig.

c)StatoilHydro lar oljen/gazzen ligge på bunnen. Jeg begynner nå å se hva NUerne mente. Men ifølge deg så skjer det ikke. Hm.

Og geotermenergi virker spennende..

Jassmonsteret sa...

Jeg synes likevel at det er teit det der med eksport/import av egen fisk via Kina.

Helge Samuelsen sa...

Ja, å la oljen ligge er faktisk smart, også fra et teoretisk økonomisk synspunkt:

* Ingen oljeproduserende land er i dag istand til å øke tilbudet synderlig. Saudi-Arabias største oljefelt, Ghawar, er i dårlig teknisk stand, og produksjonen kan neppe økes. Mexicos Cantarell-felt har nådd toppen og produksjonen synker. Det eneste store oljefeltet som er funnet i verden på 30 år, (Kazakstan) kommer ikke i full drift før i 2011.

* Kina etterspør enorme oljemengder til sine strategiske oljelagre, noen er ferdig bygget, andre under bygging. Bilparken der og i India dobles hvert fjerde år.

* Flere av Opec-landene har store innenlandske prosjekter. Venezuela ønsker å bygge opp et nytt samfunn, det krever store investeringer. Saudi-Arabia har en av verdens raskest voksende befolkninger. Statsgjelden ligger på to årlige statsbudsjetter, man trenger hver dollar for å klare gjeldsbetjening og massiv infrastrukturutbygging som den planlagte King Abdullah City.

* Utvinningen av olje har nådd toppen (mer enn 50 prosent av reservene utvunnet) i nesten alle land. Bare Venezuela og Canada når toppen etter 2020, alle andre oljeproduserende land vil da ha utvunnet mer enn 50 prosent.

Så prisen går bare en vei, oppover. BI-logikk tilsier da at det svarer seg å selge senere. Problemet er bare at virkeligheten er annerledes. Ved mindre produksjon stiger prisen ytterligere, og det vil gå opp for verden at oljealderen faktisk er over snart.

DA kommer alternativene, og det vet oljebransjen. Da vil "ingen" ha olje eller gass lenger, og prisene synker! Paradoksalt delvis på grunn av høye CO2 avgifter og kvotehandel - som rett og slett bidrar til å gjøre forbruk av denne typen energi for dyr. Som gjør den enda mindre attraktiv så lenge det finnes reelle alternativer.

Men det var det med alternativer da. En satsing der fortoner seg sikkert som å sage over den gren vi sitter på for de som allerede har investert i bransjen.

Det blir ikke lønnsomt å drifte nordsjøen lenger, og hundrevis av milliarder som er investert i infrastruktur der blir verdiløs.

Da er det langt smartere å gradvis øke avgifter slik at de går inn i generell prisstigning (noe som også betyr null effekt), "leke" at vi gjør noe. Og så fortsette å tjene inn penger på det eksisterende system.

En overgang til ny teknologi åpner for nye aktører (med mindre Ap-mafiaen skaper nye monopoler), alt bli mer usikkert for eksisterende kapital/maktmiljøer, og DET er grunnen til at vi har en strategi som går på å tyne ut de siste rester av oljealderen, uavhengig av reelle samfunnsmessige kostnader. Og uavhengig av at de fleste politiske parti i tanke - om ikke i handling - er for "bærekraftig utvikling". Og fred på jorden og slikt.

Tror ihvertfall jeg.

Helge Samuelsen sa...

En annen sak er at sjøtransport forurenser mer enn alle verdens biler til sammen. Og store båter er faktisk godt egnet til å bruke hydrogen (null utslipp) som drivstoff.

Men politisk "miljøvern" er jo noe annet enn virkelig miljøvern, og det må vi sikkert leve med, desverre.

Forøvrig finner jeg det komisk - dog absolutt symbolsk riktig at Jens Stoltenberg fremdeles fyrer som en galning med oljefyr i disse dager.

Helge Samuelsen sa...

Og - siden jeg først er i gang, så kan jeg kommentere at hvis vi hadde tatt ut MINDRE olje - så ville riktignok oljefondet vokst saktere - men dette er fiktive penger (for oss) så lenge de ikke brukes - og brukes de, skaper de inflasjon som tusan.

Men, altså - fagøkonomene er temmelig enige i at mindre aktivitet i oljebransjen ville skapt mindre press i økonomien. Som ville gitt pengene våre mer verdi. Som ville gitt oss mer spillerom på offentlige budsjetter UTEN å øke faktisk pengebruk. (Tre ønsker på en gang?)

Og DA mener BI-gutta at vi kunne hatt råd til å satse på infrastrukturen i landet, istedenfor i nordsjøen.

Så slik er altså bakvendtlandet. Rikdom gir fattigdom og armod på investeringssiden. Og gjør at vi ikke har råd til slikt vi kunne ta oss råd til selv før vi fant olje. Veier og sykehus og slikt. Og skoler som ikke dreper barna med dårlig innemiljø.

Curses.

Helge Samuelsen sa...

Og, for ordens skyld. Noe av tankene her er opprinnelig ført i pennen av høyskolelektor Dag Tangen, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI.

Det med "konspirasjonen" er min egen ide :)

Jassmonsteret sa...

Ja, da skal jeg ta en titt på hva han har skrevet..