tirsdag, mars 15, 2011

Hell i uhell?

Kompromissløse meninger sender tanker til det japanske folk, som er utsatt for en trippel katastrofe, jordskjelv, tsunami og kollaps i flere atomreaktorer.

Alikevel kan en se situasjonen som et hell i uhellet. Japan er nå i en situasjon der de har energikrise på grunn av atomkraftverkene som nå er ødelagt. De er også i en situasjon der de sannsynligvis ikke vil bygge nye atomkraftverk. Mulighetene for at Japan vil bruke sin høyteknologiske kompetanse og enorme dyktighet og stoiske ro - de sterke kvaliteter som kjennetegner det japanske folk og industri - til å gå i nye retninger er derfor stor.

Er det et land som har gjennoppbygget seg selv flere ganger og hevet seg opp til nye nivå hver eneste gang - så er det Japan.

Velger Japan nå å utvikle fornybare energikilder kan de bli verdensledende på dette området. Grunnlaget for en ny storhetstid kan dermed legges. Dette kan vise vei i en verden som ennå ikke har innsett alvoret av hverken kommende fossilenergikrise eller klimakrise.

Vi som lever i trygghet og oljesmurt økonomi har ihvertfall tydeligvis større incentiver til tom retorikk enn til forandring.

Les også

Ingen kommentarer: