onsdag, august 22, 2012

Nytt isminimum i Arktis

Arktis smelter. US National Snow and Ice Data Center melder om rekordlav is i Arktis. Den forrige rekorden fra 2007 blir slått ettertrykkelig. 

Målinger tatt 13. august viser at det nå er 483,000 kvadratkilometer mindre is enn for 5 år siden. Og smeltingen stanser normalt ikke før sent i september ... Per idag smelter over 100 000 kvadratkilometer is per dag. Vi er 2.69 millioner kvadratkilometer under gjennomsnittet fra 1979 til 2000.

IPPC har med andre ord operert med meget konservative tall i sine beregninger når man i 2007 antok arktis var isfritt i år 2100 (AR4). Målinger fra samme år indikerte allerede at året snarere kunne være 2040. Dagens utvikling indikerer nok en gang at utviklingen går raskere enn antatt. 

Så ... Hvis vi er heldige har vi CCS operativt når Arktis er isfritt, når den globale oppvarmingen sannsynligvis har passert point of no return. Og i mellomtiden forbrenner vi alle de fossile kildene vi makter å utvinne og investerer ennå langt mer i å fortsette denne "avhengigheten" enn i å utvikle - og ikke minst bygge - implementere karbonnøytral kraft. 

Med andre ord - energipolitikken er like godt under kontroll som terrorberedskapen. Vi vet hva vi burde gjøre, men får det ikke til. 

I virkeligheten handler det om økonomi. Vi tjener for mye på kort tid på fossilenergi. Vi er petro-junkies. Og det første man lærer når man har med rusavhengige å gjøre er at de ofte gjerne vil, men at man i praksis aldri kan stole på et ord de sier.

Ingen kommentarer: