fredag, august 24, 2012

Tilregnelighet

All den tid den rettsmedisinske kommisjon i Norge støttet Sørheim/Husby rapporten, må det konkluderes med at de er inkompetente nok til at norsk rettspsykiatri må kunne sies å ha et grunnleggende behov for å redefinere seg selv. 

Da er det kanskje ikke rart at folket i gata sliter litt med å definere begrepet tilregnelighet. Utallige kommentarer viser at det er en relativ gjengs oppfatning at bare man utfører grusomme nok handlinger, så definerer det i seg selv utilregnelighet. Og det klages blant annet på at hvis Breivik er tilregnelig, så kan man nærmest vente hva som helst av andre tilregnelige. Med andre ord - han MÅ være utilregnelig fordi hans handlinger er uvanlige. 

Men tiltregnelighet har overhodet intet å gjøre med dette. Det er fullt mulig å begå grusomme handlinger, inkludert mord, og fremdeles være tilregnlig. Selvsagt. Ellers ville det være automatikk i diagnosen. Og - det er også fullt ut mulig å begå fullt ut ufarlige handlinger mens man er utilregnelig.

 "For å kunne straffes må gjerningspersonen ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Det innebærer at han må ha hatt et minstemål av modenhet, sjelelig sunnhet og bevissthet. Straffeloven sier ikke uttrykkelig hva tilregnelighet er. I stedet spesifiserer §§ 44 og 46 de omstendighetene som fører til utilregnelighet. Disse er: lav alder (§ 46), psykose (§ 44 første ledd), høygradig psykisk utviklingshemming (§ 44 annet ledd) og bevisstløshet (§ 44 første ledd)." 

 Kilde  

Modenhet: En baby kan teoretisk utløse hendelser som fører til annens død, men er ikke ansvarlig fordi det ikke foreligger en stor nok modenhet til å forstå eller kontrollere handlingen. Økende modenhet gir økende grad av ansvar. I Norge er barn under 15 fritatt fra straff i form av fengsel, men for eksempel ikke i form av sanksjoner og inngrep fra for eksempel barnevernet.  

Psykose: Dette beskrives best som "tap av kontakt med virkeligheten". En slik feilfunksjon i hjernen kan skyldes både medisinske eller psykologiske årsaker. Det dreier seg altså om tap av virkelighetssans.  

Psykisk utviklingshemming: Manglende intellektuell forståelse av egne handlinger gir vern mot å straffes. Veiledene IQ grense i Norge er 55.  

Bevisstløshet: Både koma eller det å ha mistet kontakten med "jeget" dekkes av denne beskrivelse. Det handler om evnen til å motta og bearbeide informasjon og sette dette i en bevisst sammenheng. Unntak er i praksis når dette skyldes egenpåført rus. 

Når det gjelder den aktuelle saken mot Behring Breivik er spørsmålet om han var psykotisk. I Ot.prp. nr. 87 (1993-94) side 22) heter det:  

"Det er i dag enighet blant psykiatere om at det som først og fremst kjennetegner en psykose, er at forholdet til virkeligheten i vesentlig grad er forstyrret. Evnen til å reagere adekvat på vanlige inntrykk og påvirkninger mangler. Den psykotiske mister ofte kontrollen over tanker, følelser og handlinger." 

At noen fagfolk kunne tolke det dithen at en slik tilstand er forenlig med årelang planlegging og utførelse av planlagte handlinger over timer, er en gåte. Dreier det seg om snillismesamfunnets "psykose"? En total mangel på kontakt med virkeligheten? 

At lekfolk misforstår er mer tilgivelig. Til dem er å si at, nei, Breivik var ikke psykotisk og derfor helt klart tilregnelig - han visste meget godt hva han gjorde. Det betyr ikke at han ikke samtidig - i dagligtale - var riv, ruskende gal.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Total krise på alle områder. Heldigvis fungerte rettsystemet her med et nødskrik.

Helge Samuelsen sa...

Mye tilfeldigheter ute å går. Som selvsagt tyder på et inkompetent system i krise.