mandag, august 17, 2009

Sviket mot Island

SV spesiellt og Norge generellt viser sitt sanne jeg i sviket mot Island. Retorikken om at man skal høste det en sår viser at sosialistene kjører knallhardt med sin egen krig mot kapitalismen. Koste hva det koste vil. Skjebnen til individuelle islendinger er uinteressant bare man får markert seg. Pisspreik om Nordisk samarbeid fremstilles nettopp i det lys det bør stå i - i pisspreikets tegn. For Norge hverken hjelper noen eller støtter noen hvis det ikke er i Norges egen interesse. Og hvis det ikke gir speiderpoeng for å kaste bort penger på fanatiske regimer. Politikk styrer vår barmhjertighet der vi i vår selvgodhet leker at vi er "verdens beste" på alt.

Dette føyer seg godt inn i galskapen med å ønske livslang tortur av mennesker som av ulike årsaker kommer i økonomisk uføre her i landet. Så vi er forsåvidt konsistente.

Hva kommer denne smålighet og skammelige oppførsel av?

Sannsynligvis et felles psykologisk arr etter tiden da Norge var blant Europas fattigste. Et arr som har vokst til en kreftsvulst da vi bokstavelig talt fant rikdom. Og fellesarven vår, folkesjela om Askeladden og ærlighet og hjelpsomhet ble skjøvet tilside for en grådighet og bedrevitenhet og moralsk
se på oss på vår høye hest - holdning som vi ikke ser selv fordi det som kjent er lettere å se flisen hos andre enn bjelken i vårt eget øye.

Skammelig er det.

Og skam på Norge om vi engang trenger hjelp. Vi fortjener den ikke. Vi er oss selv nærmest, og bør behandles deretter av omverdenen.

Les mer

7 kommentarer:

Anonym sa...

Yess! Endelig en som tør å si det som det er. Skammelig er det og skammelig blir det.

kurt sa...

Kan bare henge meg på her. Vi opptrer meget dårlig overfor Island, og det ser ut til at vi er blitt IMF's skjødehund. Kanskje for å avlede oppmerksomheten mot at det er systemet som de forsåvidt støtter som er/var problemet i utgangspunktet.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er mye å si om IMF sin politikk:

http://www.rorg.no/noop/page.php?p=Artikler/1091.html&d=1

Dette er et system som kontinuerer galskapen med penger som gjeld

http://tripletau.blogspot.com/2008/09/paradigme-vii-monetr-konspirasjon.html

Vi er avhengige av at noen har gjeld. Og den totale gjelden i verden kan aldri bli mindre. Når vi nå har karret oss opp på plussiden, så trekker vi stigen godt etter oss.

Jorunn sa...

Jeg skulle ønske vi kunne hjelpe Island gjennom å bygge anlegg som tar i bruk den lett tilgjengelige jordvarmen. Problemet tidligere var vel å finne en god energibærer. Nå blir det stadig mer aktuelt å bruke hydrogen. Kanskje kunne skip etterhvert drives av hydrogen i stedet for den sterkt forurensende oljen?

Helge Samuelsen sa...

Norge, via Hydro (StatoilHydro idag) er faktisk involvert allerede i geotermisk på Island. Merkelig nok uten den helt store oppmerksomhet her i landet.

http://www.statoilhydro.com/no/NewsAndMedia/News/2003/Pages/IslandViserVeiHydrogenDrivstoffForFramtiden.aspx

Statoils oljeboring i Islandsk farvann overskygger imidlertid dette totalt, både i mediabildet i Norge og i forhold til klimaeffekt.

Norges bidrag på Island er dermed uheldigvis klima-negativt.

Alikevel er StatoilHydro allerede involvert i geotermiske prosjekter på Island. Og det er jo bra.

Det som er mindre bra er at en later som om en behøver varme kilder som på Island for å utnytte geotermisk varme. Med vår påståtte politiske klimainteresse burde vi her i Norge stå i frontlinjen for å utvikle geotermisk varme basert på "dry-rock" teknologi. Selv om det koster mer enn den mer tilgjengelige energien på Island, er kostnadene ved å la vær å utvikle denne teknologien langt større.

(Og kostnadene ved å utvikle geotermisk i Norge er med meget stor sannsynlighet langt mindre enn det vi idag investerer i oljebransjen)

Skip er meget aktuellt å bli drevet av hydrogen. Skipsfarten er for det første et av de mest forurensende områder vi har, og forbrenner også bunkersolje som er av dårligere kvalitet utslippsmessig enn bensin. Utslippene fra skipsfarten er urovekkende høy.

Store skip har heller ingen problemer med å frakte med seg trykktanker for hydrogen. Vekt og størrelse er her av langt mindre betydning enn i biler. Mye taler derfor for at skipsfarten skulle være et logisk utgangspunkt for å etablere en hydrogenstruktur.

Jeg har også skrevet om at mulighetene allerede eksisterer for å lage hydrogenbiler basert på otto-motorer (samme teknologi som bensinmotorer) for akkurat samme pris som dagens biler. Alikevel ser vi at satsingen på hydrogenbiler idag stort sett dreier seg om meget dyre luksusmodeller eller dyre sportsbiler som ikke har sjans å bli et alternativ for mennesker med normale lønninger.

Det er så utrolig mye som kan gjøres med allerede eksisterende teknologi. De "beste" løsningene behøver vi ikke vente på. De kommer ikke før vi er på vei. Slik er det jo alltid.

:)

frr sa...

Rikdommen vår er for nordmenn, - åpnebart nordmenn alene. Og rike er vi fordi Vårherre la olje på norsk sokkel, ikke vår egen fortjeneste eller arbeidsvillighet. Trist at Kristin ikke er villig til å ta selv en snev av sjanse i forhold til Island, og som du sier: Det kan være Norge i neste omgang. Vi fortjener da ingen hjelp.

Helge Samuelsen sa...

Hele saken er trist. Ikke minst fordi det dreier seg om lån, ikke gaver. Og jeg tror Islendingene er til å stole på i forhold til å gjøre opp for seg.