lørdag, august 26, 2017

This is propaganda!

Propagandamaskinen har gått for fullt i vestlige land i det siste. NATO styrker er for svake. Det amerikanske forsvaret er svekket. Når det gjelder propaganda finnes to typer, den som lett kan forveksles med sannheten, og den som ikke kan det, men som man satser på at tidligere gjentatt hjernevask skal trigge psykologiske mekanismer som får folk til å ha bias nok til å tro på det utrolige.

Blant sistnevnte er blant annet påstanden om at Russland truer Gotland. At Norge behøver utstasjonerte amerikanske avdelinger. Og at Norge behøver jagerbombere som er mer egnet til angrepskrig enn forsvarskrig. Men den største løgnen er at vi behøver å bruke mer penger på forsvar. Spesielt langt fra enhver rasjonell forståelse av virkeligheten er påstanden fra det Industrielle Militære Kompleks om at USA må bruke mer penger på sitt "svake forsvar". 

Det er umulig i en rasjonell verden å tro på dette.

Lett å se hva amerikanske politikere prioriterer
Over 16% totalt for å forsvare den eneste supermakt?


Kommentar unødvendig?

Alikevel er disse propagandistiske memene levende. Altså må konklusjonen være at illusjonene lever i beste velgående, og blender folk flest med røyk og speil, billige - men nøye uttenkte og vitenskapelig utprøvde psykologiske effekter. Enorme ressurser har i årenes løp vært brukt på nettopp å finjustere propaganda og manipulasjon av media, folkemassene, og de politiske systemene.

Daniel Guérin, påpekte allerede i 1936 i boken "Fascism and Big Business", at det i fascistiske systemer finnes:  "an informal and changing coalition of groups with vested psychological, moral, and material interests in the continuous development and maintenance of high levels of weaponry, in preservation of colonial markets and in military-strategic conceptions of internal affairs."

Friedrich Hayek nevnte i 1944 i boken "The Road to Serfdom" farene ved at monopolistiske organisasjoner basert på samrøre mellom politisk og korporativ makt under annen verdenskrig kunne bli en trussel mot demokratiet: "Another element which after this war is likely to strengthen the tendencies in this direction will be some of the men who during the war have tasted the powers of coercive control and will find it difficult to reconcile themselves with the humbler roles they will then have to play [in peaceful times]."

Sosiologen C. Wright Mills nevnte i 1956 i sin bok "The Power Elite" at en klasse av militære, korporative og politiske ledere allerede den gang var de virkelige ledere av USA, totalt utenfor demokratisk kontroll: "The centralization of authority is made up of the following components: a "military metaphysic," in other words a military definition of reality; "class identity," recognizing themselves as separate from and superior to the rest of society; "interchangeability" (they move within and between the three institutional structures and hold interlocking positions of power therein); cooperation/socialization, in other words, socialization of prospective new members is done based on how well they "clone" themselves socially after already established elites." Mills' mente makteliten ønsket og tjente på en "permanent war economy to control the ebbs and flow of American Capitalism and the masking of a manipulative social and political order through the mass media."

President Eisenhower sa i sin avskjedstale i 1961: "This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence—economic, political, even spiritual—is felt in every city, every statehouse, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military–industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together."

Noam Chomsky mente i 2003 i boken "On Power, Dissent, and Racism: a Series of Discussions with Noam Chomsky", at fenomenet i seg selv ikke er militært, men snarere: "There is no military–industrial complex: it's just the industrial system operating under one or another pretext (defense was a pretext for a long time)."

Det er ingen tvil om at kampen mot de økonomiske kreftene bak Det Militære Industrielle Kompleks ble tapt for mange tiår siden. Det er heller ingen tvil om at systemet er et resultat av ukontrollert kapitalisme, en umoralsk korporatisme som under enhver eventualitet søker profitt og søker monopol, makt og kontroll, samtidig som demokratiske kontrollmekanismer blir sett på som en barriere og trussel mot nettopp denne agenda.

Ingen kommentarer: