torsdag, juli 23, 2009

Drypp om den politiske stoda - usannsynlig begredelig

Man er da på ferie, og har det etter forholdene bra, men kan ikke annet enn å føle en stigende oppgitthet over den totale inkompetanse og avsindighet som preger den politiske styringen i landet.

Regjeringen som skulle månelande for miljøet, er nå på utkikk etter mer fossilenergi på stadig mer sårbare steder. Satsing på fornybar energi er på all time low.

Kortsiktig gevinst er blitt Gud - og langsiktige konsekvenser overlates til etterslekten. Nytenkning og bærekraft er bare ord.

Samtidig - og helt i samme trend - setter man økonomien foran barnas sikkerhet. Skolebarn skal stå på bussen, fordi det sparer penger.

Ulykker skjer jo uansett så sjelden. Dog hender de jo.

Men det er lett å ha god samvittighet når det ikke gjelder ens egne barn. Et - av mange - gode argumenter for at ressursbruk i samfunnet bør bestemmes desentralisert og lokalt. Ikke av overformynderske forordninger av en elite som snart går seg vill i egne særfordeler, høy lønn, og avstand fra virkeligheten.

Og ikke tro en annen regjering sørger for noe bedre. FrP stiller som garantist for at penger skal telles. Penger er Gud.

Det er sikkert derfor politikere i solidaritetens ånd ikke lever på vassgraut. Noen må jo forbruke ressursene man tjener på olje og sparer på skolebarn. Sparsommelighet bør overlates til de svakeste. Som ikke engang får feriepenger. Eller lov til å ta ferie. Jeg snakker selvsagt om sosialklienter og trygdede. Noen burde vært anmeldt til barnevernet. Og det er ikke gitt at det er foreldrene, for å si det slik. Når jeg er inne på slike tanker kan vel nevnes at sosialklienter også blir fratrukket barnetrygden. Nuvel, kommuneøkonomien reddes jo ikke av det, men alle bekker små...

Dette skulle imidlertid handle mest om tvangstanken om at økonomi er Gud. Det er ikke slik. Spiser DU vassgraut hver dag til hvert måltid for å spare? Gir det et godt liv?

Selvsagt er det ikke slik. Det er ikke noe poeng å forbruke mer ressurser enn nødvendig. Men det er heller ikke nødvendig å spare seg til fant.

Dog - politikerstanden sparer oss alle til fant - ikke inkludert seg selv. Det forklarer vel alt.

Dette er ikke et uttrykk for politikerforrakt. Bare et hjertesukk om at vi kanskje bør begynne å betale dem det de er verdt. Det ville spart oss endel penger. Kanskje vi også i samme solidariske ånd burde konkurranseutsette politikerstillinger i utlandet?

Eller kanskje vi burde erstatte flertallsdiktaturet med lokaldemokratiet?

3 kommentarer:

kurt sa...

Langt drypp :)

Du skriver et innlegg om grådighet uten å bruke ordet. Bra! Antar du mener erstatningen bør være et libertariansk lokaldemokrati?

Jassmonsteret sa...

"Dog - politikerstanden sparer oss alle til fant - ikke inkludert seg selv. Det forklarer vel alt."

Kjempe galt.
F.eks. så får jeg gratis undervisning i ungdomsstorband ppga. tilskudd fra staten.

Men du skriv sant, ja, det er mye rart å høre fra ledelsen i landet.

Særlig:
"Men det er lett å ha god samvittighet når det ikke gjelder ens egne barn. Et - av mange - gode argumenter for at ressursbruk i samfunnet bør bestemmes desentralisert og lokalt."

"Kanskje vi også i samme solidariske ånd burde konkurranseutsette politikerstillinger i utlandet?"
Er det ikke sånn det fungerer nå, da? Nei, hvordan er det det fungerer: partiene bestemmer rekkefølgen på hvem som blir valgt inn.....det er konkurranse om disse plassene, for folk stemmer opp og ned.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Selvsagt:)

Jassmonsteret,

Jeg ser ikke helt hvordan det kan være kjempegalt å si at politikerstanden sparer oss alle til fant all den tid det per idag ikke er nok penger til infrastruktur, sykehusene sliter økonomisk, bevilgninger til vedlikehold på offentlige bygg, inkludert skoler ligger årevis på etterskudd, osv. At du får gratis undervisning oppveier ikke dette - det er bare nok et eksempel på at fordelingspolitikken gir vinnere og tapere.

Dog utdannelsen din er jo overhodet ikke gratis - den blir bare betalt av felleskapet. Det kan jo godt være en god investering, men det er aldri gratis.

:)