torsdag, august 27, 2009

Pelsdyrnæringen sliter

Veterinærforeningen ønsker å legge ned pelsdyrnæringen.

- Driftsforma betyr at dyra ikkje får tilfredsstilt naturlege åtferdsbehov. Trass i gode intensjonar i næringa, syner det seg at det framleis er store problem med tanke på dyrevelferd, melder foreningen.

Og det har også Kompromissløse meninger ment. Det er rett og slett ikke mulig å drive økonomisk og samtidig ta vare på dyras behov. Tidene forandrer seg, og slaveri og dyreplaging er ikke lenger akseptert. Ingen form for oppdrett av rovdyr kan være i nærheten av å ta hensyn til dyrenes vel.

Bransjen slår selvsagt tilbake. Panikkartet er ordet som brukes om kritikken - som om næringen ikke har fått sjanse etter sjanse i årtier uten å komme opp med brukbare løsninger. Som om ikke bransjen nå snart må innrømme at deres definisjon av brukbare forhold er langt ifra det både ekspertise og lekfolk kan akseptere.

Regelendringer og hyppigere tilsyn har åpenbart ikke ledet til målet, sier veterinærene. Og det kunne vi alle tenkt på forhånd. Næringen har jo ikke forstått alvoret noengang. En sak er at de ikke har hatt selvjustis nok til å luke ut de alvorligste sakene der dyr direkte misligholdes - en annen sak er at de ikke har tatt inn over seg at selve regelverket og praksis med små bur og nettingulv - uten unntak er dyreplageri - uavhengig av om dyrene fysisk blir skadd eller ei.

Med så liten selvinnsikt bør næringen legges ned for godt. Det er en skam at skattepenger blir brukt til å subsidiere slike forhold.

2 kommentarer:

frr sa...

Amen

Helge Samuelsen sa...

Hvis mine opplysninger er korrekte er gjennomsnittlig subsidiering per oppdretter omkring 100 000 kroner. Dette kan være årsaken til at mange holder pelsdyr rett og slett for disse pengene, uten å ha større interesse for dyrene.

Vi subsidierer i tillegg utrolig nok fiffens pelsklær!