onsdag, juni 20, 2007

Bjarne slår knock out på alle!


Bjarne Håkon Hanssen er en skikkelig tøffing. En hardhaus uten like. En barsking med ekte viking-aner. Han gir ingen pardong. Han sparker dem som ligger nede. I god gammel norsk ånd. Brukseffekten av syke eller skadde mennesker er liten - de behandles dermed tilsvarende. Uten respekt. Nådeløst.

I lengre tid har det kommet frem medisinsk kunnskap om at kjemikalie-eksponering på arbeidsplassen er en av de viktigste helseutfordringene vi står overfor i det moderne gift-samfunnet. Bjarne er imidlertid knallhard. Slike data skal overhodet ikke komme de eksponerte til gode. Vanntette bevis må foreligge i hvert enkelttilfelle. Slik at de syke må ta en mangeårig kamp mot systemet individuellt - slik at erfaringer på generellt grunnlag i disse sakene ikke skal komme noen til gode - slik at flest mulig gir opp - på grunn av økonomi eller ren utmattelse.

For det skal en enorm styrke til for å kjempe mot overmakten. Det vet Bjarne. For han representerer overmakten.

- "En lemping av lovens krav til bevis i enkelttilfeller eller for enkelte grupper vil føre til en uklar rettstilstand og svekke forutsigbarheten for aktørene i yrkesskadeordningen", sier Bjarne. Selvsagt svekker det forutsigbarheten ved at helsevesenets utstøtte grupper kunne komme til å bli tatt inn i varmen og få den anerkjennelse som de faktisk fortjener. Forutsigbarheten til nå er jo nettopp i statens favør. Host opp bevis i saker der bevis sjelden eller aldri kan eksistere - eller hold kjeft og dø.

Joda, Bjarne Håkon er Mannen. Han er nådeløs. Selv om staten i ytterste konsekvens er arbeidsgiver til nordsjøarbeidere, kommer det ikke på tale å ta ansvar. Tøffe Menn tar ikke ansvar, mener sikkert Bjarne.

På 50 og 60 tallet fikk steinhuggere steinlunge på grunn av at bruken av trykkluftbor skapte vesentlig større støvmengde enn før. Effektiviteten økte. Legene sa steinhuggerne ikke var syke når de rapporterte symptomer. Bare psykosomatisk. Kom deg på jobb!, sa legene. Da de ble omkring 50 døde de... Steinhuggerne altså, ikke legene. Legene fikk lønnsøkning. Sikkert ikke på grunn av steinhuggerne - men antakelig fordi legene hadde en så viktig og samfunnsnyttig jobb. Det hadde ikke steinhuggerne. De var som sagt døde.

Etter at steinhuggerne hadde dødd, fant legene ut at de HADDE vært syke. Av steinlunge. Legene fikk mye skryt for å finne ut det. Og det er jo rimelig.

Tannlegeassistentene ble heller ikke syke av å håndtere kvikksølv. Alle visste jo at kvikksølv var ufarlig? Helt til legene fant ut at kvikksølv var farlig, og ikke en eneste lege ville ha håndtert kvikksølv uten hansker og skikkelig avtrekk. Staten ble litt sur på legene da, fordi en da måtte innrømme at en hel yrkesgruppe hadde helseproblemer. Heldigvis for staten tok det over 30 år før slik kunnskap ble akseptert.

Nordsjødykkerne var med og åpnet opp for oljeeventyret. Mange ble skadd. Var staten sitt ansvar bevisst? Du har nok allerede gjettet at svaret er nei. Staten tar aldri ansvar hvis den ikke MÅ. Staten kontrollerer helsevesenet og trygdevesenet og advokatvesenet og alle andre vesen og har så mange penger at de ikke TRENGER å ta ansvar.

Eksemplene er mange. For mange. Nylig kom det frem at det i Norge - kjernesunne Norge - dør 800 mennesker hvert år bare på grunn av kjemisk eksponering på arbeidsplassen. Mange av disse tilbringer siste del av sitt liv til å kjempe mot et trygdesystem og helsevesen som forlanger harde BEVIS - selv om det i de fleste tilfeller ikke KAN fremlegges annet enn sannsynligheter i slike saker.

Tro nå endelig ikke at det bare er angående helseproblemer at Norge er nådeløst. Vi liker penger så godt at vi helst ikke gir dem fra oss. Skammen over hvordan blant annet Jødene ble behandlet etter krigen er nok glemt av de fleste. Og tiden leger som kjent alle sår. Hva er verdighet og rettferdighet verdt?

Krigsseilerne er et kapittel for seg. De var med på å vinne krigen for de allierte, men overskuddet av deres innsats gikk i lommene på offentligheten og rederne. Staten kjempet IMOT at de skulle få ta del av overskuddet av virksomheten som et ledd i en pensjonsavtale. Senest i 2006 besluttet Stortingets Justiskomite at krigsseilere som hadde sittet i fangenskap i Afrika IKKE skulle få erstatning. En sparte noen glansbilder der. Alle monner drar. Et av kronargumentene i den generelle høring om krigspensjon eller erstatning for krigsseilere umiddelbart etter krigen var hensynet til individuell bevisførsel. Intet er nytt under solen.

Krigsseilerforbundet ble til og med i 1997 avkrevd en halv million kroner for katalogisering av sine arkiver ved donasjon til Riksarkivet. Pinlig? Smart? Gråte eller le?

Verden står på stedet hvil, og Nådeløse Bjarne er med andre ord i godt selskap og hevder en god norsk tradisjon i sitt daglige virke. Mitt eneste spørsmål er: Sover du godt om natten Bjarne Håkon? Eller er det tross alt en liten samvittighet som på Pinnochio vis hvisker deg i øret? Eller er du...helt Rambo?

5 kommentarer:

Amos Keppler sa...

I en verden av eksperter på nådeløshet er Betong Bjarne blant de fremste.

Erik Strand sa...

Listen over alle som har sett den norske stat fra sin mindre sympatiske side, kunne vært gjort lang. Ta f.eks. de mange som har blitt tvangsinnlagt på tvilsomt grunnlag og påført tung medisinering. Eller familier utsatt for "barnevernet". Eller de mange som har møtt et korrupt norsk rettsvesen.

Dette og mere til kan man lese om i artikkelen "En virkelighet norske medier fortier": http://home.no.net/fampo/artikkel.doc

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Betong Bjarne var et ypperlig navn! En ypperlig alliterasjon i tillegg til å gi assosiasjoner til mafiaen :O)

Erik,

Jeg oppfordrer alle til å følge din lenke, der er det mye god lesing.

Rettsikkerhet er i Norge i virkeligheten definert som sikkerhet for statens institusjoner. Å forsøke å gå til motangrep mot samfunnets ressurssterke institusjoner er dømt til å misslykkes. Staten har idag også monopol på "sannhet".

Arve sa...

Eliten og Bjarne er nådeløs! Vi ser nå en helt ny verdensorden der makteliten som politikere, kapitaleiere og toppbyråkrater innen politi og rettsvesen kjører over enkeltmennesker! Stiller du spørsmål er du farlig! Ihvertfall hvis de ikke klarer å plasere deg politisk! Jeg har allerede fått en advarsel fra en sikker kilde om at alt jeg skriver blir arkivert av PST! Kanskje vi blir sett på som potensielle terrorister? Mest sannsynelig! Et farlig samfunn er på vei! Vi som stiller spørsmål står i veien, HElge!
ARVE:)

Helge Samuelsen sa...

Arve,

Ja, jeg vet at det for eksempel er nok å være mot globalisering for å bli ansett som samfunnsfiende og bli utsatt for overvåking.

Jeg har også tekniske beviser for å være overvåket. "Trygt" å vite at Storebror ser oss.

Så spørs det om ikke nettopp slik overvåking beviser at det er vi som har rett!!!

Terroristene går imidlertid stort sett fri - de gir bare ny ammunisjon for videre avstengning av frihet og menneskelige rettigheter. Politiske aktivister som ikke tilhører de fastlagte båser er elitens fiende.

Det burde vi være stolte over!!