lørdag, juni 20, 2009

Politisk korrupsjon

Korrupsjonen finner alltid nye veier. Makt korrumperer, og det er dette med bukken og havresekken... I sak etter sak ser vi internasjonalt at korrupsjon, uærlighet og egoisme leder til kameraderi, snylting på felleskapets ressurser, og uhemmet bruk av frynsegoder, både lovlig og ulovlig.

Et frynsegode som tydeligvis den gode Bjarne Håkon Hanssen synes han har krav på er å kunne sikre venner god behandling i helsevesenet.

Jotakk - dette er folk vi kan stole på (Ironi). Og vi kan vel være trygge på at samfunnssystemene er godt tilrettelagt for vår elite (ikke ironi).

Hanssen bedyrer at han ikke - som helseminister - forsøkte å legge press på sykehuset da han ringte for å forsikre seg om at vennen fikk god behandling. I denne uttalelsen avsløres den totale mangel på forståelse for likhet og rettferdighet i samfunnet, og det utvises en meget grov uforstand. I tillegg ligger det selvsagt i denne handlingen en meget sterk mistillit til det offentlige helsevesen.

Forsåvidt er ingenting av dette uventet. Det er jo slik det tenkes over hele fjøla, det finnes ingen skiller mellom samfunn og elite i et system som i praksis legger all makt i hendene på et fåtall. Som sagt - makt korrumperer. Det skal sterk ryggrad til for å holde fingrene fra frynsegodefatet.

Tillegg: «Jeg må få slåss for alle de som er i min familie», sier Bjarne - og beviser med dette en gang for alle at samrøret mellom personlig liv og oppgaven som representant for et demokratisk parlamentarisk system er total. Ikke uventet, for slik fungerer oligarkiet Norge i praksis, og slik har det fungert i lang tid.

Og det finnes ingen på Stortinget som har baller nok til å la moralen stå over hensynet til egen maktposisjon. Så BHH sitter trygt nok. Politikeradelen har skapt et fullkomment "Stealth" føydalsamfunn.

Les forøvrig mer om Ap's absolutte maktarroganse.

Tillegg 2: Inge Ryen avslører at han ikke fatter problemstillingen ved sin sutring. Tydeligvis er han for at denne politiske korrupsjonen bør holdes unna offentligheten. Det er jo forsåvidt en ønskedrøm for eliten at de ikke skal kunne stilles til rette for sine handlinger. Nok et bevis på at tankegangen ligger på nivå av maktelite, og ikke representantskap. Skammelig - men slik har altså ukulturen utviklet seg. Føydalsamfunnet er tilbake.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Men du må da vel forstå at proletariatet har valgt å være maktesløse, og nå må de høste den frukten.
Hadde vi levd under fascistiske omstendigheter kunne vi i det minste hengt en konge nå og da med god samvittighet...
-k

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er korrekt. Valget er gjort og loddet er kastet. Illusjonen av folkestyre er imidlertid god nok for folk flest ;)

Musikkglede og utbrudd sa...

De fleste, og da mener jeg 99%, med makt over en viss tid, vil før eller senere bruke denne makten til egen vinning. De fleste i små doser, men noen vil utnytte dette.

Ta en viss Silvio i Italia, han er vel det ultimate eksempel på at makt korumperer. Mannnen er riv ruskende gal!

Jeg tror ærlig talt at hverken vår kjære Bjarne eller noen av de andre på tinget i dag er i nærheten av stormannsgalskapen til ovennevte! :-)

Men er det så galt og bør vi gjøre noe med det? Er dette en liten fjær som har blitt til utrolig mange høns?

Såvidt meg bekjent, så bruker vi alle de kanaler vi kan, det være seg bekjente eller viten. Dette bruker vi til å fremme våre egne ønsker. Er det galt?

Er det noe vi må ta tak i eller finnes det viktigere slag....?
Eg bærre spør :-)

PS: vår kjære Amos slår til igjen med en noe unødvendig kommentar ang sex foran barn...anbefalt lesning!

Anonym sa...

MoG;
Hadde man gitt alle andre mennesker i Norge samme muligheter til å få sine nære behandlet på sykehus så skulle jeg vært enig. Tilogmed om man kun ga dette til de rikeste i landet (ie. et brukbart privat-sykehus tilbud)... Nei. Nei ikke engang da, om alle hadde "muligheten" til å gi sine nære et bedre helseilbudd ville jeg finne det akseptabelt at noen kan bruke sin tildels folkevalgte (hva skal man egentlig kalle disse posisjonene?) posisjon til å presse et offentlig betalt tilbud for sin egen, eller sine egnes vinning. Jeg betaler skatt for at alle i landet får et helsetilbud som skal være det beste i verden, (sannsynligvis ennå en vei å gå her) uten forskjellsbehandling en vei eller en annen. Jeg ser på dette som et kontraktsbrudd. Et kontraktsbrudd som koster meg 40% av min inntekt, altså 40% av arbeidet jeg har gjordt, altså 40% av den delen av livet mitt jeg er i arbeid.
Jeg kan ikke akseptere et eneste kontraktsbrudd av denne typen. Spør enhver person om han vil halvere livslengden sin.

-k

Helge Samuelsen sa...

Musikkglede og Utbrudd,

Dette er et av de aller viktigste slagene - ikke denne enkeltsaken, men det prinsippet at mennesker i maktposisjoner skal kunne detaljstyre systemet for egen vinning - eller for den saks skyld sine venners vinning.

Selv om jeg er 100% sikker på at B.H. Hanssen overhodet ikke ser på dette som korrupsjon, er det i så fall av den årsak at denne type oppførsel er så vanlig at han og andre ikke tenker over det.

Hele konseptet er imidlertid basert på at vi ikke har et system med demokratisk styrte systemer (regelverk), men et system som baserer seg på styringsrett og makt hos den individuelle politiker. At politikere ønsker et slikt system er lett å forstå,at befolkningen aksepterer et slikt system er vanskeligere å forstå.

Denne saken representerer problemstillingen som tillater korrupsjon blant politikere i alle sine former, og er en viktig indikator på våre folkevalgtes moral.

Dette er viktigere enn enkeltsaker. Dette er noe av det viktigste i hele samfunnsdebatten.

AK har i mine øyne gjort seg selv irrelevant med sine inkonsekvente synspunkter, så jeg gidder ikke krangle med ham :)

k,

Meget viktig poeng. Vi betaler skatt, "velferden" er ikke en gave fra politikerne, men noe vi faktisk betaler for - nesten som en (tvungen) forsikringsorden.

Den store feilen er at vi har gitt politikerne full råderett over disse pengene. De skulle selvsagt vært øremerket de forskjellige områder. En viss sum for å bygge veier, en viss sum for å betale for sykehus, en viss sum for å betale for skoler, etc. Og så skulle det vært automatisk riksrett for å stjele pengene for andre formål.

Da, og bare da har folket rettigheter. Slik det er vil politikerne alltid prøve å ta penger fra den store potten og fordele etter eget forgodtbefinnende. Dette er kontraktsbrudd. Hadde det eksistert en kontrakt. Men det gjør det ikke, og det er feilen.

Og så får vi et system der valgkampen i all hovedsak dreier seg om å fordele ressurser fra den store potten for å sikre stemmer.

Kollektive ordninger er helt ok, ta bare forsikringer som utgangspunkt. Hele konseptet er basert på en kollektiv risikofordeling. Imidlertid er det nå for eksempel i helsepolitikken slik at det er politikerne, ikke individet, som bestemmer hva det skal brukes penger på. Med det resultat at BHH er meget bekymret for sin pampevenn, men nekter å behandle enkelte sykdommer på generellt grunnlag for å spare penger. Dette er i prinsippet ikke annet enn en fordekt føydalisme der pampene som alltid sikrer seg selv og sine på bekostning av alle andre.

Musikkglede og utbrudd sa...

Jeg er ikke uenig, men jeg er usikker på om det lar seg gjøre!

Fordi alle gjør det!

Lærere bruker sin krets til å hjelpe seg og sine.
Leger bruker sin viten og bekjentskapskrets til å hjelpe seg og sine.
Og så videre...

ALLE gjør det!

Jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde fått sommerjobb innen staten i min ungdom, uten hjelp fra min far som da var ansatt i staten. Er det galt?

Jeg har en kompis som er psykolog, jeg har brukt hans viten ved anledninger. Er det også galt?

Jeg har kjennskap og kunnskap innen musikk og har hjulpet mange venner der. Burde jeg ikke det?

Hvor går grensen for hva som er "lov" og ikke...?

Helge Samuelsen sa...

Grensen går selvsagt ved at den som misbruker sin stilling har gått for langt.

En statsråd har mye makt, men hans makt er ikke tenkt å bli brukt for personlig vinning. Dette er i prinsippet avskjedigelsegrunn i mange yrker.

