torsdag, mars 17, 2011

Grønland smelter

Alle indikatorer for global oppvarming blinker rødt. Utrolig nok reagerer verden bare med snakk, ikke handling. Realiteten er at vi per idag er inne i en utvikling som med tid vil føre til nedsmelting av jordens ismasser, alvorlig forsuring av havet, og en menneskeskapt masseutryddelse av liv på jorden.

Dette har skjedd før, på grunn av naturlige klimatiske svingninger, men denne gang skjer alt mye raskere, og det er ingen naturlig mekanisme som står bak, kun menneskets fråtsing i fossilenergi.

Hva dette betyr for mennesket på lang sikt er vanskelig å spå. Kanskje er vi her om en tusen års tid, kanskje ikke. Sannheten er imidlertid at lite tyder på at vi kan løsrive oss fra fossilavhengigheten tidsnok til å unngå den verste katastrofe mennesket noensinne har opplevd. Hovedsaklig er nok dette på
grunn av at vi tenker kortsiktig, og fordi de klimatiske forandringene skjer sakte sett fra menneskets snevre perspektiv. Det er imidlertid en illusjon at problemene ligger meget langt frem i tid.

Kunnskapene har vi. GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), NASA og DLR's (
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) tvillingsatelitter har siden 2002 målt ismassene med stor nøyaktighet. Desverre viser de seneste dataene at nedsmeltingen går raskere enn noen kunne forutse.

Et internasjonalt forskerteam har nylig brukt data fra G
RACE til å fastslå at nedsmeltingen av Grønland akselererer. Smeltesesongen i 2010 strakk seg hele 50 dager lenger enn tidligere gjennomsnitt. Legg til at sesongen også startet tidlig, og resultatet er en dramatisk økning i nedsmelting.

Tapet i 2010 var 530 gigatonn, mens gjennomsnittet i perioden 1958-2009 var 274 gigatonn per år, og i perioden 1979-2009 285 gigatonn per år.

Washington post rapporterer:

WWF climate specialist Dr. Martin Sommerkorn said in a statment that the findings had serious implcations for rising sea levels worldwide.

"Sea level rise is expected to top three feet by 2100, largely due to melting from ice sheets," Sommerkorn said. "And it will not stop there - the longer we take to limit greenhouse gas production, the more melting and water level rise will continue."

Les mer

Problemet er ikke at is smelter. Problemet er at vi er inne i et kli
maskifte som nådeløst smelter mer is i et akselerende tempo. Det er med andre ord et tidsspørsmål før Grønland er isfritt. Og problemet løses ikke ved kutt i utslipp av drivhusgasser. Problemet er større enn som så. Selv en umiddelbar stans i utslipp er ikke nok. Vi er avhengige av å redusere - ikke stabilisere - mengden drivhusgasser - primært CO2 - i atmosfæren.

Per idag er det ingen som har den ringeste ide om hvordan vi kan klare det. Snarere tvert imot er hovedfokus på hvordan de fossile energikildene skal tynes til siste rest. Sterke krefter ønsker å opprettholde status quo, og for alle praktiske formål kunne like godt kunnskapsfornekterne i Klimarealistene styrt både Norge og verden.

Vi burde skjemmes.

Ingen kommentarer: