tirsdag, august 28, 2012

Oligarki

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. 

 I Norge velger ofte de såkalte representantene hvilke folk som skal sende dem på tinget. Partiveldet har lagt tanken om at folket velger egne representanter død. Makten ligger i partiene, ikke hos folket.

(Kudos til de lokallagene som står imot dette presset)

Dette er oligarki, ikke demokrati. 

I tillegg har vi parliamentarisme, uten fungerende maktfordelingsprinsipp, noe som gir partiene enda større makt. I virkeligheten er folkesuverenitetsprinsippet også tilsidesatt i bytte mot partienes definisjonsmakt. Systemet er selvforsterkende.

Så kan de selvbestaltede lederne tro at de er utvalgt til å styre til beste for alle. Slik tenkte også monarkene og fyrstene før i tiden.

Men hvem bryr seg om konspirasjonen om makt? Ihvertfall ikke stemmekveget.

Les mer

2 kommentarer:

kurt sa...

Helt korrekt, og slik har det vært en stund uten at noen egentlig har reagert. I tillegg sier politikerne en ting og gjør en annen, slik at grunnlaget for demokratiske avgjørelser uansett ikke eksisterer.

Anonym sa...

Om det er direkte demokrati eller representativt demokrati så er det i praksis like diktatorisk for hvert individ.

-k