fredag, januar 02, 2009

Galskapen lever

Våre politikere tror ennå på "månelandinger", avgifter og kvoter som et instrument til å redusere CO2 utslipp. Sannheten er imidlertid at på ti år er overhodet intet oppnådd med slike politisk baserte tiltak - alt er ved det sedvanlige vil vel noen si - men innsatsen er usedvanlig høy denne gang. For høy til å overlates til politisk ønsketenkning, valgstrategier og svada. Fler og fler innser at de politiske miljø overhodet ikke er istand til å håndtere klimaspørsmålet. Til tross for mye "hot air" og festtaler. Eller kanskje nettopp på grunn av alle festtalene, som ser ut til å være så overbevisende at politikerne faktisk tror på tullballet selv...

Det skjer med andre ord lite finger-i-jord-stikking på løvebakken. En har det vel for travelt med å sikre egne pensjoner til tross for at alle andres går til helvete.

Det er tid for "Plan B". Og man tenker seg forskjellige tekniske løsninger som kan redusere enten CO2 innholdet i atmosfæren eller innstrålt sollys. Alt fra reflektorer i rommet til sulfat-partikler i atmosfæren vurderes. Alt meget dyre løsninger. Og effekten kan aldri beregnes nøyaktig.

Den fornuftige løsningen stirrer oss imidlertid i øynene. Vi må kutte ut fossilbransjen. Legge ned StatoilHydro og liknende foretak over hele kloden. Forby olje, gass og kull på sikt. Fase dritten ut. Og bruke pengene på Geotermisk og Hydrogensamfunnet. En uendelig billigere og mer effektiv løsning enn alle andre alternativ.

Men det er ikke fornuften som styrer verden. Det er lobbyistene. Og de jobber ikke for det nye regimet før det nye regimet har penger å betale dem med. Det samme gjelder politikerne. De jobber ikke for oss, men for seg selv.

8 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Man trenger Plan Å eller ÅÅÅ, ikke bare når det gjelder klima, men hele pakken. Vi ser hva dagens styresett fører til og må forandre verden totalt, og man burde ha begynt på det i går.

Helge Samuelsen sa...

Enig. Hele maktapparatet er en konsentrasjon av avmakt for folket og makt til en elite som skor seg meget profesjonellt på systemet. En ønsker selvsagt ingen forandring annet enn å styrke sin egen makt.

Ingen annen logisk konklusjon er mulig når en ser de patetiske "løsningene" som en hoster opp.

Amos Keppler sa...

Hvis alle ressursene som blir brukt til å tviholde på det gamle systemet, på alle områder hadde blitt brukt til sann Forandring ville verden fort ha sett helt annerledes og bedre ut (også kommentar til del 2).

Helge Samuelsen sa...

Ja, fysisk forandring krever langt mindre ressurser enn en skulle tro. Penger er jo bare et fiktivt betalingsmiddel uansett, og er relativt uvesentlig i den store sammenheng.

Intellektuell kapital er viktigere.

Den intellektuelle kapitalen mangler imidlertid på Stortinget - og det er et område der man ikke bare kan trykke opp nye sedler!

Amos Keppler sa...

:) Jo mer man trykker opp jo verre blir det.

Jeg mener, her har de hørt på Barack Obama gjennom hele valgkampen, og de har ikke skjønt noe. Obama er dessverre ingen fasadestormer, men han har i det minste skjønt elementære ting. Han har skjønt, i hvert fall til en viss grad hvilken positiv kraft forandring er. De skjønner ikke eller vil ikke skjønne bæret.

Helge Samuelsen sa...

Nei, der har du rett. "Forandring" i Norge er nye reformer som gir oss mer av det gamle i ny innpakning.

Obama vil redde USA fra å falle inn i fascismen. Men hvor lenge det varer gjenstår å se. Nå skal han også normalisere forholdet til Cuba. Gledelig.

Men jeg håper han ikke benytter seg av åpne bilkortesjer.

Amos Keppler sa...

Forhåpentligvis får han en stadig lenger liste av fiender, og da lever han stadig farligere.

Helge Samuelsen sa...

Interessant dilemma - ja, det er riktig. Desto flere fiender han får desto mer gjør han riktig.