torsdag, august 23, 2012

Breivik farse?

Dikemark vil ikke behandle Behring Breivik hvis de ikke finner grunnlag for det. Og det skulle bare mangle. Psykiatrien kan ikke la seg styre av rettsvesenet. 

Da oppstår en interessant situasjon om Behring Breivik blir kjent strafferettslig utilregnelig. Han kan per definisjon etter en slik dom ikke straffes ... Har han ikke behov for behandling har han heller ikke behov for å være på institusjon. Å holde ham inne som straff vil være kriminelt og et statlig maktmisbruk i seg selv etter en utilregnelighetsdom. Det gjenstår da kun argumentet om at han kan være til fare for andre eller seg selv og derfor må holdes unna almennheten. 

Det siste er et argument bare en diktaturisk stat kan bruke for å holde noen innesperret. Er det fare for Breiviks liv blir det en oppgave å beskytte ham, ikke straffe ham.

Alternativet blir da at Behring Breivik kun kan holdes innesperret så lenge han representerer en fare for andre. Men dette er ikke en jobb for psykiatrien!

 Med andre ord, han kan ikke straffes, kan ikke tvangsbehandles, og må slippes ut idet han er vurdert som ufarlig. Alle andre scenarier som går ut på "at han selvsagt ikke slipper ut igjen" er da basert på et antatt statlig maktmisbruk som ikke kan rettferdiggjøres ut i fra rettsstatens prinsipper. 

Spørsmålet er da om denne situasjonen er nøye planlagt av en intelligent massemorder som forstår hvordan vårt feminiserte samfunn fungerer - eller om det rett og slett skyldes ren og skjær inkompetanse. 

Etter alle avsløringene omkring vår forvirrede terrorberedskap og det totalt fragmenterte og ikke-eksisterende ansvarsforholdet innen New Public Management (stikk i strid med målet), holder jeg en liten knapp eller to på det siste. Spørsmålet er nå om vi maler oss inn i ennå et hjørne. Rimelig tvil er jo allerede tilstede i tilregnelighetsspørsmålet, og skal i prinsippet komme tiltalte til gode uten at føleri skal komme i veien.

Alt dette hadde selvsagt vært unngått om man ikke hadde hatt latt fremvokse en definisjon på utilregnelighet som til de grader er i utakt med almenn rettsoppfatning. Snillismen møter seg selv i døra. Men det er bare i profilerte saker at dette viser seg. Galskapen har i virkeligheten eksistert lenge i dette samfunnet.

Oppdatering: Ja, så ble det "Tilregnelig", og dilemmaet ble avverget. Så var terroren politisk motivert. Og Breivik kan uansett se frem til en hverdag bedre enn våre gamle slitere på aldershjem. Det er et annet dilemma.

Ingen kommentarer: