tirsdag, august 15, 2017

Hvorfor det haster å fase ut oljealderen

Kilde: Peak Oil, a major factor for urban and transport planning, Uppsala Universitet.

Ingen kommentarer: