tirsdag, august 04, 2009

Piratene tapte II - og generelle tanker om frihet

Utviklingen omkring ulovlig fildeling er stikk motsatt av det internettpiratene påstod, nedlastingen har faktisk gått ned etter rettslig hardkjør, og det lovlige salget har gått opp. Hvem som pisset i buksene er vel på det nærmeste avklart.

Jeg skal ikke hovere over at bortimot alle argumenter pro ulovlig fildeling har vist seg å være feilaktige. Men empirisk er det altså bevist at det var de. Lovlig nedlasting ØKTE faktisk. Platebransjen FIKK større inntekter. Nedlastingen vil nok aldri forsvinne, men det store flertall vil nok ALDRI være med i lukkede ulovlige nedlastingsmiljøer. Selv om slike selvsagt alltid vil finnes. Den høye profilen til blant annet TPB og reaksjonene som kom har vært med på å begrense nettopp muligheten til synlighet, og dermed også direkte konkurranse til lovlige alternativer og enkel tilgang for menigmann.

Ny lovgivning og saken mot The Pirate Bay, samt generellt press mot fildelere i form av bøter må antas at er hovedårsaken til denne utviklingen.

Og hylekoret om et fritt internett er tilsynelatende stilnet.

Det er synd, fordi man trenger virkelig vaktbikkjer som forsvarer friheten. Men man trenger ikke vaktbikkjer som ikke forstår hva frihet er. Å fritt tilegne seg andres eiendom er ikke frihet. Å bruke brorparten av internetts kapasitet til ulovlig virksomhet slik at utgiftene til nettilgang for alle går opp er ikke frihet. Å opptre anonymt i samfunnet når man bedriver kriminell virksomhet er ikke frihet. Denne typen frihet er det få som ønsker utenfor cyberspace. Og med god grunn. Det åpner for kriminelle, uredelighet og tar i virkeligheten friheten fra de fleste.

Friheten til å ha trygghet for egen eiendom er noe de aller fleste innser at er grunnlaget for et fritt samfunn. Hvor fri føler du deg hvis du ikke engang vet om du eier skjorta di?.

Men er ikke all overvåking et brudd på friheten? Nei. En viss overvåking av kriminalitet er en forutsetning for å håndheve nettopp tryggheten for egen eiendom og dermed et fritt samfunn*.

At slikt - som er normalt utenfor cyberspace - skal være uakseptabelt på nettet gir ingen logisk mening. Med mindre man mener overvåkingen av cyber-kriminelle skal foregå fysisk i hjemmene...

Nettets frihet handler om noe helt annet. Det handler om at ingen skal overvåkes personlig for politiske eller økonomiske motiver. Det handler om at Storebror ikke skal bestemme hvilken informasjon du har rett på tilgang til. Det handler om at ikke sterke kapitalkrefter skal få ta kontroll over nettet og styre internettsøk partisk - ta betalt for å gi førsterett til båndvidde - og generellt innføre kartell-tilstander som vil være en alvorlig trussel for fri informasjonsflyt. Et fritt nett må være åpent for alle aktører. Både store kapitalselskaper og deg og meg. Å gi kontrollen over internett til storkapitalen vil være som å gi anledning til at noen skal kontrollere hvem som skal få lov til å kjøre på veiene, hvem som skal få lov til å ta bussen - generellt hvem som skal få lov til å bruke infrastruktur.

Og så vil noen kanskje påstå at dette ikke er et libertariansk prinsipp (jeg er erklært libertarianer), fordi fri konkurranse er Konge. Nei - man går seg vill i begrepene her. Å bygge en vei kan for eksempel settes på anbud. Infrastruktur er imidlertid ikke veibyggers eiendom - like lite som byggeselskapet du hyrer inn ved nybygg eier huset ditt. Kontraktør er eier. Og kontraktør for infrastruktur bør alltid være felleskapet. Ja, riktig. Felleskap er ikke noe sosialistene har enerett på. Det har alltid eksistert i alle samfunn. Noen ønsker imidlertid monopol på det. Det bør de ikke få.

Og legg merke til at det er de røde miljøene som var sterkest for ulovlig fildeling. Det bør ikke komme som en overraskelse. Det er nettopp slike miljøer som ønsker å dele ut goder - ressurser - uten tanke for hvordan ressursene først skal skapes. Det er nettopp slike miljøer som hevder at eiendom og materiell velstand har mindre betydning. Betegnende var det også disse miljøene som, noe selvmotsigende - når muligheten åpnet seg - var de fremste til å fråtse uhemmet i gratis materiell** velstand på andres bekostning.

Men også kapitalistene vet å misbruke sin stilling. De uhørte dommene der ordinære mennesker er dømt til å betale millioner i bøter taler for seg. Selvsagt har dette vært del av en skremselstaktikk. Og til en viss grad er skremselstaktikk (tilstedeværelsen av straffereaksjoner) en nødvendighet i en rettstat. Men et ufravikelig prinsipp må da være at straffen står i forhold til overtredelsen. Alle førsøkene, spesiellt av amerikanske selskaper, på å ta betalt for tilgang på nettet ved å tilby høyere hastigheter for noen er et annet eksempel på misbruk av markedsmakt.***

Moralen må være at anledning gir tyv. Dette utelukker utopier som anarkokapitalisme - eller for den saks skyld anarkososialisme.

Ikkeaggresjonsprinsippet må nødvendigvis forsvares. Ellers er det kun teori.

En passant kan også nevnes at også i en minimalistisk stat vil det være et marked for sosiale sikkerherhetsnett og andre forsikringer. Men de behøver ikke være påtvunget. Flertallet vil alikevel med stor sannsynlighet velge slike ordninger, akkurat som flertallet velger å forsikre bilen og huset. Sagt på en annen måte, de fleste - også utenfor flertallsdiktaturet - ville nok velge å betale "skatt" - av samme grunn som de betaler for andre varer.

Hva dette har med piratvirksomhet? Alt. Både Staten, kapitalistene og anarkistene er pirater som seiler under falskt flagg.

Tillegg: Les om mulige strategier. Jeg har kommet til at de som sutrer over IPRED loven tar feil. Den er helt rimelig forutsatt at den brukes slik den er tiltenk. Men det gjelder jo alle lover.*Den overvåking det snakkes om her er ikke personlig overvåking, men overvåking av utsatte steder - varene i en butikk kan overvåkes i forhold til butikktyveri - internett kan likeledes overvåkes for ulovligheter.

**Er digitale filer materielle? Selvsagt. Kodene for musikk eller film har en fysisk virkelighet selv om man ikke kan se de. De har en fysisk eksistens like sikkert som bakterier eller virus har det. Slike filer må skapes - digitale filer med full entropi (kaos) har ingen verdi overhodet. Og de eksisterer uansett på fysiske media.

***Selger de tilgang til internett til kundene selger de tilgang til internett. Ikke tilgang til deres egen versjon av internett.


25 kommentarer:

kurt sa...

Igjen et meget godt innlegg med en vinkling få andre klarer å ta. Meget interessant :)

Musikkglede og utbrudd sa...

Du skriver liksom det jeg tenker, men ikke klarer å få ned på en fornuftig måte! :-)

Alt kan misbrukes og det gjelder alle sider i denne saken. "Piratene" misbruker andres eiendom, men stor kapitalen misbruker oss ved å overvåke og gi oss færre valgmuligheter.

Nå får vi håpe at musikk og film bransjen tar til vett og gir oss et system som er lett å bruke og som ikke ødelegger økonomien til de fleste.

Om de ikke benytter anledningen, så tror jeg dette bare er en liten nedgang før det setter i gang igjen.

Spotify tjener visstnok ikke nok penger og det er betenklig og viser vel bare at "vi" ikke er villige til å betale for godene...

Finnes det andre gode systmer bortsett fra Spotify og Pandora?

Ellers, knallbra innlegg i debatten, som vanlig :-)

Helge Samuelsen sa...

Takk, både Kurt og Musikkglede.

Ja, det er meget viktig at musikkbransjen nå ser dette som en sjanse til å gi oss skikkelige tilbud. Personlig ønsker jeg meg et enkelt og greit nedlastingssystem med både musikk og film i full kvalitet, uten DRM og med muligheter for konvertering til feks mp3 (eller annet) for bruk på mobile enheter.

Hvis ikke bransjen makter dette, så er det desverre slik at de har misbrukt sjansen. Musikk på nett MÅ være like enkelt å bruke som musikk kjøpt annetsteds.

Per idag kjøper jeg CDer, ripper dem til hardisk og kjører dem derfra gjennom en referanse DA-konverter til anlegget. Selvsagt ripper jeg dem til Mp3 ved behov.

Dette helt lovlig, og det skulle egentlig bare mangle. Slik må nettbasert musikk også være! Mp3 bør uansett være billigere enn full kvalitet. Og med full kvalitet mener jeg også at tiden bør være moden til å forlate fysiske lagringsmedia helt og også ta den helt ut i forhold til kvalitet. CD er tross alt gårsdagens teknologi.

Spotify er et meget godt eksempel (tidligere også bl.a Napster) på at piratene rett og slett lyver når de sier at de bare ønsker seg et godt lovlig tilbud.

Dem om det. Jeg er sikker på at flertallet ønsker noe helt annet.

Tar bransjen cluet? Ja, det er det store spørsmålet. Hvis de ikke benytter sjansen nå er jo DET i seg selv nesten kriminellt :)

Anonym sa...

Utviklingen omkring ulovlig fildeling er stikk motsatt av det internettpiratene påstod, nedlastingen har faktisk gått ned etter rettslig hardkjør, og det lovlige salget har gått opp. Hvem som pisset i buksene er vel på det nærmeste avklart.

Tja... Jeg vil vel anta at en vel så sterk bidragsyter til at det lovlige salget har gått opp er det faktum at bransjen endelig har klart å komme med et konkurransedyktig tilbud. Ting som Spotify, DRM-frie nettbutikker og slike ting er jo nettopp slikt som piratene har skreket seg hese etter i snart 10 år.

At rettslig hardkjør har vært avskrekkende er så klart hevet over enhver tvil, men å tillegge all æren for økt lovlig nedlasting på rettslig hardkjør er i overkant forhastet etter min mening.

Som du sier, det vil så klart alltid være noen som driver piratvirksomhet; det har det vært til alle tider, også før internett.

Moralen må være at anledning gir tyv. Dette utelukker utopier som anarko-kapitalisme - eller for den saks skyld anarkososialisme.

Dette tyder på at du ikke har full oversikt over hva anarko-kapitalisme er. Anarkokapitalsime koker i bunn og grunn ned til 3 hovedprinsipper:

1) Eiendomsrett
2) Ikkeaggresjonsprinsippet
3) Freedom of association

Din minimalistiske stat er dermed fullstendig kompatibel med anarko-kapitalismen, forutsatt at dens innbyggere har "right of secession".

Der anarko-kapitalismen ser ut til å divergere i fra dagens oppfatning av eiendomsrett, er at intellektuell eiendom ikke anses å være legitim eiendom på lik linje med fysisk eiendom. Det finnes gode argumenter for et slikt syn, både praktiske og filosofiske, og det finnes også argumenter for praktiske løsninger som gjør at artister fortsatt vil kunne få betalt for sine verker. Jeg vil imidlertid ikke gå nærmere inn på dette her, da jeg har et eget blogginnlegg planlagt hvor jeg tar for meg dette.

Jeg regner med at du allerede kvesser dine retoriske sabler. ;)

Helge Samuelsen sa...

He, he - nei jeg kvesser ingen sabler. Fordi jeg vet du har god peiling, selv om det selvsagt ikke betyr at jeg er enig, Henrik.

Først, beklager at jeg har lagt ut feil URL på første lenke. Desverre finner jeg ikke siden igjen (var på en annen maskin) - men skal få den opp når jeg kan.

I det nyhetsoppslaget som jeg lenket til går det klart frem at nedlastingen av torrents gikk kraftig ned samtidig som lovlig nedlasting er på vei opp. Det kaller jeg empirisk signifikant. Spotify er også et dårlig eksempel for "ditt" syn - nettopp fordi de sliter med at få faktisk vil betale.

Med andre ord - det er nå engang slik at svært mange rett og slett ikke vil betale. Dette ser jeg på som snylteri - en naturlig menneskelig egenskap. Og et fenomen som alle produsenter må beskytte seg mot. Det er også et naturlig prinsipp.

"Right of secession" er ikke nødvendig i "min" minimalistiske stat. Alle eventuelle statlige ordninger er tenkt å være frivillige og konkurranseutsatt. Det eneste man ikke kan komme bort ifra er loven som gjelder i et bestemt område. Men det kan man ikke med ditt system heller. På den annen side så har jeg tatt opp poenget med estoppel-prinsippet for kort tid siden - og jeg mener at et libertariansk lovverk basert på dette/ingen ulovlighet uten offer - er et mer enn bra nok kompromiss mellom et fungerende rettsamfunn og de som jeg mener er "ulovlige" eller "umulige".

La meg si at jeg faktisk anser det som nødvendig og forlate den teoretiske utopi av og til for å faktisk justere teori etter terreng.

Når det gjelder anarkokapitalisme er det nettopp fordi den ikke aksepterer intellektuell eiendomsrett at jeg plasserer den slik jeg gjør. Å påstå at man aksepterer begrenset eiendomsrett er ikke godt nok. Argumentene for en slik oppfatning gir kanskje mening for noen. Men ikke for meg. Dagens sosialdemokrati aksepterer også begrenset eiendomsrett. Ikke godt nok.

Jeg er tilhenger av den libertarianske gren som anser eiendomsrett som å være en forlengelse av individets rett - og det gjelder såvisst også intellektuelle ressurser.

Sett ifra det perspektivet blir det kanskje litt enklere å argumentere for nettopp intellektuell eiendomsrett?

Uansett - jeg har ennå ikke sett et brukbart argument for hvorfor intellektuell eiendomsrett ikke skal eksistere. Vær velkommen til å prøve å overbevise meg :)

Ikke at jeg tror jeg skifter mening... Men jeg får vente i spenning på ditt eget blogginnlegg.

Helge Samuelsen sa...

Men en annen sak, Henrik. Du må jo medgå at for eksempel TPB's planer om børsnotering nødvendigvis vil medføre at alle uttalelser om at "bransjen" pisset i buksa var feil? Det var jo så absolutt piratene som pisset i buksa i kampen mot rettsystemet.

Her er det hevet over enhver tvil at nettopp reaksjonene har hatt effekt.

Anonym sa...

I det nyhetsoppslaget som jeg lenket til går det klart frem at nedlastingen av torrents gikk kraftig ned samtidig som lovlig nedlasting er på vei opp. Det kaller jeg empirisk signifikant. Spotify er også et dårlig eksempel for "ditt" syn - nettopp fordi de sliter med at få faktisk vil betale.

Ikke gå i den vanlige statistikkfella: statistisk korrelasjon medfører ikke automatisk kausalitet, selv om det i mange tilfeller er en god indikator på kausalitet. At rettssaken mot TPB har vært en signifikant bidragsyter til utviklingen du påpeker har jeg som nevnt ikke betvilt, men jeg vil på det sterkeste anmode om å ikke undervurdere betydningen av at bransjen endelig så smått ser ut til å ha skjønt tegninga og stablet på beina et konkurransedyktig tilbud, fremfor å henge med leppa og furte: "det går ikke an å konkurrere med gratis!" For det gjør det nemlig.

Når det gjelder Spotify, så lurer jeg på hvor du har det fra at de gjør det så dårlig? Antallet abonnementer de har er i stor grad uvesentlig; det er bunnlinja som teller. Deres gratistilbud er jo reklamefinansiert, så dersom det har seg slik at de sliter med underskudd skulle jeg likt å se noen tall på det. Jeg vet at tall fra nettaviser indikerer at reklamefinansierte nettaviser som er gratis for brukerne tjener inn mer penger enn abonnementsbaserte nettaviser, så dersom noe annet skulle være tilfelle for Spotify ville det vært pussig. Jeg ville tro at det da ville sittet en haug med markedsanalytikere hos Aspiro som hadde den store bukseskjelven, ettersom deres Wimp tilsynelatende skal gå for samme modell som Spotify.

Men en annen sak, Henrik. Du må jo medgå at for eksempel TPB's planer om børsnotering nødvendigvis vil medføre at alle uttalelser om at "bransjen" pisset i buksa var feil? Det var jo så absolutt piratene som pisset i buksa i kampen mot rettsystemet.

Det har vært mye buksepissing her, og bransjen kan nok ikke skilte med tørre bukser de heller, nei. ;) Men det er jo så klart helhetlig sett, og du selv medgir jo at bransjen med fordel kunne handlet annerledes i mange sammenhenger så vi er vel ikke så uenige her.

Snakker vi derimot isolert sett om akkurat TPB-rettssaken så har det vel blitt stadfestet rimelig tydelig at TPB faktisk brøt loven, så den saken er jo grei. Spekulasjonene om korrupsjon i rettssystemet finner jeg lite hold i, og selv om jeg er anarko-kapitalist så har jeg allikevel tilstrekkelig tillit til det rettssystemet vi har til at jeg nok tror de fatter veloverveide avgjørelser i forhold til det lovverket de har å forholde seg til.

Da er min mistro til lobbyistvennlige politikere og lover de nedfeller under slik påvirkning langt høyere.

Når alt dette er sagt, så mener jeg fortsatt at hadde det ikke vært for "piratproblemet" så hadde vi aldri hatt det lovlige tilbudet vi har i dag. Uten kniven på strupen ville bransjen brukt evigheter på å stable et lignende tilbud på beina. Dette er fordi den, som alle andre slike enorme karteller, er groteskt ineffektiv og dårlig/uvillig til å oppfatte signaler fra markedet.

Man kan kanskje kalle det et tilfelle av "for å lage en omelett må man knuse noen egg", og frem til det blir dokumentert en eneste artist som har måttet gå fra gård og grunn på grunn av piratkopiering (prosenter i bransjens profittmarginer teller ikke som knuste egg), vil jeg konstatere at de aller fleste eggene har blitt knust på forbrukersiden: vanlige mennesker som har blitt nedsyltet i milliongjeld på grunn av vanvittige forlik og rettsdommer.

Helge Samuelsen sa...

Henrik, litt om Spotify.

http://www.dagbladet.no/2009/07/31/kultur/tekno/spotify/musikk/musikkbransjen/7444467/

Reklameinntekter er IKKE nok til å få hjulene til å gå rundt.

Og dette var jo hovedproblemet til TPB - de tjente masse penger, men hadde lite netto inntekt. Et bevis for at de sannsynligvis aldri vil kunne betale artistene noe (som nå er planen) og et alvorlig problem i forhold til distribusjon av åndsverk. Er det bare de som driver slike nettsteder som skal få betalt? (antar de har trukket fra lønn også) Dette er jo grunnen til at det nesten per definisjon må bli ren snylting.

Når det gjelder bransjen så er jeg ikke så redd for den. Snarere er det slik at prinsippene om frivillighet til å bestemme distribusjon for en artist er viktigst. Ulovlig fildeling er ikke rettet mot bransjen - men mot prinsippet om opphavsrett - som eies av artisten. Om artisten frivillig velger å involvere et plateselskap eller ei er uinteressant for meg. At artisten har den muligheten til å velge fritt er imidlertid meget relevant.

Storkapitalen er ikke uten synd - men det er nå engang slik at dette egentlig ikke burde gi noen rettigheter til å omgå loven i NOEN rettssystemer. To feil gir ikke en rett. Det er for eksempel 100% fritt frem for slike som TPB å tilrettelegge for lovlige og frivillige alternativer. Jeg vil se det som langt mer riktig og med større potensiale for suksess enn piratvirksomhet. (Nå er det jo den veien det ser ut til å gå - selv om jeg ser problemer med inntjeningen etter "vanlig" (gammel) TPB metode).

Vi er sikkert enige i at om det kommer alternativer som utkonkurrerer eksisterende platebransje totalt, så er dette ikke en katastrofe for noen. (bortsett fra de etablerte - men de vil i så fall tape på grunn av konkurranse fra bedre egnede foretak hvis de ikke tilpasser seg.

Når det gjelder siste bit av kommentaren din er vi helt enige!

Helge Samuelsen sa...

En annen sak er at Spotify snart ER platebransjen i forhold til oppkjøp av aksjer... Joda, det kan være de har skjønt det.

Anonym sa...

Helge, du har skjønt det! Meget interessant å lese om hvordan dette kokes ned til en prinsipiell debatt basert på politikk eller filosofi istedet for det gnålet en stadig hører i media som er basert på synsing og en slags maktkamp over rettigheter.

Anonym sa...

Interessant lesning om Spotify. Jeg visste ikke at det sto så dårlig til med dem. Selv om man kompenserer for medias sensasjonalisering og selektive faktafremstilling så gir artikkelen grunn til ettertanke, uten tvil.

Det sementerer imidlertid min oppfatning av at bransjen er ineffektiv. De sitter fortsatt med store kostnader både på produksjons- og distribusjonssiden, all den tid de insisterer på å fortsette å sende plastplater rundt hele jordkloden.

Det er nemlig heller ikke lenger nødvendig med store studioer med masser av svindyrt utstyr. For det det koster å leie et fullt utstyrt studio av et plateselskap i en uke kan man utruste et hjemmestudio som er av sammenlignbar kvalitet. Profesjonelle studioteknikere vil så klart alltid være etterspurt da de sitter på kompetanse som tar årevis å bygge opp, men uheldigvis for dem så sitter de i en hengemyr av ineffektivitet og får dermed lide under deres leders manglende evne til å skjære bort fettet.

Artisters mulighet til selv å velge å involvere et plateselskap er dessverre heller begrenset. Som karteller flest, har bransjen sikret seg makt og innflytelse langt ut over sitt umiddelbare virkeområde, og usignerte artister som ønsker å opptre (spesielt utenlands) vil slite med å finne arrangører som vil ha dem. I mange tilfeller blir de altså dømt til enten å forbli lokale (hobby)musikere eller krype til et av plateselskapene og trygle om kontrakt. Disse kontraktene er også oppsiktsvekkende stygge mange ganger; i flere tilfeller så overdrar faktisk artisten hele opphavsretten til plateselskapet, og må dermed ta til takke med de smulene de får (hvilket for de fleste artister ikke er så mye som man skulle tro).

Så denne sympatien med platebransjen og oppfatningen av at platebransjen kjemper artistenes kamp jeg ser rundt i debattene (jeg sier ikke at du er syndig her) indikerer for meg at folk ikke riktig vet hvordan ting fungerer.

Storkapitalen er ikke uten synd - men det er nå engang slik at dette egentlig ikke burde gi noen rettigheter til å omgå loven i NOEN rettssystemer.

Høy grad av lovlydighet er ikke automatisk ensbetydende med høy moralsk standard. I Tyskland under krigen var det ulovlig å huse jøder, men jeg tror få mennesker i dag vil være uenig i at det allikevel var moralsk riktig å huse jøder i Tyskland under krigen. Uten sammenligning for øvrig.

Jeg er skeptisk til lovblindhet, fordi en stilltiende akseptanse av begrensninger som blir satt på en ikke er sunt i lengden. Dette er årsaken til at jeg generelt ikke er fan av universale lover, men heller favoriserer en bedømming og sanksjon grunnet i enighetsforholdet som var etablert mellom partene før konflikten. Sånn, der var det teoretiske og utopiske uttrykt. ;)

Pragmatisk sett så er det klart at i dette tilfellet her så ville det nok vært best om ting hadde gått lovlig for seg helt i fra starten av. Ja, vi hadde måttet slite lenger med et elendig tilbud i fra en tungrodd bransje, men ingen hadde sultet eller blitt syke av å ikke få se film og høre musikk på PCen.

Når nå en gang menneskelig natur er som den er, så mener jeg dog at utfallet var heller uunngåelig. Å drive enhetssalg av digitale eksemplarer er som å selge sand i Sahara. Tilgjengeligheten er så vanvittig stor (uavhengig av lover og regler og hvorvidt man mener dette er rettferdig eller ikke) at du skal ha et solid og fengende tilbud for at folk skal kjøpe sand av deg i stedet for å bare plukke selv. Alternativt så trenger du horder med tungt bevæpnede voktere og overvåkning 24/7, en aveny bransjen også har trippet nedover bl.a. med IPRED loven i Sverige.

Helge Samuelsen sa...

Anonym,

Vel, jeg håper da at jeg tar tak i grunnelggende prinsipper. Mange faller i fellen å diskutere hva man ønsker.

Henrik,

"Det sementerer imidlertid min oppfatning av at bransjen er ineffektiv."

Og nettopp dette er jo en god mulighet til å kunne gå inn med lovlige alternativer! Problem solved. Spørsmålet er egentlig ikke hvorfor bransjen er å dårlig - snarere hvorfor det har tatt så lang tid for alternativer å dukke frem. Kanskje noe av svaret ligger i at alternativene ikke er så enkle når det kommer til stykket. Spotify er et eksempel på det.

Jeg tror ikke det er noen mulighet å unngå å innse at distribusjon av musikk faktisk må innebære brukerbetaling på et eller annet vis.

Men det er min mening. Hvordan utviklingen egentlig går er ikke og skal ikke være underlagt noens mening, men være et resultat av en fri utvikling basert på gjeldende lovverk. Det er langt viktigere enn om piratene eller bransjen "vinner".

"For det det koster å leie et fullt utstyrt studio av et plateselskap i en uke kan man utruste et hjemmestudio som er av sammenlignbar kvalitet."

Jeg har god kunnskap om slike studio. Det er ikke et poeng. Det er ikke et argument. Snarere er det et faktum som platebransjen må ta inn over seg i forhold til konkuranse, men det har ingenting med debatten om opphavsrett å gjøre. Argumenter om at platebransjen er inneffektiv eller teit eller grisk har ingenting med det å gjøre. Dette beviser bare det jeg sier - det er fullt mulig å prøve å starte alternativer for den som ønsker å gjøre en positiv innsats snarere enn å basere seg på å bryte loven eller tro at snylting er et positivt bidrag i samfunnet.

"Som karteller flest, har bransjen sikret seg makt og innflytelse langt ut over sitt umiddelbare virkeområde"

Ikke uenig. Nettopp derfor må jeg gjenta meg selv at det "idealistiske" å gjøre nettopp er å gå løs på denne situasjonen innenfor lovens rammer. Alt ligger til rette for det. Vi trenger ingen "helter" a la Peter Sunde (som sikkert er en ok person - men ingen nybrottsmann mot en ny virkelighet slik jeg ser det - til det behøves en helt annen strategi).

"Høy grad av lovlydighet er ikke automatisk ensbetydende med høy moralsk standard."

Selvsagt ikke. Jeg forutsetter at lovene er fornuftige. Og jeg benytter meg av libertarianske fortolkninger selv i denne saken. Men - for å være helt ærlig, er ikke gjeldende regelverk noenlunde fornuftig når det gjelder distribusjon av musikk? Hele poenget er jo at opphavsrett og kopirett er basert på å gi opphavsmannen retten. At det finnes stygge karteller er ikke et argument for å omgå opphavsmannen totalt som ved ulovlig distribusjon.

Hvis jeg skriver en roman - men velger å IKKE publisere den. (for å snu det litt på hodet) Er det rimelig at andre skal ha rett til publikasjon? Eller hvis jeg velger å publisere - og velger å bruke et "kapitalistisk" forlag - gir det andre rett til å piratkopiere fordi de synes forlaget ikke har rett til å tjene penger på meg?

Og i fall dette er ok - hvorfor skal slike prinsipper bare gjelde denne typeåndsverk? En leder i en bedrift produserer ikke fysiske "ting" - har denne personen ikke krav på lønn hvis arbeidsgiver velger å være kjip? Er denne personen da egentlig rettsløs?

Hva med de som produserer andre intellektuelle verdier? Ikke alle åndsverk er å betrakte som kultur.

Problemstillingen stikker langt dypere enn debatten om musikk og film. Det vi egentlig snakker om er problemet med snylting på et mer grunnleggende plan. Kopier av merkevare er også del av samme problemstilling. Og det er både snylting og tarvelig lureri på samme tid.

"Ja, vi hadde måttet slite lenger med et elendig tilbud i fra en tungrodd bransje,"

Helge Samuelsen sa...

Nei, ikke hvis interessen og entusiasmen som for eksempel ligger i mennesker som Peter Sunde et al (joda, det skal de ha) hadde blitt kanalisert på en mer konstruktiv måte. Men det er jo selvsagt langt vanskeligere å forholde seg til spillereglene! Jeg sitter igjen med en følelse av at de på en måte tok minste motstands vei og la moralen igjen et sted.

Og hadde fokus vært der hadde det vært enklere å argumetere MOT overvåking også. Slik det er idag må man innse at overvåking av ulovlig kopiering egfentlig er nødvendig innenfor gjeldende regelverk.

Den umoral som fildelere flest utviser gjør at jeg faktisk ser behovet for tilgang til overvåking - akkurat slik jeg ser behov for å overvåke varer i butikker.

Samfunnet vil beskytte seg mot snylteri. Og det vil i høyeste grad et libertariansk samfunn også. Derfor har jeg liten sympati for de som blir tatt idag. Ansvaret ligger på dem selv.

Helge Samuelsen sa...

En ting å diskutere litt omkring var kanskje også om håndheving av gjeldende regler (forutsetter at angrep på selve regelverket er en sak for seg selv og forutsetter at en aksepterer gjeldende regelverk som det de facto er) egentlig er brudd på ikke-volds-prinsippet.

Jeg mener det ikke er det.

http://tripletau.blogspot.com/2009/07/anarkiets-og-piratenes-illusjon-en.html

Noe vi forsåvidt var inne på i kommentarfeltet på din blogg også. Men jeg valgte å trekke meg fra den fordi jeg kom i skade for å bli dratt med i en krangel som ble mer basert på person enn sak.

Lit min egen skyld, men slik er det nå, og man får være ærlig å innrømme det ;)

Jassmonsteret sa...

Snarere er det slik at prinsippene om frivillighet til å bestemme distribusjon for en artist er viktigst.
----
Når en artist har gitt ut noe, tar det timer før det har havnet på nettet. Åja, det havner der gjerne før, om det er populært nok. Å snakke om at artisten skal rett til å styre greiene sine er uten interesse, mener jeg, når det er fullstendig umulig. Det er ikke mulig å styre antall eksemplarer, det er ikke MULIG Å kONTROLLERE ÅNDSVERKET SITT NÅ IDAG! Så alt mas om det blir bare å savne gamle dager, sitte fast i gammel tankegang..

Det samme vil jeg si til tanken om at når du kjøper en musikkfil, så MÅ du liksom få den fra samme sted. Det er også gammel tankegang: man kunne heller gjort det til at man 'kjøper fila', og bare laster du den ned fra stedet, eller fra hvorsomhelst ellers du vil.

Helge Samuelsen sa...

"Det er ikke mulig å styre antall eksemplarer, det er ikke MULIG Å kONTROLLERE ÅNDSVERKET SITT NÅ IDAG!"

Selvsagt er det det. Det er totalt mulig å overvåke nettet 100%. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en ønsket utvikling.

Utviklingen i TPB saken viser at det så absolutt er mulig å ha kontroll over slik organisert ulovlig virksomhet.

Det er imidlertid helt feil å tro at alt er i svart hvitt og at enten må en ta alle eller gi opp. Det er ikke, og har aldri vært grunnlaget for noen håndheving av lover eller regelverk.

Hovedpoenget er at ulovligheter ikke kan operere fritt og direkte konkurrere med lovlige alternativer.

Det er også misforstått at denne holdningen er "gammeldags" eller representerer en misforståelse eller manglende evne til å forstå teknologien bak (Jeg har meget god peiling på dette for eksempel)

"Piratkopiering" har alltid foregått. Faktisk før delvis lovlig. Dette er ikke i seg selv et problem.

Det er Peter Sunde som tar feil når han mener at det er filnedlasterne som er problemet, og ikke den organiserte virksomheten. Det er motsatt. Fildelerne må gjerne opererere i det skjulte så mye de vil. Det blir nesten som før da alle kopierte sanger fra radio Lux (ja - det var lenge siden) og delte det med vennene sine.

Det er den ORGANISERTE oppe i dagen ulovligheten som gjør slike filer tilgjengelige for den store allmenheten og som i prinsipp undergraver lovlige alternativ.

Problemstillingen er ikke knyttet til hverken teknologi eller nye tanker eller ideologier. Problemstillingen har vært diskutert i over 1000 år. Det er de som ikke ser lenger enn dagens situasjon og knapt løfter blikket fra den teknologiske virkelighet som har mistet oversikten.

Anonym sa...

Diskuter i over 100 år...

Dra lenger ut på landet med den!

Helge Samuelsen sa...

Jeg er ikke langt fra byen - men dog på landet allerede =)

Neida - dette er historisk korrekt. Kansje var dette temaet oppe tidligere, men garantert og dokumentert var kopieringsrett et meget aktuellt og mye diskutert tema allerede i antikkens greske sivilisasjon. De hadde jo sine greske skuespill må vite. Og forsåvidt også annen litteratur.

Dette er fra ca 1200 før kristus - og altså (godt) over 1000 (ikke 100) år siden.

Eneste grunnen til at de dengang ikke diskuterte mp3 filer og torrents var at teknologien ikke dengang fantes.

Problemstillingen var imidlertid høyaktuell.

Anonym sa...

Trekker den tilbake :)

Okey, så du sier at dette handler mer om generelle problemstillinger enn teknologi.

Jo - greit, jeg kjøper den.

Helge Samuelsen sa...

Mer generelle mellommenneskelige forhold enn problemstillinger på en måte...

Problemstillingene oppstår jo først når samfunnet ikke har kjøreregler for samkvem.

kurt sa...

"Eneste grunnen til at de dengang ikke diskuterte mp3 filer og torrents var at teknologien ikke dengang fantes."

Ja, dette er nok så sant som det er sagt! Teknologifrikene har ikke fått med seg at deres verden langt ifra er så forskjellig fra tidligere tider!

Uærlighet og umoral har alltid eksistert.

Anonym sa...

Oppdatering om Spotify.

Det går ikke så verst allikevel.

I hvert fall ikke for platebransjen og Spotifys gründere. ;)

Helge Samuelsen sa...

Vel, aksjeverdi er ikke avhengig av at det går bra - det har vi sett tidligere. Det dreier seg mer om forventninger. Imidlertid er det jo klart, som jeg har nevnt - at platebransjen og kapitalen investerer grovt i nettopp spotify. Denne utviklingen kjører jo nettopp aksjene oppover, fordi platerettighetene dette representerer har en enorm verdi. Dette er børs-abc.

Problemet med finansiering av tjenestene er imidlertid den samme inntil det blir løst.

Men dette handler egentlig ikke om hvordan en tjener penger, men om kopieringsrettigheter skal eksistere. Og poenget med Spotify var om hardkjøret mot piratene gjør at flere velger å laste ned/kjøpe musikk legitimt og faktisk betale for det.

Når det er sagt suger Spotify big time i forhold til mine behov.

Helge Samuelsen sa...

Se også: http://www.dagbladet.no/2009/08/12/kultur/musikk/spotify/musikkbransjen/7617717/

"En av grunnene til at tjenesten har gitt så lite avkastning kan være at svært mange brukere benytter seg av gratisversjonen."

My point exactly. Folk flest har rett og slett ikke interesse av å betale for seg. Over tid vil dette ikke bare gå ut over de store selskapene, men selvsagt også produksjonen av musikk.

Hvis ingen gidder å betale for musikk er det ikke lenger noe poeng i å utgi musikk, og eneste situasjon som da kan oppstå for å tjene penger er at man KUN holder seg til konserter og "skambanker" alle som prøver seg på bootlegging.

Denne piratkulturen sager over den gren den sitter på. Det er visstnok slik at ingen ser problemstillingene den andre veien, men antar at musikere skal gidde å utgi musikk gratis.

Skal kulturen reddes, må desverre harde mottiltak mot piratvirksomhet og -tanke til.

Helge Samuelsen sa...

http://www.idg.no/computerworld/vg/article130013.ece

Piratene legger ned - selv om retorikken ennå ikke er død. Men det betyr selvsagt nada.

Interessant nok klager flere på at de ikke tjente penger. Vel, ingen trodde vel på propagandaen om at ikke-økonomiske prinsipper og ren dugnadsånd skulle kunne bære frem gratis nedlastinger til alle?