fredag, mars 11, 2011

Nødsituasjon - kjernekraft

Japan er rammet av jordskjelv. Tragedien kunne lett ha vært verre, og jordskjelv og tsunamier er fenomener som en statistisk sett alltid må regne med i områder nær tektonisk aktive områder.

Heldigvis er ikke dagens jordskjelv like ødeleggende som det som rammet Japan i 1923 der 143 000 mennesker omkom. Alikevel har mange mennesker omkommet, og enorme verdier er gått tapt. Flere atomkraftverk er stengt ned på en sikker måte - teknologien er både moden og relativt sikker - men det er alikevel oppstått brann ved et av kraftverkene
(Onagawa). Ingen radioaktiv lekkasje skal ha funnet sted.

Alikevel, ifølge lokale japanske medier er det meldt at myndighetene nå erklærer en kjernekraft-nødsituasjon. Normalt skjer dette kun ved lekkasjer, eller stor fare for lekkasjer.

Kjernekraft vil alltid innebære en fare, fordi naturkatastrofer alltid vil kunne slå til uventet og på verst tenkelig sted og tid. Finnes det fullverdige alternativer til kjernekraft vil det alltid lønne seg å investere i disse. Geotermisk kraft er et slikt alternativ.

Verden er farlig nok. Å bevisst produsere Damokles-sverd til å henge over våre hoder er ingen god ide.

Oppdatering: Myndighetene i Japan melder nå at kjølesystemet i en reaktor ved Fukushima ikke lenger fungerer. Reaktoren er en av verdens største. Ingen radioaktiv lekkasje er foreløpig rapportert, men en må fra et rent ingeniørmessig standpunkt anta at reaktoren vil påføres skader uten fungerende kjølesystem. I beste fall blir sikring og kontrollering av reaktoren svindyrt.

Brannen ved reaktoren i Onagawa er slukket, skadeomfanget der er foreløpig noe usikkert.

Oppdatering lørdag 12. mars: Dessverre utvikler situasjonen seg negativt ved Fukushima. Vi håper på det beste. I en slik situasjon velger jeg alikevel å være noe kynisk - er det de politisk aktive tilhengerene av kjernekraft som nå setter livene sine i spill for å rydde opp/begrense skaden? Var det tilhengerene av kjernekraft som ryddet opp og gav livet i Tsjernobyl?

Det vi kan lære av dette er at selv verdens beste og sikreste kjernekraftverk blir ustabile i slike krisesituasjoner som nå rammer Japan.

2 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Det er vel akkurat denne typer katastrofer som gjør atomkraft til en risikosport (det forundrer meg litt at dette kraftverket lå ved kysten, da måtte det vel kunne forventes en tsunami etter et jordskjelv. Trolig ligger det der at transportmessige og økonomiske årsaker, kombinert med rikelig kjølevann?. Og når det gjelder radioaktivt avfall "graver vi det ned", og regner med at det skal ligge stabilt i noen hundre tusen år.
Vi mennesker er temmelig grandiose og selvsikre.
Ellers er det utrolig at tanken om geotermisk energi ikke skyter fart, den eneste grunne jeg kan se er at det politisk-økonomiske kompleks ikke vil vite noe av det.

Helge Samuelsen sa...

Der er vi helt på linje. Jeg anser geotermisk som å være for vanskelig å kontrollere, dvs at de enkelte byer vil kunne bygge egne kraftverk (gjennom diverse kontraktører selvsagt) utenfor myndighetenes kontroll. Dette gjelder ikke spesiellt i Norge, men i alle land, der kraftforsyningen er godt kontrollert (inkludert i USA som ellers skryter av "free enterprise").

Jeg ser ikke dette som en sak a la kapitalisme kontra sosialisme, men snarere en sak som handler om nasjonal overkontroll uansett system.

Når det gjelder radioakivt avfall, så er det selvsagt utrolig naivt å tro at depot er stabile i hundre tusen år. Jordskjelv, krig, forandringer i grunnvannspeil - til og med istider kan føre til at slikt dukker opp som en nemesis i all overskuelig fremtid. Og forbi. For dette er tidsrom som vi nettopp ikke kan forutse for mye om.

Saken er kort og godt at de reelle kostnadene ved kjernekraft ikke kommer frem i sin helhet idag. Og som vanlig er vi kollektivt flinke til å skyve problemene foran oss.