At de fleste bruker sine kontaktnett privat har ingenting med dette å gjøre. Dette handler om misbruk av stillingsmakt. Og slikt må lukes bort for å unngå en voksende korrupsjon.

Hva om en sammenlikner BHH med politi? Hva om politiet skulle bruke sin makt til å gi særfordeler til noen? Dette er oppsigelsesgrunn fordi deres stilling går ut på å håndheve loven - ikke tolke loven (og spesiellt ikke for egen vinnings skyld).

Hva om en dommer kjenner den tiltalte? Dette er inhabilitet.

Samfunnet har en masse slike områder der en stilling har klare retningslinjer for maktutøvelse. BHH har forsåvidt innrømmet å ha overskredet disse.

Poenget er ikke hva en kan eller ikke kan foreta seg privat - men hva en kan eller ikke kan i forhold til sin stilling. BHH er et skoleeksempel på misbruk av stillingsinstruks, og slikt bør man slå med på - spesiellt når det gjelder en stilling med meget stor makt og dermed meget store muligheter for å misbruke stillingen.

Tenk over dette - svært mange i lavere posisjoner enn BHH ville risikert jobben ved tilsvarende uregelmessigheter.

Musikkglede og utbrudd sa...

Jeg skjønner helt klart hva du mener og jeg er i teotien enig.

Men jeg er fremdeles veldig usikker på om det lar seg gjøre i praksis!

Jeg vil tro at en pilitimann alltid vil bruke sin makt og innflytelse til å påvirke, dersom han eller henne føler at noen nære blir urettmessig behandlet.

Jeg vil også tro at en lege vil bruke sin viten, sine bekjente og sitt nettverk til å gjøre alt for sin syke mor.

Jeg tror en Rimi ansatt vil bruke sine muligheter til å skaffe billigere mat til sine nære og til å tipse om gode tilbud.

Sikkert noen sære eksempler, men hvor skal man begynne?

Er det slik at så fort man er over enn viss stilling, så kan man ikke lenger bruke makten sin?

Er det mulig å stoppe folk i bruke makt og nettverk i privat sammenheng?

Så lenge man ikke gjør noe ulovlig, som å true, hinte og betale for tjenester, er det egentlig så galt?

Er det så galt å ringe noen for å enten spørre eller informere? Såvidt jeg skjønner, var det ikke noe verre BHH gjorde?

Det er ikke snakk om ulovligheter!

MEN...det er som du nevner, skummelt å ha så mye makt som BHH har. En person i hans stilling må vokte sine ord med omhu. Det skal ikke mye til før ting kan tolkes som et hint eller en trussel.

Det er en balansegang, men vi blir aldri kvitt det! Vi må bare håpe at våre forlkevalge, og andre med stor makt, bruker denne fornuftig!

Artig med litt saklig debatt gitt :-)

Helge Samuelsen sa...

Jeg ser ikke helt problemstillingen her - man blir ikke kvitt voldtekt heller eksempelvis, men det er ikke et argument for å se gjennom fingrene til det.

De fleste eksemplene du viser til er normalt uproblematiske, men ikke i den grad at en stilling er misbrukt, som jeg før har påpekt.

Og du har selvsagt rett i at dette er vanskelig å bli kvitt, og at det også er skummelt når makt misbrukes. Nettopp derfor må man være på vakt og være våken med å kritisere når grenser brytes.

Musikkglede og utbrudd sa...

Voldtekt er ulovlig, makt bruk er strengt tatt ikke det. Så en viss forskjell er det. Det er moralsk forksatlig, men til syvende og sit opp til den enkelte!

Så hvordan kan man hindre at sånne episoder oppstår?

Det er nærmest umulig å lovbefeste.
Det vil være moral og etikk innen enkelt grupper som avgjør dette.

Og når er det et overtramp?

Episoden med BHH er nok et overtramp. Det fordi alle vil ta enhver oppfordring fra en med så mye makt til følge.

Poenget mitt er vel bare, når er det IKKE et overtramp lenger...?

Grensene er vage og nesten umulig å overvåke.

Et eksempel: vil det være annerledes at en kirurg bruker sin innflytelse til å få broren inn på et sykehus, enn om en sykehus direktør gjør det? Menigmann vil uansett ikke kunne ha noen som helst innflytelse på dette.

Det er et spennende tema dette, med få fasitsvar. Vi er vel enige om at det ikke burde forekomme, men kanskje ikke om hvor grensene er :-)

Arve sa...

Alle burde vite hvor grensen går!
Vi som har jobbet hele livet både i det offentlige og det private har forholdt oss til grenser hver dag hele året!
At noen politikere har vandret så langt vekk fra folket at de ikke ser trær for bare skog er bare en dårlig unnskyldning!
De vet hva de gjør og de kan grensene!
De håper bare at ingen bryr seg med hva de gjør og hvordan de gjør det!
De prater etikk og moral til stemmekveget mens de ikke har anelse om hva ordene betyr!
Dette gjelder også Hanssen!
At Hanssen legger seg flat etter denne Ryan saken gjør meg bare rystet og sjokkert!
jeg trodde ikke at BHH var i stand til det!
Han har sikkert fått nye rådgivere!

Helge Samuelsen sa...

Musikkglede,

Nei, maktmisbruk er som regel tålelig godt dekket av forskjellige stillingsinstrukser, skrevne eller uskrevne regler. Det er så godt som ingen som ikke skjønner at denne spesielle episoden var langt over grensen.

Grensene kan være vage i noen tilfeller, men ikke i dette tilfellet.

Normalt er det imidlertid slik at du selv for eksempel vil ha et regelverk å forholde deg til hvis du har en jobb. Alvorlighetsgraden av overtramp kan også være vag, men mange har som sagt fått sparken for langt mindre overtredelser enn det BHH her står ansvarlig for.

Nå er det også kommet frem opplysninger om at denne famøse telefonsamtalen faktisk gav særbehandling.

Pussig nok viser det seg at selv SV'ere (Inge Ryan) synes de selv er likere enn andre så snart de sitter i maktposisjoner. Denne saken er direkte korrupsjon, og om det i andre saker kan være gråsoner, så ser jeg ikke relevansen til denne saken.

Denne, og andre saker i de seneste årene beviser at de fleste politikere er korrupte som pokker, og dette er bare toppen av isfjellet. Dette er en farlig samfunnsutvikling.

Arve,

Det er litt sent å høre på rådgivere når hesten er ute :)

BHH lever i en verden der han tror at han er gitt absolutte fullmakter. Dette er ikke tilfelle. Det finnes faktisk et regelverk for det meste av hva politikere skal foreta seg, problemet er at de ikke etterleves før pressen eventuellt bringer saker opp.

Demokratiet er gått fra å være et representativt styresett til å bli et oligarki styrt av selvgode og maktsyke mennesker som tror de er utenfor loven.

Musikkglede og utbrudd sa...

Om de siste opplysningene rundt denne saken stemmer, så er dette langt over streken.

Men jeg mener at flere burde se på hva de gjør. Vi skal ikke bare ta de "store"!

Dette er utrolig vanlig lenger ned i systemene, men det gjør det ikke riktig!

Jeg tror også dette er toppen av isfjellet og jeg tror det foregår mye "inside" korrupsjon og kameraderi! Men før folk dømmer, så må de se på seg selv. Jeg ser nesten daglig eksempler på dette...

Helge Samuelsen sa...

Vel, alle må selvsagt se på seg selv - men de store skal også holdes øye med.

Uavhengig av at denne telefonsamtalen de facto overstyrte legers avgjørelse i denne saken, så burde BHH ha såpass mellom ørene at han burde forstått at en telefon fra en statsråd vil bli ansett som press.

kurt sa...

Bjarne H Hanssen har bevist at han ikke er sin oppgave verdig. Dette er et overtramp som ville ført til en rask avgang hadde det ikke vært for at politikerne idag passer godt på sine egne!

Denne detaljstyringen av et helsevesen som sliter med økonomien og har lange ventetider for "folk flest" må jo være et bevis på at denne regjeringen har spilt totalt fallitt på dette området. Ikke nok med at politikere har forrang til vanlig - de skal også fotfølges gjennom systemet av overivrige kolleger som sørger for særbehandling.

Dette er en vinn-vinn situasjon for eliten som legger opp til et todelt system. Eliten mot resten.

Helge Samuelsen sa...

Eliten mot resten. Slik går det når spillet får gå uhemmet og folket sover.

Admiral_Gringo sa...

Jensemann skal kjølhales i September.
Med hjelp fra den store Gud vil Kystpartiet styre ansvarlig over land og folk :D

Helge Samuelsen sa...

Vel, vi kan jo håpe. Kystpartiet trenger nok endel hjelp, ja, for å få til det. Men jeg står først i køen når det gjelder kjølhaling av Jens! :)