mandag, juli 24, 2017

Fordummende reklame

Reklame kan ofte være fordummende. Først og fremst spilles det på følelser, og forsåvidt - i enkelte situasjoner er det greit. Når man påstår noe som er anti-vitenskapelig blir slikt føleri imidlertid å regne som nedbrytende på den allmenne intelligens. 

"Ved hjelp av tall, fakta og en massiv utendørskampanje har Infinitum brukt sommeren til å vise nordmenn at selv tomme flasker er fulle av energi", dette i en reklamekampanje laget av Geelmuyden Kiese og ANTI."

Dette er en stund siden, men Kompromissløse meninger er heldigvis skjermet for å se alt for mye av tullereklamer. Men man kan ikke skjermes fra alt. Og nå ble det nok.

En tom flaske er full av energi på samme måte som en mengde olje inneholder energi. Du kan brenne den. Men, fordi plast er laget av olje og dette er fossilt brennstoff, vil du helst ikke gjøre det fordi det bidrar til global oppvarming ved utslipp av karbon.

Den generelle formel for en støkiometrisk forbrenning av et hydrokarbon er:

 {\displaystyle {\ce {{C_{\mathit {x}}H_{\mathit {y}}}+{\mathit {z}}O2->{{\mathit {x}}CO2}+{\frac {\mathit {y}}{2}}H2O}}} + ENERGI

Som sikkert ikke sier så mye for de fleste, men poenget er at hydrokarboner under forbrenning binder seg med oksygen og sluttproduktet er CO2 og H2O, altså karbondioksid og vann, pluss energi, eller varme om man vil.

Det finnes flere typer hydrokarboner, alt fra olje, kull og gass - og forskjellige menneskeskapte hydrokarboner lagd av disse enklere hydrokarboner, for eksempel forskjellige typer plast. Alle disse hydrokarbonene kan forbrennes i en eller annen variant av ovenforstående formel. 

En plastflaske inneholder derfor energi hvis den forbrennes. Og det gjør vi med ca 50% av alle resirkulerte plastflasker. Dette er en prosess som ikke har miljøgevinst, fordi vi  like godt kunne har forbrent de opprinnelige hydrokarbonene før de ble polymerisert til plast. Det ville vært mer energieffektivt.

De 50% av plastflasker som blir materialgjenvunnet gir ingen energi. Det koster energi å gjenvinne plastflasker. Man sparer noe olje, men siden verdens oljeproduksjon ikke på noen måte blir redusert på grunn av gjenvinning av plast, må dette mer ses på som et lite bidrag til å opprettholde oljealderen. Utslipp av klimagasser er lik produksjon av hydrokarboner (olje, gass, kull), og gjenvinning bidrar bare til at det er mer hydrokarboner tilgjengelig på markedet. Og foreløpig er produksjonen på topp og utnyttelsen selvsagt lik produksjonen.

Vi lurer med andre ord oss selv. Resirkulering av plast kan være interessant ut i fra et ønske om å fortsette plastbruk selv etter at petroleumsindustrien er sterkt redusert. Men bidrar lite eller ingenting under eksisterende regime. At vi blir forledet til å tro det motsatte er derfor et angrep på miljøarbeid, ikke en støtte. Å tro at vi gjør noe, mens vi faktisk ikke gjør det, er verre enn å se problemene i hvitøyet.

Den eneste fordelen ved å gjenvinne plast er at plasten, som er sterkt miljøskadelig og lite nedbrytbar, da ikke blir liggende og slenge i naturen. Dette har ingenting med energi å gjøre. Dette alene er selvsagt et godt nok argument for å fortsette å resirkulere plast av alle typer. Her bør altså fokuset være, at plast er sterkt miljøskadelig - ikke et gjennomsyret positivistisk og feilaktig bilde av at plastresirkulering gir energigevinst. Det er direkte løgn og misvisende.

Tillegg: Noe miljøorganisasjonene ikke legger mye vekt på er at asfalt er 100% gjenvinnbart. Ved å flise opp gammel asfalt, kan man bare varme opp bitumenet igjen, og asfalten er så god som ny. Dette gjøres da også i stor skala. Asfalt er med andre ord langt mer miljøvennlig enn plastflasker. 

Verden er, som så ofte, basert på illusjoner, røyk og speil.

Ingen kommentarer: