torsdag, januar 29, 2009

Lys i tunellen?

De gamle filamentpærene er planlagt å erstattes av CFL lamper på grunnlag av et ønske om energisparing. Imidlertid har det lenge vært kjent at disse såkalte "sparepærene" er en miljøtrussel i seg selv. De inneholder blant annet kvikksølv, og er meget dyre å resirkulere. I den grad de i det hele tatt blir resirkulert (det er forskjell på resirkulering og destruksjon). CFL lamper er fritatt for det almenne kvikksølvforbudet på grunn av at en politisk er mer interessert i å spare strøm enn å hindre utslipp av miljøgifter.

I sum kan en si at det er mer miljøvennlig å forbruke mer ren el enn å slippe giftstoffer ut i naturen. Mange typer resirkulering er også energikrevende, og skaper blant annet store utslipp av CO2. I praksis resirkuleres per idag uansett bare 20% av sparepærene. Teori og praksis er to forskjellige ting. Naturen tar regningen. Kvikksølv er også svært farlig for mennesker.

CFL lamper er også dyrere i bruk. Dette stjeler ressurser i samfunnet. Ressurser som like gjerne kunne vært brukt mer fornuftig. Det er ikke slik som enkelte politikere synes å tro at samfunnets ressurser er en utømmelig sarepta krukke. Bruker vi alle ressursene på dyre tekniske løsninger blir det desto mindre ressurser til omstilling og miljøvern.

Vanlige lyspærer bidrar også i store deler av året til oppvarming av inneluft i vårt klima. Det betyr at det faktiske energiforbuket ikke nødvendigvis er større med "gamlepærene". I politikkens liksomverden er slike argumenter imidlertid dårlige. En har markeringsbehov.

Heldigvis kommer nyvinninger som kan redde oss fra denne dårlige løsningen med sparepærer. Nylig er det utviklet ny teknologi som gjør LED lamper betydelig billigere i produksjon. Kort fortalt har en løst problemet med at galliumnitrid krymper under produksjonsprosessen. Dette forenkler prosessen betydelig.

Galliumnitrid er langt enklere å resirkulere enn kvikksølvet i sparepærer fordi det opptrer i fast form, mens kvikksølvet opptrer i gassform.

LED pærer lyser opptil 100 000 timer, 10 ganger lenger enn sparepærer. Enorme besparelser finnes bare her.

Kompromissløse meninger mener en imidlertid ikke bør se seg blind på energisparing. Samfunnet kan med enkle midler bygge ut mer el (geotermisk) som kan erstatte fossilenergi på verdensbasis. Dette er en 99% løsning. Bytting av lyspæretype er i beste fall en promilleløsning. Korrekte regnestykker bør derfor legges frem for å dokumentere gevinst ved bruk av ny teknologi. Nye løsninger som forurenser mer enn gamle bør ikke implementeres på grunn av markeringsbehov.

Les mer

8 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Innføring av cfl er et klassisk miljøverntiltak i vår tid. :)

Helge Samuelsen sa...

Nettopp - uten annet enn symbolvirkning...

Amos Keppler sa...

Og falskhet, ikke minst falskhet. Det er en kjennsgjerning at mange "tiltak" er verre enn det erstatter, og at de, som feks månelandingsprosjektet gir inntrykk av at noe blir gjort.

Hadde bare de mektige herrer og damer brukt like mye energi på skikkelige løsninger som de bruker på å lure folk til å tro at deres falske løsninger fungerer ville det ha blitt sus i serken.

Helge Samuelsen sa...

Enig.

Månelandingsprosjektet er bare et alibi for oljeindustrien. Jeg vet ikke hva som er mest riktig å si - at Ap har oljemafiaen i sin hule hånd eller at oljemafiaen har Ap i sin hule hånd. Begge deler er til en viss grad riktig.

Uansett ødelegger og oppveier denne symbiosen ethvert tiltak til miljøvern med en faktor på en til ti. Dog stoler folket blindt på myndighetene. Det er aldri en god ting - selv når de fortjener det.

Og det gjør de i høyeste grad ikke.

Admiral_Gullars sa...

Månelanding_ja...

Helge Samuelsen sa...

"- Regjeringens tiltakspakke som ble lagt fram i dag er det grønneste budsjettet som noen gang er lagt fram, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim."

Her må vel den nye "blasfemiparagrafen" komme til nytte? Dette er jo reinspikka mobbing av reellt miljøvern?

Jeg føler meg dypt krenket. Oppreisning kommer ikke før hele gjengen er satt bak lås og slå uten vann og brød ;)

Admiral_Gullars sa...

Ikke vann og brød nei.
Coca Cola og oljerike belgfrukter passer bedre :D

Helge Samuelsen sa...

Vel, jeg foreslo uten vann og brød. dermed passer vel uten champis og kaviar bedre. Så går de glipp av mer liksom... ;)